HOOFDPIJN

asian_headache_compressed
HOOFDPIJN

Hoofdpijn en migraine lijken steeds vaker voor te komen. Ze werken belemmerend op het dagelijks functioneren en zijn een ellende bij de training.  In dit artikel ga ik in op het ontstaan, de gevolgen en geef aanwijzing voor verbetering of oplossing.

Hoofdpijn kan zomaar opkomen. Iedereen kan er last van krijgen. Migraine komt op en kondigt zich aan, je kan je er op voorbereiden als je de symptomen maar weet. Toch zijn er duidelijke overeenkomsten ook in de voorgaande fase die erop wijzen dat hoofdpijn en migraine in elkaar kunnen overgaan als er niet op tijd gehandeld wordt.

De oorzaken van hoofdpijn kunnen de volgende zaken zijn ;

  • te laag of te hoog bloedsuikergehalte, gaat vaak samen met duizelingen
  • te hoge bloeddruk, mensen krijgen vaak een rood hoofd of rode wangen
  • te weinig vocht binnenkrijgen (ingedikt bloed, dus weinig zuurstof)
  • stress, waardoor de spieren in nek , rug en schouders onder spanning blijven staan
  • slechte houding, komt veel voor bij computer gebruikers die naar beneden kijken
  • slaaptekort, slecht slapen of een verkeerde houding tijdens het slapen
  • kunstmatige straling (mobiel, computer, tv enzovoort)
  • te weinig of te veel lichamelijke beweging, maar kan ook verkeerd bewegen zijn
  • overmatig alcoholgebruik, roken of drug gebruik

 

 • trauma aan het hoofd bijvoorbeeld door een val of dat er iets op is gevallen
 • plotselinge temperatuurdaling denk maar aan het snel eten van een ijsje
 • maag en darm stoornissen, van opgeblazen darmen

Voor migraine komen er een aantal factoren bij die niet voor ‘gewone ‘ hoofdpijn gelden.

 • Verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Deze prikkels kunnen verschillend van aard zijn, dit kan bijvoorbeeld licht zijn maar ook geluid. De prikkelgrens kan erfelijk bepaald zijn.
 • Overmatige inspanning, dit kan zijn het tillen van voorwerpen of andere fysieke inspanning
 • Emotionele factoren zoals stress, zorgen, depressie e.d.
 • Hormonale factoren, zoals menstruatie, overgang of overmatig testosteron
 • Klimatologische omstandigheden zoals luchtdruk, zuurstof maar ook airconditioner

Zaken die wel veel aandacht krijgen maar waarvan het verband van individu tot individu verschilt en daardoor niet als een algemene factor vermeld mag worden zijn bijvoorbeeld ; voeding, allergie of medicijnen.

Een

zaak die

 zelden aandacht verdiend is de interne vergiftiging. Veel mensen krijgen implantaten zoals bij zware breuken of bescherming van lichaamsdelen. Al deze implantaten hebben een zekere chemische reactie met het lichaam. Per individu verschilt de gevoeligheid. Veel mensen met implantaten geven aan met enige regelmaat, meer dan voor ze de implantaten hadden, last te hebben van hoofdpijnen of migraine. Omdat de oorzaak door de medische wereld als ‘ongewenst ‘ wordt beschouwd is er geen onderzoek naar dit toenemende fenomeen. Er kan gesteld worden dat dit een grove fout van de medische wereld is !

In voorgaande ben ik ervanuit gegaan dat de oorzaak van de hoofdpijn niet van een ziektebeeld is. Er zijn een aantal ziektebeelden die hoofdpijn als alarm factor Hart- en vaataandoeningen ;  Hersentumor, Oorontsteking, Lever- en galkwalen of ook reumatische aandoeningen. De lijst is niet compleet maar het geeft inzicht in de variëteit van redenen en de manier waarop het lichaam reageert op alarm signalen.

De gevolgen van hoofdpijn op onze training kent iedereen. Volgens mij is geen enkel mens uitgezonderd van het hebben van hoofdpijn en zeker mensen die zwaar trainen lopen er kans op het vaker te hebben dan andere mensen. Zware training stimuleert veel van de al genoemde oorzaken voor het hebben van hoofdpijn. Maar er is ook een andere kant. Mensen

die niet trainen lopen veel meer kans op hoofdpijn daar regelmatige beweging ontspant en reguleert. Niet trainen geeft dus meer kans op hoofdpijn of migraine dan wel trainen.

Grote inspanning kan tot gevolg hebben dat bepaalde spiergroepen niet voldoende tot rust komen en daarmee tot ontspanning gebracht worden. Spiergroepen waar veel aandacht aan gegeven moet worden voor een juiste inspanning / ontspanningsbalans zijn ; schouders / nek en rug. Hierbij geld dat een maximale inspanning gevolgd moet worden door een

Middle_Aged_Asian_Woman_with_Headache

poging tot sub-maximale ontspanning. Het rekken en strekken van deze spiergroepen voor mensen met aanleg voor migraine is erg belangrijk. Hoofdpijn kan tijdens de training ontstaan door verkeerde ademhalingstechniek en persen. Met persen bedoel ik de adem inhouden terwijl met een oefening op maximale kracht aan het uitvoeren is. De interne druk van het lichaam kan zover oplopen dat er bloedvaatjes springen of dat er te veel druk op de bloedvaten komt te staan waardoor de zuurstof toevoer geminimaliseerd wordt en er een flauwte of hoofdpijn optreed.

Bij vrouwen is er het probleem van de menstruatie cyclus. Veel vrouwen ontwikkelen hoofdpijn en steeds vaker migraine gedurende de ovulatie en menstruatie tijd. Dit beïnvloed de kwaliteit van de training. Het slikken van bloed verdunnende pijnstellers zoals zuivere aspirine blijkt averechts te werken tijdens deze periode en is daarom af te raden.

Het verschil tussen hoofdpijn en migraine is de aankondigingstijd. Hoofdpijn komt op en gaat weer weg. Migraine wordt door het lichaam aangekondigd als de signalen goed worden gehoord en je naar je lichaam luistert, de beschreven fases gelden niet voor elk geval.

 • Waarschuwingsfase ;  in deze fase verdienen een aantal zaken extra aandacht
  • Stemmingsveranderingen, de persoonlijke stemming veranderd vaak naar depressie achtige gevoelens zoals somberheid, snellere irritatie en agitatie
  • Sterkere reactie op prikkelingen, pijn bij fel licht, gevoelig voor harder geluid, reageert feller bij harde spraak,
  • Veranderend gevoel bij trainingen, vertraging in de reactie tijd, niet in staat tot maximale krachtsinspanning, sneller vermoeid, slechtere concentratie, verminderde technische uitvoering
  • Veranderend voedingspatroon, gaat minder eten, meer drinken, vocht vast houden, voorkeur voor bepaald voedsel veranderd, smaak veranderd
  • Aura fase, in deze fase wordt het gezichtsvermogen ‘aangetast ‘ . De persoon gaat stralingskransen waarnemen om mensen en objecten. Het gevoel ontstaat dat alles extra energie uitstraalt en een aura ofwel energie krans draagt.
  • Hoofdpijn of aanval fase, gedurende deze fase wil de persoon alleen maar rust en zo min mogelijk prikkels. De pijn is meestal aan een kant van het hoofd en kan aa
   nvoelen alsof iemand constant met een hamer op het hoofd loopt te slaan. Migraine treed , anders dan gewone hoofdpijn , meestal maar aan een kant van het hoofd op. Gedurende deze fase is misselijk voelen, overgeven en niet willen eten of drinken heel gewoon.
  • Herstelfase, na een aanval heeft zowel het lichaam als de geest even tijd nodig om bij te komen, het is daarom niet mogelijk en ongewenst om onmiddellijk tot de orde van de dag of tot prestatie gericht werken over te gaan  direct na een aanval. Een migraine aanval kan gezien worden als een snelle sterke ontsteking van het lichaam, een acute aanval van een ziekte. Het lichaam heeft echt tijd nodig, meestal meerdere dagen, om zich te herstellen.

Het is niet mogelijk om te trainen met hoofdpijn of migraine. Toch zijn er uitzonderingen hierop. Wanneer de hoofdpijn spanning gerelateerd is zal er juist wel getraind moeten worden. Spanning hoofdpijnen beginnen vaak in de schouders of nek en worden veroorzaakt door stress of blessures. Het is van belang om te onderkennen wat precies een spanningshoofdpijn is en wanneer je wel of niet kan doortrainen.

Wanneer je begint met de training en je hebt hoofdpijn is het verstandig rustig te starten. Doe een rustige warming up zonder directe weerstand. Indien de hoofdpijn niet verergert kan er naar de volgende fase worden overgestapt. De eerste weerstand wordt gebruikt om te controleren hoe het lichaam reageert. Bij verhoging van de weerstand stijgt de bloeddruk en daardoor ook de druk in het hoofd. Ook hier is het van belang goed in de gaten te houden of er een toename, gelijk blijven of zelfs afname is. Bij een toename verminder je de weerstand en ga je door met de training om te zien of bij een lagere weerstand er toch kan worden door gegaan. Bij gelijk blijven of afname kan er met iets meer weerstand gewerkt worden, je moet constant bewust blijven van het pijn niveau en hoe goed je het verdraagt. Het is erg onverstandig om bij reële pijn toch door te gaan want je maakt meer kapot dan je opbouwt.

Na een migraine aanval is weerstand training niet verstandig. De eerste dagen is cardio gerelateerde lage weerstandstraining aan te bevelen om het lichaam en te laten herstellen en weer te wennen aan inspanning. Cardio bevorderd de bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen. Ondanks dat het nog steeds onbekend is hoeveel afvalstoffen en van welk soort bij de migraine aanval vrijkomen is deze methode belangrijk om de resten van medicamenten uit het lichaam te verdrijven.

De grote vraag is hoe we hoofdpijn en migraine kunnen voorkomen of hoe we er zo mee om kunnen leren gaan dat ze geen onoverkomelijk feit in ons leven vormen. Geen barrière om toch een goed en productief leven te leiden in het licht van een positief bestaan.

We moeten onderscheid maken in een aantal zaken alvorens een goed preventief beleid neer te kunnen zetten. Allereerst is er de medicatie. Veel medicatie maakt concentratie moei

lijk waardoor gerichte oefeningen soms niet meer mogelijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is ontspanningsoefeningen na inname van pijnstillers (o.a. de NSAID), bètablokkers en triptanen. Het blijkt bijna onmogelijk te zijn het zenuwstelsel nog nauwkeurig te controleren, laat staan aansturen, om met ontspanningsoefeningen resultaat te hebben. Na inname van medicijnen kan externe stimulatie, zoals massage, meer effect ressorteren.

Het is daarom te adviseren met ontspanningsoefeningen te beginnen in de periode waarin er geen hoofdpijn of migraine is. Bij deze oefeningen moet de concentratie vooral op de rug, nek en schoudergordel liggen. Visualisatie van ontspanning is hierbij vaak de beste methode. Yoga oefeningen kunnen helpen wanneer er geen sprake is van lang aanhoudende of overstrekkende bewegingen. Soms kan externe help bij deze oefeningen om enige beweging in de spieren te krijgen bevorderend helpen. Regelmatige hoofdpijn en migraine zorgen voor verkramping van de genoemde spiergroepen en daardoor verstijving van de gewrichten. Door deze bewegingsbeperking voelen mensen met regelmatige migraine zich niet aangetrokken tot beweging wat weer leid tot meerdere aanvallen. Een vicieus lijkende cirkel die doorbroken moet worden om resultaat en vermindering van

17288047-headache-southeast-asian-chinese-woman-holding-her-head-sitting-over-white-background

klachten te krijgen.

Wanneer er sprake is van migraine symptomen is het belangrijk de training aan te passen om een aanval uit te stellen of de ernst ervan te verminderen. Het is hierbij van belang dat binnen de krachttraining oefeningen zoals bankdrukken, squatten, legpress en deadlift vermeden of heel licht gedaan worden. Door het inhouden van de adem word er druk in het lichaam opgebouwd. Deze druk heeft een direct effect of de bloedbanen en kan daardoor druk verhogend werken waardoor een aanval versneld kan worden. Het oefenen van kleine spiergroepen met lichtere gewichten zal geen nadelige invloed hebben.

Wat minder bekend zijn preventieve behandelingen met o.a. accupunctuur en gebruik van diverse voedingssupplementen. Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat de volgende supplementen een positieve uitwerking (of vertraging) hebben;

–          Magnesium. Er is ontdekt dat ongeveer 600 mg magnesium voldoende was om de frequentie van migraine aanvallen te verlagen

–          B2 is onderzocht en bleek met 400 mg redelijke effecten te ressorteren

–          Visolie staat bekend om de verbetering van het geheugen maar blijkt ook effecten te hebben op de vertraging van migraine of hoofdpijnen, dit komt vooral door het EPA (eicosapentaeenzuur) en de DHA ( docosahexaeenzuur).

–          5-http of tryptofaan kan in hogere doseringen helpen om het nodige serotonine niveau te verhogen wat weer een direct effect heeft op de slaap en ontspanning

Hoofdpijn en migraine hoeven niet langer de tergende en zenuwslopende problemen te zijn die je van de training of een gewoon leven af houden. Door voorgaande goed in overweging te nemen kan je de problemen verminderen of zelfs weg nemen.

Meer vragen ? mail me

Force One philosophy

520Force one philosophy

The philosophy behind the trademark Force One is based on the principles of mental development and of a united physique and mind.

One Force is pointing to the individuality of each person in this world. Every men or women is born alone and will die alone. They process only One Force. The target of Force One is to lead each individual to a less singular world. We try to integrate each individual into a total Force of minds and bodies.

Force One is not bounded on money, commerce or trade. The reason why we have set up the trademark is to spread our knowledge and bring a message to the world. Sport does unite and the sports we present are strongly individual oriented. We try to create a strong mind in a strong body. A real One Force that is happy and not alone as part of Force One.

Training, assisting each other, exchange of information, physical contact by sport and communication will make life worth living.

MIND & BODY

To develop a strong mind it often helps to work with the body. When good professional guidelines are applied, as in the Force One systems, your body will get stronger and your mind will ask for assistance.

Force One has build systems to accomplice a perfect mind & body development combining physical exercises and mental training. You do not need to become a champion at all ! To concur your own emotions, fear and physical abilities is something extra ordinary ! To harmonize body and soul is not easy at all.

In most cases you learn to meditate. But according to all teachings of the famous guides the phases of enlightment are ; concentration, meditation and contemplation. When starting we teach you first how to concentrate. When going right you will feel life already becomes easier.

MEETINGS

It has proven that meeting people who are equal minded and heading in the same direction will enhance your own abilities and performance. We meet in a non-competitive surrounding and promote cooperation. Training is always in groups and only in special cases we will guide you individually.

In a group you can feel the One Force when concentration in practice. Your Force of One will be united with the one of the others and when combined it feels like the power streams back to your own Force to become One with your self. Meetings are important for your own development !

INTERNATIONAL SCHOOLING

The headquarters of Force One are in the Netherlands. With over 40 years of constant development in Mind & Body regulation systems and methods we have guided over 20.000 persons and still continue doing so. The interaction of the truth, physical and mental attentions we give to all has been a great achievement that still continue everyday till our last breath of air.

Thin, thinner, Thinnest,

A_triste_e_falsa_beleza_da_anorexia.jpg (14) Days are passing by and all is food in your mind. Control food is controlling weight and controlling weight is controlling your appearance. Not a single minute your body is out of your mind. Every mirror is watched most of the time secretly because you do not want anybody to know that all has become an obsession to you. Your body has become you in a grotesque way.

But do people really see your body ? First of all it is covered in rags, cause you can hardly call the lose fitting textiles proper clothing, do we ? More of all people see an insecure personality, a hiding person who is not willing at the moment to share with the world. It is a negative appearance.

Here we get a self-fulfilling prophecy. When you are young you want to be beautiful. You want to show the world that you have developed a personality and want to take part of the society. But your current you has fallen for the influence of media and often the influence of friends or others you even do not know. It has become a kind of magic spell and you are no longer able to control it.

Pictures from ; http://jonaslindberg.spotlife.se/2013/04/20/modellagenturer-varvar-flickor-utanfor-anorexiaklinik/

Beauty is not only on the outside. Yes it is true that the biggest part of beauty is on the inside. No it is not hidden in a secret corner of your body waiting to get out. The secret of beauty is in the language you let your body speak out to the world. Each move, each gesture you make has a meaning. There are no words other people need to hear to understand what is going on with you, who you are and most of all how you look.

I challenge you to sit down on a terrace somewhere in the city to watch the people passing by. Just sit without any comment and look carefully how
When you feel insecure about your weight and physical appearance it will show clearly in your body language. Your body will shout to the world that you are not feeling well and you want to find yourself, your own personal beauty. Without words you are alarming the world that you have a problem with yourself and that alarm is ringing all the time where ever you

anorexia_02_148695251

go and whenever you show yourself. the people move. Can you read the signs of their body, can you understand the expression ion their faces ? In the beginning you are not able to do so but when you train yourself to be patient and take your time in observation, surprisingly you start to understand the body language.  The body language makes a person good looking or not.

Let me go to the development of the alarming body language. Each body has genes. When you ar

e born these genes are programmed to follow a set or growing and physical / mental development rules. To process these well the body need proper food and nutrition. For many women there is an internal world which is considered less important than an outside world which is considered more important. Your genes need the proper nutrition to develop a healthy body and mind. When the body does not get the right nutrition it will set up a set of alarm bells inside the genes.

A simple explanation of genes is here  at its place. A gene must be seen as a kind of program that orders your body what and how to do things. Each gene has its own function. Like a computer it has an on and off button. Some genes can never be turned off but most can change overtime. Our mind is able to control the working of this genes but this is often done in the subconscious. Most people are not able to access the regulation sector of genes directly. Under eating causes many genes to be set in a turn off mode.  The reason is that for most activities the body needs energy. When the body does not get enough nutrients, the body must protect itself from using to much energy and will switch into a warlike metabolism. All functions will be limited, in cluded the brain functions cause they also take a lot of energy.

When a person tends to extreme less digestion of food, the brain is often no longer able to produce the right chemicals to think straight. For woman there comes a moment that the body will get into a complete destruction mode and it starts breaking down vital tissue while still alive. With other words extreme food control leads to death. The person suffering from these extreme control is not even able anymore to understand what she or he is doing will lead to destruction and death as the brain has already accepted the faith of death and has prepared the body to go that way. In fact that person is a living Zombie as written down in many stories. Now you also know the origin of these monstrous creatures of the night.  Why the night ?  person suffering from extreme food disorders cannot face the light anymore as it will hurt the eyes and the sun punctures the skin and is painful.

In dense societies like crowded cities and overpopulated area’s, food disorders tend to occur more and more. One of the reason is that nature build in us a protection of overpopulation to keep the specie alive. Human suppose to have a minimum on living space but in the current society we are no longer able to get that needed space. Nature is somehow to blame for the increasing number of people with a food disorder because it does not take in account that our nurtured live is no longer is place with nature.

From the biochemical world we move to the society and its expectations. Woman suppose to have a good body. But a good body is different from a thin body. A good female body need to have some fat on it. For men that is sexually more attractive. Why ? A body with at least some fat will be able to be pregnant and deliver healthy children. A body with nearly no fat or thin will be troublesome to deliver children and will cause men a lot of trouble. From a family planning point of view a thin body is not attractive for men as wife. A thin woman suppose not to have enough energy to take care of the kids or housekeeping or be able to deliver other work. The men will think twice of having such women for more than just temporary pleasure.

In my line of work as personal coach I advise to watch food as an ally and not an enemy. Food can be your good supporter and helper to develop a health, lasting and happy lifestyle in which your love life can be exiting and the family experience happy. Food is like any other product  we can consume a toxigen or a healthbooster, all it depends on how and when we use it. If you feel you cannot control your life and food please contact………

 

 

PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINER

A Personal Trainer (also known as ‘PT’) is your personal guide during training sessions.

What can a Personal Trainer do for you?
Your Personal Trainer will develop a fitness plan tailored to your wishes, goals and capabilities. A PT will help you to set realistic targets based on your exercise history, nutrition and your own availability.

The Personal Trainer
Each PT has their own area of expertise. A Force One PT is, in general, a person with a proven track record in (top-level) sport and has built up a great deal of experience in the field of exercise, injuries, treatments, training-intensity and recuperation. A Force One PT additionally has a strong educational background to better serve the client.

Who needs a Personal Trainer?
A PT primarily assesses the fitness needs and targets of the client. Anyone can be the client, no matter what your wishes or needs are. Beginning with the first training-session, you will realize that this is the best method of training as it is entirely tailored to your needs.

How long do I need a Personal Trainer?
In your first session with a PT, your goals and objectives are discussed. After evaluation you can decide whether to continue and for how long. Our experience is that a client’s requirement for a PT can vary from weeks to years.

Where do we train?
A PT owns a professional PT -Gym in the center of The Hague but we also promote home training and public schools events.

A Personal Trainer’s field of expertise
Each PT has their own field of expertise. This includes weight training, martial arts, cycling, running, fitness, walking and all other forms of individual sports. Some PTs also master different kinds of massage and/or physiotherapy. One trainer is specialized in female martial arts training (this is absolutely different of male training!)

What does a Personal Trainer cost you?
Depending on your wishes, needs and the type of program, the base rate is € 55 per hour for a one on one session. But we also offer alternative ratings if the amount of participants is higher.

If you wish to make an appointment with your own Personal Trainer you can contact us directly by phone (+31 70 3625800). It is possible to rent an International PT also, most of our PT can speak fluently English, some even other languages such as French, German, Papiamento, Chinese, Thai, Vietnamese, Spanish , Portuguese, Hindi etc.

Force One

Who is Force One?

Force One is a new name for an old company. For more than 25 years we have been the supplier of Martial Arts and Fitness equipment. Our former names were Bangkok (All Style Sports) and Eurasia.

Our company is and has been the promoter and initiator of several well-known trademarks such as All Style, Fairtex, Healthy ‘n Fit, Sandee and, above all, Force One. Our policy has always been to be the best quality and value for money.

We began at the central location on Spui 213 and moved from there to 202 and once more to 217 – 219 and recently opened a new facility in the Kranestraat 46, centre The Hague. In fact, we have never left the center of The Hague. The location of the shop is only a hundred meters away from the Town Hall and less than one kilometer from the Parliament buildings and both railway stations.

From the beginning, being a top specialist has been our goal. We want to be the best supplier of all Ring sport gear and other Martial Arts. Our motto is; If we do not have it, you do not want it!

Over the years, we have published books, articles, CD-ROMs and DVDs. Innovation in the exchange of knowledge and equipment remains our main cause and we are confident that future generations will remember the trademark and come to the shop!

The best way to learn more about us is to visit our websites and come to the shop. If you come from far away, please inform us and we will be sure to help you in arranging all possible facilities for every budget. We have inherited one virtue form our Asian partner; hospitality in every way, regardless of where you are coming from.

We welcome you !!

Getting Older

Getting older, TIME

Is the changing world confusing for you ? If so this article will probably give you some tools to face it more clearly.

Look around you and all you see is change. Your mobile bought yesterday is already old and the new models are luring art you from shopping windows and screaming advertisements. Technology is changing so fast that you think you are running behind and cannot follow the new trends. Some people will get frustrated of the speed and want to catch up at everything.

Time and environment has changed our perception, no longer is age a save heaven. Age is not defined by a particular number. Some people are grandparent at the age of 40 while others will never see a grandchild. Many woman are not married at the age of 35 while in the past woman at that age had already grown up children. Man and woman are focused on career and are no longer interested in permanent relationships while parents focus on having grandchildren to continue the family “dynasty”. Internet did speed up fast relationship marketing and contacts are often fast, full of passion and short, fulfilling a physical and mental need. In these relationships women often pulls the short end of the string.

Everybody has private thoughts on aging. Most people are worried of the days to come. Some people take faith in their own hands and start trying to control the aging process. In our AGE CONTROL philosophy the life coach teaches that age is an opportunity and not a danger. We introduced life coaches in 1989, when the world was in a complete turmoil and many people lost vision of the future. The goal of a life coach is to assist you to get around with the aging process in a positive way. A life coach is an experienced person who received a special training to mentally and physically advise.

Aging goes with a changing body and mind. The body grows from immature to mature. After this a period of stabilization and important improvements comes to end with a decline.  The start of “decline” is different for men and women. In literature the time that is considered “decline” for woman is the moment they lost virility.  For man it is set around 35 years of age. The speed of decline is depended on the physical activities of the period before. A body needs to move to stay in shape, to be healthy. Moving is different from sport. You move to keep the machine (the body) going to prevent it will start to be rusty. When you stop to move, like when you stop a machine, the structure will start to get stiff. We call this a rusty system. A stiff system reduces neural transmission (your nerve system falls back) and diminish blood circulation.

But aging is mainly a mind over body matter. Your mind controls your body, your activity. Most people start to be aware of becoming older when they reach the age 30. Specially woman suddenly realize that their lifespan becomes limited. The reason behind this is the limited virility time of the woman.  At age 30 she realizes that she only has around 10 years to go to get children. In current situation many woman in China are still working on a career at that age. Man, on the other hand, are often not mature enough to start a family. This will worsen in the generations to come due to the spoiling of parents of their sons. In today’s society we see a worsening of the gender age gap and young woman are looking for (much) older man. This is an unhealthy situation that is not good for future generation. This choice is not a matter of physic but of the mind.

Time is essential in life. We all live on the clock. Realize how often do you watch the time ? How interested are you really to KNOW the time ? Looking at the time has become a routine, nearly a ritual. We make appointments with time and dates, we use diaries every day, we make plans with time as our guidelines, we are living on (borrowed) time. But how long ago did we start to take time this serious. How did our ancestors use time ? Were they aware that there timespan on earth was so limited. Imagine that in the past human only reached the age of 40. A person over 40 was considered an exception. A person who dies in current time at the age of 40 is an exception. Our lifespan is nearly doubled in yet only 100 years. We live longer and seem to be more in control of natures time. But the more we gain “control” of time , the more we are aware of it. We have become scare of losing time, wasting time and yet we do so all day, every day.

To combat the negative effects of the aging process we need to be flexible and consistent in improving, maintaining and revalidating the body and the mind at all time. The first step in aging is accepting that aging is inevitable, it is not a matter of choice but of faith. Acceptance is very important and gives way to understanding. Every age level has its beauty. When young the chase of love is most important, to make a career is great and your energy seems unlimited. Over 30 your beauty is the knowledge of life the experience and (physical) maturity. Most women are much more beautiful after their 30’s than before, pity that men hardly realize that !

After 50 a new look on life fills the mind, a new energy that brightens your day. Wisdom of life, often the fact that kids leave the home and you can consider the mistakes you have made. At 50 the energy is still enough to cover the day’s work and the evening to relax. After 70 we are able to look back at life itself, look at what we did learn and for some people what we have reached. Satisfaction is a matter of accepting and expectation. When we are young we have a lot of expectations. Our parents and family also put expectations on us. For Chinese the external expectation feels like pressure and often a force. This heavy expectation can work as a burden to most and as an energizer to some.

The first step of growing up is acceptation that expectation must comply with reality. In China many people have a too high expectation and will burn out before even reaching the age of 30. Health is build on expectation and action. Our mind makes the expectation based on our internal and external influences. After that action must follow. When you want to become director of a company you need to have special capacities to get there. Not only your abilities as a hard working person but also a social networking artist. To get to the top we have to walk the stairs. Each step is a part of our expectations and will take some time. When we constantly look up to the top of the stairs we get frustrated and our mind makes the body stressed and sick. But when we focus on one step a time and we are successful we will feel the joy of success and a good influence on our health. A positive mind, positive results are important to a healthy lifestyle and also improves the quality of the aging process. Our aging process is divided into time spaces. For every step in life you need to take a limited time. We call that deadline walking. Our life deadlines are realistic, possible to reach within a planned time. Reaching a goal brings the satisfaction in life.

We all want to control time, to do this we need to let time work for us. Most people think of a clock or a watch when they think of time. Some people use time as status, they buy a beautiful watch to show fortune. Other people control time via their mobile. Many people have multiple ways to keep track of time. But keeping track of time is not the same as controlling time. Most people have become a slave of time. They work, forced or not, from dawn to dust and seem never to have enough time to finish work. Work consumes most of our time. A Chinese worker often just do what the boss asks. Follow orders. Most of these orders are inefficient and time consuming, hardly ever are these orders carefully planned or clear.

Time can be made usefully when we make clear plans. Efficiency in life saves time. You only can be efficient when you know exactly what you want. Being clear is efficient. My advice is to put more time in preparing a task. After you get an order, make clear to the superior what the order is. Just write it down and ask his / her permission to execute the order precisely as is written down. Doing so saves time in communication and later you cannot get arguments. Following orders becomes more plan directed and time efficient. Another positive thing is that your superior cannot pull back and tell that the order was different and you made a mistake. Being clear is also good in relationships. In a relationship you can set goals and talk about when to realize them. Having a good set of goals also makes a relationship stronger.  Good goals and strong time limits will give less stress. Everybody knows that time and stress are connected. The more you need to do in less or unknown time will increase stress, irritation and that has a direct effect on health and aging.

Time is essential in our aging process. The better we plan, also the micro planning, the more time we will have for leisure and relax. You have to spend time wisely to get older in a better health. If you have any questions or remarks please write to  (we need an email address here for Chinese)

Arnaud van der Veere

FEMALE TRAINING 6

FEMALE TRAINING 6
(by Arnaud van der Veere, Netherlands)

Do you remember the animal legends in which the fox, the rabbit and the turtle ? For the men a women is an all in one story. But is she realy like that, is it possible to combine the benefits of those animals into one person ?

The fox is a very smart animal, it adaps to all circumstances, twists its movements and react fast. Women do have all these vitues, try to trick them to do something they do not want and observe how many turns they can make and speed to which they adpt on your requests. In general a rabbit is know for its condition, speed and breeding. Women do often have a great endurance, often they continue even under the most unpleasant circumstances with a life that does not offer them much future knowing it is for the benefit of her family. A turtle is known for its long livety Women do live longer than man, cause even under most difficult circumstances stress does not take the toll it takes from men.

In training we can see al those habbits and vitues as opportunities. The womans body goes from of young age thru many phases. Not only the biological changes has a heavy impact, the mental aspects of growing up also chnages vision and look at life. In the past therapeuts and doctors did advise never to let children train with weights or place them under heavy duty exercises. But today it is proven that also children may train with weights. Specially the fragile girls who have a poor health condition are advised to start a form of weight training to increase physical health, better posture and above all a better psychological strenght.

Weighttraining is like pulling carrots for the rabbit. The carrots are strongly rooted in the earth and it takes strenght to get them out. The mother teaches the child step by step how to get the right technique and slowly enhanches the power. Children must learn a playing way of training. Fun is important. But also the lesson of the turtle, slow but steady, is very important in training of children.

As this serie of articles is only focussing on women I want to put all attention to the female children. The first thing they have to learn is picking up weights the right way. Picking up a weight needs a good posture of the whole body with a higher attention to the back and bending the legs. The back must be “hollow” under all circumstances to avoid putting overstress on the backbone. Always bend the legs and never overstrech the arms. By teaching the right position a child will understand the importance of balance. When the girl grows up she will discover that her balance points do change and she must adapt to the new situation. Gladly we can adjust time by time so during puberty the emotional physical stress can find an outlet in the excersises.

A mother can teach her child the best position in teachin g them weight training via the “stairs method”. The child sits at the bottom of the stairs and picks up a weight of 500 grams / 1 kiligram and puts it on the highest possible staircase. Then pick up a new one and so on. When that staircase is full she moves down till practically on the ground. All the time attention is focused on the right posture of legs and back. Hollow back, knees in max 90 degree and head looking up.

You also can make use of elastic bands. The child pulls down the elastic that hangs high to pull it down to the ground and brings it back into position without jumping of the ground. When doing so she must face the top of the elastic all the time. In my programs I tell the kids to watch the top as the elastic may get lose and she must escape and react fast when it happens. Children are our future, start early in training to get healthy and strong children.

Sport supplementen deel 2

Sport supplementen deel 2

De sport voedings “deskundigen” gaan nog steeds uit van de Koolhydraat suppletie. Het innemen van suikers = koolhydraten compenseert het verlies ervan door training of wedstrijd. Dit proces heet compenseren of over compenseren. Hierdoor krijgt de atleet een grotere energie bron ter beschikking waardoor de volgende prestatie relatief hoger zou kunnen zijn. Meer energie in de motor betekent theoretisch een groter vermogen.

Helaas voor de gevechtssport is de koolhydraat theorie een risico dragende factor. Koolhydraten hebben namelijk een aantal eigenschappen die directe invloed hebben op het gewicht. Allereerst worden ze opgeslagen in de cel, dit is massa verhogend. De opslag verhoogt tevens het vocht in de cel, want koolhydraten houden vocht vast.

Zoals bekend worden er veel “weight gainers” verkocht. Deze produkten doen de gebruiker in massa toenemen op basis van extreme doseringen van koolhydraten. Door de training put men de spier uit die zich daarna weer op kan laden. Bij een “overdosis” aan koolhydraten overcompenseert de cel zich en neemt daardoor in volume massa toe.

Dit effect is slechts tijdelijk. Een persoon met een goedwerkende stofwisseling (ook wel metabolisme genoemd) zet de suikers weer om in energie wanneer men stopt met de inname van deze produkten. Je krijgt het effect van het oppompen van een lekke fietsband.

In onze “multi culturele” maatschappij zijn deze preparaten voor sommige groepen ronduit gevaarlijk. Een risico groep voor de inname van koolhydraat rijke supplementen zijn de “Hindoestanen”. De groep die uit Suriname afkomstig is heeft een aanleg voor een fluctuerende insuline spiegel, waardoor in basis er een aanleg tot “suiker ziekte” is.

Afhankelijk van de gewenste gewichts klasse blijft de inname van zekere hoeveelheden koolhydraten belangrijk. Het is echter van belang om een combinatie met eiwit te maken. De eiwitten zijn nodig voor de reparatie van de cellen. Om naar de cel te komen heeft het eiwit de koolhydraten nodig als “transport” middel.

Terug naar de wetenschappers. De meeste studies zijn gebaseerd op duursporten. Fietsen, lange afstand lopen en in sommige gevallen balsporten. Daarnaast mogen atleten en zwemmers op belangstelling rekenen. Ik heb zelf een paar onderzoeken op boksers kunnen vinden. Er blijkt dus veel te weinig echte data te zijn om goede conclusies te kunnen trekken met betrekking tot de gevechtssporten. Hierdoor zal ik mij moeten beperken tot ervarings feiten.

Neem na elke training direct een kleine hoeveelheid primaire koolhydraten om het verbruik zo snel mogelijk te compenseren. Primaire koolhydraten zijn bv vruchtensuikers (fructose*, glucose). Hierdoor kan de cel zich snel op energie nivo herstellen en beginnen aan de reparatie van kapotte cellen. Dit zorgt ervoor dat het lichaam sneller hersteld van blessures (bv blauwe plekken, kneuzingen). Na een 30 minuten is de inname van een iets completer supplement (met koolhydraten en eiwitten) nuttig, maar dan wel met mat ! Hierna is een goede maaltijd op zijn plaats. Eet echter niet veel voor het slapen gaan, de spijsvertering wekt dan zowel enzymen als hormonen op (bv groeihormonen) die energie opwekkend zijn. Eet op de dag na een goede (zware) training een stevig ontbijt waarin meer koolhydraten dan eiwitten aanwezig zijn. Hierdoor laad je energie voor de dag en door je activiteiten zal je deze ook weer verbruiken.

De Professional Physical Trainer

De Professional Physical Trainer

Hij (of zij) word nog zelden in Nederland gesignaleerd , de Professional Physical Trainer! Wanneer je de naam hoort ontstaat direct het gevoel dat je de naam wel eerder gehoord hebt maar absoluut niet kan thuisbrengen.

In voorgaande artikelen beschreef ik de Personal Trainer en zijn functies. Voor de PPT’er zijn dit onderdelen van het totale werkterrein. Feitelijk is de positie van de PPT’er tussen arts en fysiotherapeut in. De arts diagnosticeert en verwijst voor training naar een PPT’er en voor specifieke behandeling naar de fysiotherapeut. De ideale situatie is de combinatie van PPT / Fysiotherapie.

Definitie van PPT ; een persoon die op professionele wijze zich bezighoud met de bestudering, effectuering en het organiseren van dagelijkse bewegingspatronen onder gebruikmaking van weerstand verhogende materialen (zie instrumenten) met als doel de verbetering van zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid. De PPT’er is de brug tussen de medische en sport wereld.
Doelstelling van de PPT’er maximalisatie van bewegingspatronen, kracht en algemene gezondheid, verbetering van de conditie.
Instrumenten van de PPT’er zijn alles wat met kracht en flexibiliteit te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn gewichten, elastieken en andere weerstand systemen.

Het verschil tussen de PPT’er en de fysiotherapeut is de op praktijk kennis gebaseerde aanpak van de PPT’er ten opzichte van de theoretisch praktische benadering van de fysiotherapeut. De PPT’er heeft zelf een grote onderbouwde ervaring in praktische krachttraining, functionele training en revalidatie praktijk. Feitelijk is de PPT’er een praktijk persoon met een beperkte theoretische achtergrond vergeleken met de fysiotherapeut.

Een PPT’er is zelf actief sporter geweest. De PPT’er is iemand die zelf veel praktijk ervaring heeft opgebouwd en een theoretische basis heeft verworven.
Ik sta een ervarings gerelateerde kennis sterk voor. Bij de PT (Personal Trainer) is het geen uitzondering dat er door mensen van 18 – 25 jaar instructies worden gegeven die alleen gebaseerd zijn op een korte opleiding. Bij deze mensen is er zelden voldoende praktijk ervaring aanwezig. In mijn opinie is het ontbreken van de eigen ervaring een handicap bij de juiste instructie van de cliënt. Vooral het gebrek aan blessure ervaring is een niet te onderschatten probleem.

Een der belangrijkste functies van de PPT is om een brug te slaan tussen sportieve en medische zaken. Dit zeggende komt direct het punt van de Preventieve Gezondheidszorg naar voren. Op dit moment is er nog een duidelijke scheiding tussen de sportscholen met een Preventieve gezondheidsaanpak en de medisch georiënteerde visie. Aan beide zijden worden pogingen ondernomen om het gat te dichten.

Vanuit de organisatie genaamd het “NIPED” worden Personal Trainers opgeleid tot Preventie Consulent (PC). Deze consulent kan helaas niets met zijn sportkennis doen omdat er tijdens de gesprekken met cliënten op de medische en lifestyle aspecten wordt ingegaan. Het spanningsveld blijft hierdoor bestaan.

In de sportscholen worden samenwerkingsverbanden met fysiotherapeuten en soms zelfs met sportartsen gelegd. Maar ook hier blijft het bij halve oplossingen. Op een sportschool mogen geen medische handelingen worden verricht. Voor diverse controles die door het NIPED worden verricht zijn speciale vergunningen nodig die niet beschikbaar zijn voor de sportscholen.

Door de samenwerking van Clup PT, Vitalavie en NIPED is het initiatief gelanceerd de Personal Trainer een plaats te geven om weer een brug te slaan. Binnen dit programma kan de PT’er nog niet zijn talenten verzilveren maar er is tenminste weer een stap gezet.

Conclusie , de PPT’er combineert de functies van PT en PC en kan deze direct praktisch implementeren wanneer de doorverwijzing van en naar de medische disciplines gerealiseerd is. Kortom de PPT’er is de toekomstige “missing link”.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere

FEMALE TRAINING 4

FEMALE TRAINING 4
(by Arnaud van der Veere, Netherlands)

Food is in the Western oriented society a luxe problem. We eat to much, the wrong food, irregular, to less or in most cases the balance of intake and movement is lost. For the purpose of the articles I make a simple clear overview of food. Food consist of fibers, proteins, carbohydrates, fat and vitamins and minerals. At a proper diet everything we need to live, grow and recuperate.

Food is climate and culture depended. Hot climates eat more spicy food and stimulate the biochemical process of the body. In Western countries female tend to gain weight when getting older. Asian women could stay for a long time on the right weight, but this seems to change. All over Asia the Western habbits have been taken over and in general females are also gaining weight. The main reason for this is that the Asian biological system (consist of enzyms and hormons) are not fit to digest and absorb the right ingredients of the food. In biochemical sense the system get blocked and cannot funcion properly anymore. The ingigestive system was build in the first four yours of life and hardly can change after that period.

Training and change of food pattern will improve the biological balance and promote weightloss and physical fitness. Women are more sensitive than men for the changes. In generla women move less and has other physical activities that are less calory consuming. To change this a woman must choose a right way of training the body and mind.

Society is more demanding than ever before. Stress has become a daily problem. The combination of forces (work, relation and society) often gets on to you and you wish to have a time out. This time out can be found in the ancient practise of Martial Arts. Today the “arts” has changed with the time.

In the Western world women have found boxing and thai boxing as a good way to relax and load new energy. The new Dutch approach of the ancient arts has proven to be the most effective way. It is not only the way of training that helps you get back on the way, it is the basic phylosophy of how to train women to answer her own needs.

In former articles I mentioned already that women are completely different from men. This also counts in boxing. Women are totally different in physic and mind while training the sport. A women does not want to become a fighting machine, a world champion or let alone a top fighter. She wants to start training and will see where ever the “train” will take her. Step by step she wish to develop her own identity.

The Dutch method is completely individual and goes from the strenght of oneself and ones abilities. Even when training in the group each person receives her personal attention and the traner points out ones speciality and capacities. Training is a joy and a real pleasure when you see fast improvement. The old way of training by repetition over and over again is no longer from this world. Action, change, fun and mentality are now the leaders of the game that is called sport.