Preventieve Gezondheidszorg

Preventieve Gezondheidszorg

Onze gezondheidszorg is te duur geworden. Een alom gehoorde klacht. De politiek buigt zich over de oplossingen. Er blijft gekeken worden in dezelfde richting. Het lijkt wel of de medische zorg blind is voor nieuwe effectieve oplossingen. Maar de oplossing van het probleem is al lang in gang gezet.

Medische zorg is curatief, het lost problemen op wanneer ze zich voordoen. Het kan geen problemen voorkomen. De mens probeert zich te beschermen. Gebruik van allerhande voedingssupplementen, diëten, gezondheidsbevorderende kuren of te toenemende stroom aan gezondheidsapparaten probeert de opkomende markt van de preventieve gedachte te vullen.
Vanuit het bedrijfsleven komen meer gestructureerde initiatieven. In mijn vorig artikel noemde ik al het www.niped.nl en het www.nationaalgezondheidsplan.nl of de EFAA die allen deel initiatieven ontplooien om de kerngedachte van de Preventieve gezondheidszorg vorm te geven.
De Preventieve Gezondheidszorg legt de verantwoordelijkheid voor gezondheid voor een groot deel bij de persoon waarbij deze hoort – de eigen verantwoordelijkheid. Kortom iedereen is verplicht het te leen gekregen lichaam zo goed mogelijk te onderhouden. Over het algemeen waakt de mens over een goed onderhoud van elk bezit. De auto krijgt regelmatig een beurt, het huis geschilderd en zaken worden verzekerd tegen gevaar. Zaken die dan toch onverwacht beschadigd raken worden herstelt of vervangen.
Maar er zit een groot verschil tussen goed en uw eigen lichaam. Ieder mens wordt ziek, aan ieder persoon mankeert wel eens wat. Zoals onze Robert Long eens zong ; “van leven ga je dood”. Dat is waar, dat is helemaal waar. Om even bij de zanger te blijven, hij gaf aan dat mensen veel angst kennen, zich verschuilen en liever niet geconfronteerd willen worden met zichzelf. Nu wachten wij allen tot we ziek worden alvorens aandacht te geven aan de gezondheid.
Sportscholen proberen mensen te motiveren om te bewegen. Op televisie wordt er dagelijks tijd besteed aan het noodzakelijke half uur bewegen per dag. Er is aandacht voor bewegen maar er wordt geen direct verband gelegd met de verantwoordelijkheid voor het eigen lichaam. Het hete hangijzer wordt ver weg gehouden.

Preventie van de eigen gezondheid moet niet alleen gepromoot worden. Mensen moeten bewust gemaakArthur_hoogrechtsvoort worden van de eigen verantwoordelijkheid. En hoe doe je dat dan ?
1 / iedereen moet elk jaar (of in twee jaar) een algehele medische keuring ondergaan
2 / bij een positieve algemene score is de directe beloning een korting op de verzekeringspremie
3 / mensen bouwen een no-claimkorting op bij de verzekeringsmaatschappij (hiervoor kunnen ook spaarregelingen worden aangeboden voor bijvoorbeeld bezoeken aan gezondheidsresorts)

Gezondheid bouwt men om het te behouden. Het is belangrijk om zo jong mogelijk te starten om een sterk fundament te verkrijgen. In het publieksbewustzijn moet de gezondheid bescherming als een natuurlijk streven worden aanvaard. Misbruik van het lichaam moet gezien worden als een eigen verantwoordelijkheid. De gevolgen ervan moeten door de “overtreder” zelf worden gedragen.

Daarentegen moet ziekte ook als een natuurlijk deel worden beschouwd. Wanneer men ziek is moeten alle partijen werken aan een goed en snel herstel. Ziek worden is normaal, een ieder levend wezen ondergaat deze fysieke stressfactor. Het mag daarom nooit een schandaal worden ! Men moet het doel van beter worden anders definiëren. Verbeteren en behouden van de gezondheid is om levensvreugde te verkrijgen. Een langer gezond leven is nu het doel. Vele jaren gezond oud worden en een steeds kleiner wordend aantal verspilde jaren door ouderdomskwalen is het streven van onze samenwerking.

Gezond leven moet als positief worden ervaren. Het moet een natuurlijk proces zijn gericht op de toekomst en niet alleen op het heden. Goede gezondheid moet een zekere status geven zonder enig neerkijken op een ziek persoon. Feitelijk moet de gezonde persoon zich automatisch inzetten voor een ieder die ziek is, dat moet weer een sociale eigenschap worden een menselijke verantwoordelijkheid. Maar dat is wel weer heel optimistische toekomst muziek, de sociale samenleving is nog ver weg.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere

IS SPORT WEL VERANTWOORD ?

IS SPORT WEL VERANTWOORD ?

De maatschappij schreeuwt om mensen, die sporten en gezond leven. Een ieder die voldoet zou een bonus moeten krijgen, althans zo lijkt het. Zelf sport ik al ruim veertig jaar en begeleid vele mensen. Maar er is een schaduw zijde aan al dat sporten.

Sport is niet alleen maar gezond. Feitelijk is voor velen sport zelfs heel erg ongezond. Kijk maar eens naar de weekend sporter. Gedurende de week zit de persoon op het werk en ploegt door zijn dagelijkse beslommeringen. In de avond slaat de vermoeidheid van de dag toe en na een goede maaltijd zoekt hij of zij de televisie op. Gezellig voor de familie natuurlijk, maar verstandig is een ander begrip.

Toch is deze persoon heel sportief. Op zaterdag worden de loopschoenen onder gebonden en staat er jogging op het programma. Na een goede lunch op de fiets voor de noodzakelijke kilometers, lekker in de buitenlucht. ’s Avonds genieten van weer een goede maaltijd want er moet energie worden opgeladen voor de zondag. Ook de zondag bied een gevarieerd programma met diverse sportieve uitstapjes.

Kortom de persoon leeft gezond, toch ? Het antwoord is een eenvoudig ; absoluut niet. Door de zittende of sedatieve levensstijl van de persoon gedurende vijf dagen per week en de min of meer extreme sportstress in het weekend valt deze persoon in de hoge risico groep. Maar, zo is uw eerste gedachte, er wordt toch gesport ? Dat is gezond !

De feiten spreken dit tegen. Door de “sport stress” van de “weekend warrior” komt het lichaam plots onder een sterk verhoogde spanning te staan. Er is sprake van risico gedrag. Door de enorme spanningen die tijdens het sporten op de spieren (dus ook het hart) komen te staan treden er met regelmaat blessures op. Dit kan arbeids uitval tot gevolg hebben, vaker echter heeft het een prestatie verminderende werking. Deze wijze van sporten is contra productief.

Een ander voorbeeld is de met enige regelmaat trainende voetballer (kan ook elke andere bal teamsport zijn) die wekelijks een of twee keer traint en in het weekend de wedstrijd speelt. Dat de verruwing in alle balspelen heeft toegeslagen is genoegzaam bekend. Maar dat dit ook een direct gevolg heeft voor de arbeidsprestatie is sterk onderbelicht. Veel beoefenaren lopen schade op door handelingen van de “tegenstander”. Hierdoor ontstaat een groot aantal blessures waar de reguliere werkgever voor moet opdraaien.

Maar wat is verantwoord sporten ? U kent allemaal de regel van “beweeg dagelijks een minimaal een half uur meer of minder intensief”. Deze regel is een verplichting voor iedereen die gezonder oud wil worden. De intensiteit varieert per persoon. Binnen elk bedrijf zou minimaal een maal per maand een bewegingstherapeut moeten komen en de medewerkers instrueren over het bewust bewegen. Let op ! Bewust bewegen is heel iets anders dan sporten.

In onze maatschappij zijn veel mensen die helemaal niet willen sporten. Mensen die wel een verhoogd bedrijfsrisico geven maar die er niets aan willen doen. Door onze bedrijfsvoering kan dat. Feitelijk stimuleert de gehele maatschappij het sedatieve gedrag. Ga maar eens naar de dokter. In 90 % van de gevallen word rust aanbevolen. Maar rust roest is het eeuwen oude gezegde.

Door het koppelen van sedatieve levensstijl, weekend of risicosport aan bewust bewegen kan door de werkgever veel gedaan worden aan absentiepreventie. Uit voorgaande blijkt duidelijk dat binnen elk bedrijf sport en bewegen bespreekbaar moet zijn. Niet alleen op maandag morgen of na een populaire wedstrijd. Juist en vooral de persoonlijke sport belangen van de medewerkers.zijn voor de werkgever van belang. Door een goede inventarisatie van sport belangen en beoefening kan een werkgever calculeren welke werknemer een specifiek risico loopt. Hierbij kan persoonlijke sturing werken.

Sport is niet per definitie gezond. Niet sporten hoeft ook niet ongezond te zijn. Het gaat uitsluitend om een balans te creëren van iemands persoonlijke instelling, de activiteit op het werk, er buiten en de risico’s daarvan. Als Professional Personal Trainer (PPT’er) heb ik met enige regelmaat mensen geadviseerd om te stoppen met sporten maar bijvoorbeeld te gaan wandelen, een huis dier nemen,of, dat kan voor sommige mensen echt een goed alternatief zijn, een kind verzorgen. Het lichaam moet bewogen worden, actief blijven en wanneer dat gedaan word moet het plezierig zijn. Juist en vooral de positieve kant van plezier is de stimulerende werking op het algeheel welzijn van de mens.

Of sport dan ook een “must” is voor iedereen is maar de vraag !

Drs. Arnaud van der Veere
Professional Personal Trainer

Mentalic

In uw organisatie is vraag naar het trainen van de ontspanningstraining. Deze vraag is er in elke gezonde onderneming. Groei vraagt inzet en vooral ontwikkeling. Mentale en fysieke ontwikkeling gaan hand in hand. Vaak word Yoga aangeraden als HET alternatief voor een spirituele benadering van stress en oefeningen. Maar Yoga kent veel gevaren voor de Westerling. Bij de fysiotherapeut komen regelmatig min of meer ernstig geblesseerde mensen van Yoga lessen.

Yoga is een typisch Aziatische vorm van fysieke beheersing om door speciale oefeningen de geestesgesteldheid te beïnvloeden. Het idee is perfect en het streven eerbaar. Echter is er een aantal grote verschillen tussen de Westerse en Oosterse wereld aan te wijzen. De belangrijkste zijn warmte en flexibiliteit. Externe warmte geeft een flexibeler musculatuur / ligament en daardoor veel minder kans op blessures. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat de warmte van natuurlijke oorsprong moet zijn en lang moet aanhouden m.a.w. van klimatologische origine. Een Westerling heeft niet dezelfde flexibiliteit in de gewrichten als de Aziaat. Overextentie van gewrichten is niet vanzelfsprekend waardoor sommige oefeningen moeilijk kunnen worden uitgevoerd. Een iets groter probleem is het lang aanhouden van een specifieke houding of positie. Door een lange statische spanning op een bepaald gewricht te houden kan deze overbelast raken.

Mentalic heeft actievere ademhalings – en fysieke belastbaarheid oefeningen binnen een rationeel didactisch kader geplaatst waardoor overbelasting niet voorkomt. Mentalic gaat uit van de Westerse benadering van de harmonie tussen lichaam en geest. Het zal u niet verbazen dat meditatie veelal gezien word als een typisch Oosters concept. Maar dit is niet correct. Ook in onze Westerse wereld word al honderden jaren gemediteerd. Een goed voorbeeld zijn de traditionele monniken die in de kloosters dagelijks specifieke oefeningen (waaronder bijvoorbeeld de Byzantijnse zang) deden als meditatie.

Bij Mentalic trainingen word “zang” en oefening gecombineerd. Het meditatieve aspect word verkregen door de herhalingfactor. De oefeningen volgen elkaar op in ritmische volgorde en lopen vloeiend in elkaar over. Voor de ingewijden heet dit “intuïtieve beweging”. Beweging word ondersteund door een correct ademhalingspatroon. Hierdoor ontstaat de drie-eenheid ; beweging / adem / geluid.

De trainingen bestaan uit drie delen. Het eerste deel kan gezien worden als een warming up. Wij nemen het stemmen, de groep komt op dezelfde golflengte. Nadat de stemming er goed inzit zet de trainer een beweging in waarna de groep volgt. Het bewegingspatroon straalt rust uit en door de combinatie met een zorgvuldig opgebouwde ademregulering raakt de groep in een ontspannen tranceachtige situatie. Een les wordt afgesloten door de ontspanning nog verder door te zetten in een meditatief einde. In harmonie worden mensen op elkaar afgestemd. Er bestaan verschillende eindmeditatie vormen. Geen enkele les is daarom hetzelfde.

Voor de sportscholen is deze vorm uniek omdat er een geheel nieuwe muziek tijdens de lessen wordt gedraaid, qua volume en vorm. Er komt een klassieke sfeer in de zalen, dit geeft weer direct de mogelijkheid om in de toekomst de dans te introduceren als fitness onderdeel. Ja u leest het goed de sportschool word concurrent van de dansschool, in een aantal landen is dit al standaard.

Mentalic opent nieuwe deuren en wegen, het levert een positieve aanvulling op de standaard activiteiten en brengt rust in de organisatie. De Mentalic trainers worden centrale figuren binnen de organisatie omdat zij de rust kunnen brengen in dynamische of hectische situaties. Mentalic is een must voor de moderne sportschool. Kortom in de toekomst is Mentalic niet meer weg te denken uit uw sportschool.

(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere