DE Chinese Vrouw

De Chinese vrouw
Wanneer je rond vraagt naar zaken die de Chinese vrouw kenmerken komen termen als volgzaam, gedienstig, hard werkend en lief naar voren. Zelden hoor ik nieuwsgierig, ondernemend, zelfstandig of avontuurlijk. Wat hierbij vooral opvalt is dat de kenmerken van de vrouw veelal in de onderdanige sfeer vallen. Een Chinese vrouw moet nog steeds in een keurslijf passen. Maar klopt dit nog wel ?

Het antwoord op deze vraag is niet alleen ontkennend maar dat het tijd word de werkelijke aard van de hedendaagse Chinese vrouw aan de wereld duidelijk te maken. Laten we eerst eens een rondgang over de gehele academische wereld maken. Op alle top universiteiten treffen we Chinese vrouwen aan. Bij nadere bestudering komen we erachter dat ze uit eigen beweging uit het land van herkomst zijn weggegaan om zich in het betreffende land te vestigen en er, vaak geheel alleen, te werken aan de studie.

In de kunst treffen we steeds meer vooraanstaande Chinese vrouwen aan. Ze zijn niet alleen bekend als schrijfster maar ook als beeldende kunstenaar of uitvoerend artiest. Ga maar eens naar een ballet. Veel van de super getalenteerde hardwerkende dansers zijn de kleine, fragile maar oh zo sterke Chinese vrouwen. Ook in de orkesten, zang podia en op toneel verschijnen ze vaker. Het talent lijkt eindeloos te zijn.

Als zakenvrouw doen veel Chinese vrouwen het “te “ goed. Ze zijn veelal succesvol, hebben aanzien en zijn soms erg gefortuneerd. Maar of het hen ook daadwerkelijk heeft gebracht wat ze hadden gewenst is maar de vraag.

Tijdens mijn onderzoek bij het schrijven van mijn boek over “”Chinese relaties van vrouwen boven de dertig” heb ik veel vrouwen geïnterviewd. De meeste interviews gaven nieuwe en soms verbluffende inzichten in het leven van deze vrouwen. Het blijkt dat de Chinese vrouw, ondanks haar nog steeds terughoudende en zachte voorkomen, over het algemeen een smeulend vuur in zich mee draagt. De Chinese vrouw heeft een wereld beeld dat door de eeuwen heen nog steeds niet veranderd is ; zij voelt zich nog steeds verantwoordelijk en probeert zich ten alle tijden zorgzaam op te stellen.

Maar de huidige tijd heeft vooral de Chinese vrouw geleerd dat haar imago gebruikt moet worden om te bereiken wat ze wil met een ijzeren wil, een ontembaar doorzettingsvermogen en bovenal een onverschrokkenheid waarvan mannen nog veel kunnen leren.

Om dit te illustreren wil ik vooral een aantal praktijk voorbeelden geven. Wat mij vooral bij de academische vrouwen opviel is dat zij bijna altijd alleen de stap naar een ver vreemd land waagden. Anders dan hun Westerse geslachtsgenoten bereiden ze zich niet of nauwelijks voor op de te verwachten cultuur verschillen of omgevingsveranderingen. Ze passen zich supersnel en zonder enige klacht aan de omgeving aan en slaan alle veranderingen stil gade.

Het meest interessante van alles is dat ze zowel hun budget als eetgewoonte aan de verwachte leefomstandigheden maar op elke mogelijke manier vasthouden aan oude eetgewoonten en niet schromen lange afstanden te reizen om de juiste voeding te verzamelen. Met andere woorden ze lijken zich aan te passen maar in feite doen ze het niet. Anders dan vele buitenlanders worden zij de stille krachten van de maatschappij. Je hoort ze niet, ze vallen niet op maar zijn op de achtergrond sterk aanwezig. Vaak zijn ze de beste van de klas en de top van hun jaar maar willen zo min mogelijk opvallen. Groot eerbetoon word daarom zelden op prijs gesteld, dit in sterke tegenstelling tot andere studenten.

In de zakenwereld ben ik heel krachtige vrouwen tegen gekomen. Deze vrouwen zijn duidelijk aanwezig en “heersen” over het bedrijf. Over het algemeen zijn het geen aangename persoonlijkheden maar mensen die door veel schade en schande wijs zijn geworden. Zij verbergen de vrouw onder een harde bolster. Voor hen is het moeilijk om een man te vinden want een Chinese man zal maar heel moeilijk een vrouw aan zijn zijde accepteren die meer bereikt dan hij. Deze carrière jacht brengt eenzame vrouwen voort waarvan velen verbitteren. In hun zoektochten naar goede mannen botsen zij meestal op muren van bedrog en uitbuiting. De mannen die geïnteresseerd zijn in deze vrouwen zijn dit om het geld en de mogelijkheden en niet uit liefde voor de vrouw. Deze ervaringen maakt hen hard, soms heel hard. Voor een man als ik is het dan ook heel moeilijk de muur af te breken en tot een vertrouwens relatie te komen. Voor deze vrouwen geld de regel dat elke man iets van hen moet hebben. Het alleen bieden van vriendschap wekt wantrouwen.

Voor de succesvolle Chinese vrouw staat er vaak een eenzaam leven te verwachten op relationeel gebied. Velen wijken uit naar de Westerse wereld waarvan zij verwachten dat de zaken anders gaan. Echter komen ze vaak van een koude kermis thuis want de Westerse man die op de Chinese vrouw valt verwacht hetzelfde als de Chinese man, een gehoorzame , volgzame vrouw. Echter blijkt ook hier weer hoe buigzaam de vrouwen zijn en zich tijdelijk schikken in een onderdanige positie om toch te kunnen voldoen aan een maatschappelijke aanvaardbaarheid. Dat duurt echter nooit lang voor de geest weer uit de fles komt en zij initiatieven gaat ontplooien.

Alleen de artistieke Chinese vrouw blijkt vrij gemakkelijk relaties aan te kunnen leggen. Door de flexibele instelling en het idee dat er geen geld aan te pas komt word de vrouw al snel gezien als lief en aardig. Echter houd deze vrouw ook haar netwerk en financiële zaken strak in de hand om het maximum te verwerven, een verstandige keuze dunkt mij.

Er is dus een duidelijk verschil tussen de Chinese en Westerse vrouwen. Het gevecht om de zelfstandigheid en keuze vrijheid wordt in stilte gevoerd maar is desalniettemin niet minder effectief.

Arnaud van der Veere