HOOFDPIJN

asian_headache_compressed
HOOFDPIJN

Hoofdpijn en migraine lijken steeds vaker voor te komen. Ze werken belemmerend op het dagelijks functioneren en zijn een ellende bij de training.  In dit artikel ga ik in op het ontstaan, de gevolgen en geef aanwijzing voor verbetering of oplossing.

Hoofdpijn kan zomaar opkomen. Iedereen kan er last van krijgen. Migraine komt op en kondigt zich aan, je kan je er op voorbereiden als je de symptomen maar weet. Toch zijn er duidelijke overeenkomsten ook in de voorgaande fase die erop wijzen dat hoofdpijn en migraine in elkaar kunnen overgaan als er niet op tijd gehandeld wordt.

De oorzaken van hoofdpijn kunnen de volgende zaken zijn ;

  • te laag of te hoog bloedsuikergehalte, gaat vaak samen met duizelingen
  • te hoge bloeddruk, mensen krijgen vaak een rood hoofd of rode wangen
  • te weinig vocht binnenkrijgen (ingedikt bloed, dus weinig zuurstof)
  • stress, waardoor de spieren in nek , rug en schouders onder spanning blijven staan
  • slechte houding, komt veel voor bij computer gebruikers die naar beneden kijken
  • slaaptekort, slecht slapen of een verkeerde houding tijdens het slapen
  • kunstmatige straling (mobiel, computer, tv enzovoort)
  • te weinig of te veel lichamelijke beweging, maar kan ook verkeerd bewegen zijn
  • overmatig alcoholgebruik, roken of drug gebruik

 

 • trauma aan het hoofd bijvoorbeeld door een val of dat er iets op is gevallen
 • plotselinge temperatuurdaling denk maar aan het snel eten van een ijsje
 • maag en darm stoornissen, van opgeblazen darmen

Voor migraine komen er een aantal factoren bij die niet voor ‘gewone ‘ hoofdpijn gelden.

 • Verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Deze prikkels kunnen verschillend van aard zijn, dit kan bijvoorbeeld licht zijn maar ook geluid. De prikkelgrens kan erfelijk bepaald zijn.
 • Overmatige inspanning, dit kan zijn het tillen van voorwerpen of andere fysieke inspanning
 • Emotionele factoren zoals stress, zorgen, depressie e.d.
 • Hormonale factoren, zoals menstruatie, overgang of overmatig testosteron
 • Klimatologische omstandigheden zoals luchtdruk, zuurstof maar ook airconditioner

Zaken die wel veel aandacht krijgen maar waarvan het verband van individu tot individu verschilt en daardoor niet als een algemene factor vermeld mag worden zijn bijvoorbeeld ; voeding, allergie of medicijnen.

Een

zaak die

 zelden aandacht verdiend is de interne vergiftiging. Veel mensen krijgen implantaten zoals bij zware breuken of bescherming van lichaamsdelen. Al deze implantaten hebben een zekere chemische reactie met het lichaam. Per individu verschilt de gevoeligheid. Veel mensen met implantaten geven aan met enige regelmaat, meer dan voor ze de implantaten hadden, last te hebben van hoofdpijnen of migraine. Omdat de oorzaak door de medische wereld als ‘ongewenst ‘ wordt beschouwd is er geen onderzoek naar dit toenemende fenomeen. Er kan gesteld worden dat dit een grove fout van de medische wereld is !

In voorgaande ben ik ervanuit gegaan dat de oorzaak van de hoofdpijn niet van een ziektebeeld is. Er zijn een aantal ziektebeelden die hoofdpijn als alarm factor Hart- en vaataandoeningen ;  Hersentumor, Oorontsteking, Lever- en galkwalen of ook reumatische aandoeningen. De lijst is niet compleet maar het geeft inzicht in de variëteit van redenen en de manier waarop het lichaam reageert op alarm signalen.

De gevolgen van hoofdpijn op onze training kent iedereen. Volgens mij is geen enkel mens uitgezonderd van het hebben van hoofdpijn en zeker mensen die zwaar trainen lopen er kans op het vaker te hebben dan andere mensen. Zware training stimuleert veel van de al genoemde oorzaken voor het hebben van hoofdpijn. Maar er is ook een andere kant. Mensen

die niet trainen lopen veel meer kans op hoofdpijn daar regelmatige beweging ontspant en reguleert. Niet trainen geeft dus meer kans op hoofdpijn of migraine dan wel trainen.

Grote inspanning kan tot gevolg hebben dat bepaalde spiergroepen niet voldoende tot rust komen en daarmee tot ontspanning gebracht worden. Spiergroepen waar veel aandacht aan gegeven moet worden voor een juiste inspanning / ontspanningsbalans zijn ; schouders / nek en rug. Hierbij geld dat een maximale inspanning gevolgd moet worden door een

Middle_Aged_Asian_Woman_with_Headache

poging tot sub-maximale ontspanning. Het rekken en strekken van deze spiergroepen voor mensen met aanleg voor migraine is erg belangrijk. Hoofdpijn kan tijdens de training ontstaan door verkeerde ademhalingstechniek en persen. Met persen bedoel ik de adem inhouden terwijl met een oefening op maximale kracht aan het uitvoeren is. De interne druk van het lichaam kan zover oplopen dat er bloedvaatjes springen of dat er te veel druk op de bloedvaten komt te staan waardoor de zuurstof toevoer geminimaliseerd wordt en er een flauwte of hoofdpijn optreed.

Bij vrouwen is er het probleem van de menstruatie cyclus. Veel vrouwen ontwikkelen hoofdpijn en steeds vaker migraine gedurende de ovulatie en menstruatie tijd. Dit beïnvloed de kwaliteit van de training. Het slikken van bloed verdunnende pijnstellers zoals zuivere aspirine blijkt averechts te werken tijdens deze periode en is daarom af te raden.

Het verschil tussen hoofdpijn en migraine is de aankondigingstijd. Hoofdpijn komt op en gaat weer weg. Migraine wordt door het lichaam aangekondigd als de signalen goed worden gehoord en je naar je lichaam luistert, de beschreven fases gelden niet voor elk geval.

 • Waarschuwingsfase ;  in deze fase verdienen een aantal zaken extra aandacht
  • Stemmingsveranderingen, de persoonlijke stemming veranderd vaak naar depressie achtige gevoelens zoals somberheid, snellere irritatie en agitatie
  • Sterkere reactie op prikkelingen, pijn bij fel licht, gevoelig voor harder geluid, reageert feller bij harde spraak,
  • Veranderend gevoel bij trainingen, vertraging in de reactie tijd, niet in staat tot maximale krachtsinspanning, sneller vermoeid, slechtere concentratie, verminderde technische uitvoering
  • Veranderend voedingspatroon, gaat minder eten, meer drinken, vocht vast houden, voorkeur voor bepaald voedsel veranderd, smaak veranderd
  • Aura fase, in deze fase wordt het gezichtsvermogen ‘aangetast ‘ . De persoon gaat stralingskransen waarnemen om mensen en objecten. Het gevoel ontstaat dat alles extra energie uitstraalt en een aura ofwel energie krans draagt.
  • Hoofdpijn of aanval fase, gedurende deze fase wil de persoon alleen maar rust en zo min mogelijk prikkels. De pijn is meestal aan een kant van het hoofd en kan aa
   nvoelen alsof iemand constant met een hamer op het hoofd loopt te slaan. Migraine treed , anders dan gewone hoofdpijn , meestal maar aan een kant van het hoofd op. Gedurende deze fase is misselijk voelen, overgeven en niet willen eten of drinken heel gewoon.
  • Herstelfase, na een aanval heeft zowel het lichaam als de geest even tijd nodig om bij te komen, het is daarom niet mogelijk en ongewenst om onmiddellijk tot de orde van de dag of tot prestatie gericht werken over te gaan  direct na een aanval. Een migraine aanval kan gezien worden als een snelle sterke ontsteking van het lichaam, een acute aanval van een ziekte. Het lichaam heeft echt tijd nodig, meestal meerdere dagen, om zich te herstellen.

Het is niet mogelijk om te trainen met hoofdpijn of migraine. Toch zijn er uitzonderingen hierop. Wanneer de hoofdpijn spanning gerelateerd is zal er juist wel getraind moeten worden. Spanning hoofdpijnen beginnen vaak in de schouders of nek en worden veroorzaakt door stress of blessures. Het is van belang om te onderkennen wat precies een spanningshoofdpijn is en wanneer je wel of niet kan doortrainen.

Wanneer je begint met de training en je hebt hoofdpijn is het verstandig rustig te starten. Doe een rustige warming up zonder directe weerstand. Indien de hoofdpijn niet verergert kan er naar de volgende fase worden overgestapt. De eerste weerstand wordt gebruikt om te controleren hoe het lichaam reageert. Bij verhoging van de weerstand stijgt de bloeddruk en daardoor ook de druk in het hoofd. Ook hier is het van belang goed in de gaten te houden of er een toename, gelijk blijven of zelfs afname is. Bij een toename verminder je de weerstand en ga je door met de training om te zien of bij een lagere weerstand er toch kan worden door gegaan. Bij gelijk blijven of afname kan er met iets meer weerstand gewerkt worden, je moet constant bewust blijven van het pijn niveau en hoe goed je het verdraagt. Het is erg onverstandig om bij reële pijn toch door te gaan want je maakt meer kapot dan je opbouwt.

Na een migraine aanval is weerstand training niet verstandig. De eerste dagen is cardio gerelateerde lage weerstandstraining aan te bevelen om het lichaam en te laten herstellen en weer te wennen aan inspanning. Cardio bevorderd de bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen. Ondanks dat het nog steeds onbekend is hoeveel afvalstoffen en van welk soort bij de migraine aanval vrijkomen is deze methode belangrijk om de resten van medicamenten uit het lichaam te verdrijven.

De grote vraag is hoe we hoofdpijn en migraine kunnen voorkomen of hoe we er zo mee om kunnen leren gaan dat ze geen onoverkomelijk feit in ons leven vormen. Geen barrière om toch een goed en productief leven te leiden in het licht van een positief bestaan.

We moeten onderscheid maken in een aantal zaken alvorens een goed preventief beleid neer te kunnen zetten. Allereerst is er de medicatie. Veel medicatie maakt concentratie moei

lijk waardoor gerichte oefeningen soms niet meer mogelijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is ontspanningsoefeningen na inname van pijnstillers (o.a. de NSAID), bètablokkers en triptanen. Het blijkt bijna onmogelijk te zijn het zenuwstelsel nog nauwkeurig te controleren, laat staan aansturen, om met ontspanningsoefeningen resultaat te hebben. Na inname van medicijnen kan externe stimulatie, zoals massage, meer effect ressorteren.

Het is daarom te adviseren met ontspanningsoefeningen te beginnen in de periode waarin er geen hoofdpijn of migraine is. Bij deze oefeningen moet de concentratie vooral op de rug, nek en schoudergordel liggen. Visualisatie van ontspanning is hierbij vaak de beste methode. Yoga oefeningen kunnen helpen wanneer er geen sprake is van lang aanhoudende of overstrekkende bewegingen. Soms kan externe help bij deze oefeningen om enige beweging in de spieren te krijgen bevorderend helpen. Regelmatige hoofdpijn en migraine zorgen voor verkramping van de genoemde spiergroepen en daardoor verstijving van de gewrichten. Door deze bewegingsbeperking voelen mensen met regelmatige migraine zich niet aangetrokken tot beweging wat weer leid tot meerdere aanvallen. Een vicieus lijkende cirkel die doorbroken moet worden om resultaat en vermindering van

17288047-headache-southeast-asian-chinese-woman-holding-her-head-sitting-over-white-background

klachten te krijgen.

Wanneer er sprake is van migraine symptomen is het belangrijk de training aan te passen om een aanval uit te stellen of de ernst ervan te verminderen. Het is hierbij van belang dat binnen de krachttraining oefeningen zoals bankdrukken, squatten, legpress en deadlift vermeden of heel licht gedaan worden. Door het inhouden van de adem word er druk in het lichaam opgebouwd. Deze druk heeft een direct effect of de bloedbanen en kan daardoor druk verhogend werken waardoor een aanval versneld kan worden. Het oefenen van kleine spiergroepen met lichtere gewichten zal geen nadelige invloed hebben.

Wat minder bekend zijn preventieve behandelingen met o.a. accupunctuur en gebruik van diverse voedingssupplementen. Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat de volgende supplementen een positieve uitwerking (of vertraging) hebben;

–          Magnesium. Er is ontdekt dat ongeveer 600 mg magnesium voldoende was om de frequentie van migraine aanvallen te verlagen

–          B2 is onderzocht en bleek met 400 mg redelijke effecten te ressorteren

–          Visolie staat bekend om de verbetering van het geheugen maar blijkt ook effecten te hebben op de vertraging van migraine of hoofdpijnen, dit komt vooral door het EPA (eicosapentaeenzuur) en de DHA ( docosahexaeenzuur).

–          5-http of tryptofaan kan in hogere doseringen helpen om het nodige serotonine niveau te verhogen wat weer een direct effect heeft op de slaap en ontspanning

Hoofdpijn en migraine hoeven niet langer de tergende en zenuwslopende problemen te zijn die je van de training of een gewoon leven af houden. Door voorgaande goed in overweging te nemen kan je de problemen verminderen of zelfs weg nemen.

Meer vragen ? mail me

Functionele Training en Personal Training

Functionele Training en Personal Training

Fusion sports zijn de ideale instrumenten voor de Personal Training. In voorgaande artikelen ben ik hier al diep op ingegaan. Dit artikel levert stof tot inventief trainen op. We behandelen een weinig bekend onderwerp ; Trainings Creativiteit.

Lopend door de vele sportscholen moet je constateren dat het droef gesteld is met de variatie en creativiteit van beoefenaren. Tranen krijg je in de ogen wanneer je hoort dat mevrouw X al jaren een paar keer per week op de loopband springt en haar uurtje rent, meneer Y zijn rondje langs de apparaten maakt en Z gewoon alles maar door elkaar doet.

Maar, zo hoor ik de sportschoolmanager inbrengen, alle leden kunnen een programma aan de balie krijgen. Een goed gebalanceerd programma in verschillende niveau’s dus voor ieder wat wils. De school biedt alle mogelijkheden voor variatie. Een beetje sportschool heeft ook een groepsprogramma’s die voor de nodige “variatie” zorg dragen. Althans dat denkt men. Voor het gemak wordt vergeten dat groepsprogramma’s over het algemeen drie maanden lang hetzelfde zijn.

Voorgaande tekst is een constatering van feiten, geen nutteloze kritiek. De oplossing voor elke sportschool is de variatie trainer ! Wat is een variatie trainer ? Bij de introductie van deze trainer zie ik de gezichten van zuinige sportschoolhouders denkend aan een kostbare persoon die op het loon budget drukt. Maar nee ! Geachte directeuren een variatietrainer is een entertainment functional trainer die visueel – dus op uw beeldschermen – de sportschool opfleurt. Geen levende kostbare personen ! Uw eigen Variatie trainer dagelijks op het scherm van uw sportschool levert een creatieve sfeer met enthousiaste leden.

Wat laat de Variatie trainer zien ? In plaats van geanimeerde poppen ziet de cliënt een mens van vlees en bloed de oefeningen voordoen. Het begin van elke serie is de standaard fitness oefening in correcte uitvoering. Hierna volgen allerlei variaties op dezelfde oefening. De variaties zijn ook combinaties met andere oefeningen, versnellingen of juist vertraagde uitvoering en vooral alles gericht op de functionele toepassing van de beweging.

Wat zijn uw voordelen van de Variatie trainer op uw sportschool ?
Ten eerste brengt u door variatie een element van plezier, creativiteit, enthousiasme en bovenal trainingszin op de vloer. Ten tweede kan de Variatie trainer worden uitgedeeld aan uw cliënten. Bij de aankoop van een originele DVD koopt u ook de mogelijkheid een copy (bijvoorbeeld op memorie stick) aan de cliënt mee naar huis te geven. U bind hiermee de cliënt sterk aan de organisatie, want je geeft natuurlijk elke keer een deel van de oefeningen en net alles in een keer. Ten derde kan er van de variaties een groepsles door uw interne instructeurs worden gemaakt.

Conclusie ; om retentie te bevorderen en nieuwe leden aan te trekken moet de sportschool variatie bieden.

Voorgaande was voor een aantal ondernemers het signaal om met informatie zuilen op de merkt te komen. Deze mooie zuilen geven de bezoeker een schat aan informatie. Met de prachtige – bij enkele zelfs interactieve – afbeeldingen van wel of niet bewegende poppen worden de oefeningen getoond. Helaas heb ik moeten constateren dat in de meeste sportscholen de zuilen stofhappen en zelden worden gebruikt. Zonde van de investeringen.

Ook in dit geval ontbreekt de menselijke factor waarbij de PT en de PPT een belangrijke rol spelen. De informatiezuilen krijgen pas betekenis als naar het belang van de informatie door mensen word verwezen. De zuilen zijn de back-up voor de mensen, geen vervanging. Scholen die ze als vervanging plaatsen begrijpen niet dat ze een zinloze investering doen.

Let op ; de volgende artikelen gaan over de PPT’er. Een Professional Physical Trainer is de schakel tussen de sportschool, fysiotherapeut en arts.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere

STIMULANTEN

STIMULANTEN

Veel voedings supplementen worden op de markt gebracht als stimulanten. In dit artikel ga ik in op een aantal soorten. Allereerst moet er onderscheid worden gemaakt tussen verboden en legale middelen. Het is onderhand gemeengoed dat XTC en amfetaminen tot het verboden snoep behoren.

Een randgeval is cafeïne dat in sommige gevallen in voedings supplementen wel verboden is maar in drankjes niet. Als je doping testen moet ondergaan kan het gebruik ervan zelfs tot een positief bevinding leiden.

Het meest gebruikt zijn de plantaardige stimulanten. In veel supplementen treffen we Ma Huang, Ephedra, Guarana, en White Willow Bark,aan. Exotisch namen met een minder duidelijke werking. In het kader van deze serie hou ik de uitleg basaal.

Een stimulant moet een directe invloed uitoefenen op de energiehuishouding van het lichaam. Dit kan door beïnvloeding van het zenuwstelsel, verhoging van de bloedsomloop of verwijding / vernauwing van de bloedbaan. Het laatste is ook een bekend effect van roken en alcohol. Niet voor niets worden deze produkten ook tot de groep der stimulanten gerekend. Opmerking ; een te veel aan stimulanten (overstimulatie) geeft weer een down effect en valt men b.v. in slaap.

Stimulanten worden veelal aangewend in de groep “vetverbranders” ofwel “afvalmiddelen”. Het lichaam word door de werking aangezet tot de productie van meer energie (bijvoorbeeld door de toepassing van de cafeïne gerelateerde extracten als guarana ), hongergevoel onderdrukt (door efedra gerelateerde extracten als Ma Huang), en de bloedsomloop gestimuleerd (door aspirine gerelateerde extracten als White Willow Bark). Feitelijk een simpel proces. De energie balans wordt in “negatieve” zin beïnvloed waarbij men meer verbrand dan opneemt. Je verliest (tijdelijk) gewicht. Meestal worden deze produkten aangevuld door een “vetblokker” (bv Chitosan, heeft een inmiddels bewezen werking in PURE vorm bij hogere concentraties) of een insuline motivator als chroompicolinaat (cq chroompolynicotinaat waarvan gezegd wordt dat het gezonder is).

Feitelijk is het gebruik van deze producten in zekere mate risico vol. Temeer wanneer we weten dat er sprake is van een rebound effect. Je moet bij langer gebruik een steeds hogere dosis nemen om tot dezelfde stimulatie te komen. Met andere woorden je werkt naar de toxische = giftige dosis toe. Stimulanten MOETEN alleen periodiek gebruikt worden. Meestal 4 tot 6 weken en daarna een gelijke periode niet. Vooral efedra kent dit gevaar heel sterk.

De grote vraag is nu ; welk effect hebben deze produkten op den duur op je gezondheid ? Het antwoord is eenvoudiger dan gedacht. Zolang je eigen immuunsysteem goed werkt kunnen ze geen kwaad. Het eigen lichaam heeft een goed werkend regulerend systeem. Maar bij mensen met een minder werkend immuun systeem kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. Wanneer je een aandoening hebt of gewoon ziek voelt, stimuleer dan het lichaam niet ! Er zijn geen onderzoeken die het effect van langdurig gebruik in kaart hebben gebracht.

Conclusie ; het gebruik van stimulanten kan alleen min of meer zonder risico wanneer men in een algehele goede gezondheid verkeerd.

EIWITTEN

In voorgaande delen beschreef ik het belang van de dagelijkse voeding en een goede training. Het vervolg hierop zijn de supplementen. In de nu volgende delen ga ik supplementen bespreken..

Eiwitten moet

whey universal

men onderverdelen. Het eenvoudigst gaat dit via het volgende schema ;
• melkeiwitten

• ei eiwitten
• soja eiwitten

Het meest gebruikt zijn de melk eiwitten. De basis vorm noemt men calcium casienaat. Hiervan zijn ook weer twee vormen ; 1 / gehydroliseerd (dit betekend dat het gemakkelijk in een vloeistof kan oplossen) en 2 / niet-gehydroliseert. De laatste word vaak in diervoeding gebruikt maar word ook aangetroffen in de goedkopere sport supplementen.
Melk eiwitten bevatten lactose en zijn dus niet goed voor mensen met een lactose intolerantie. Mensen die niet met melk zijn opgevoed (of er een tekort aan hebben) produceren niet- of nauwelijks – het enzym lactase dat dit suiker afbreekt. Tekenen van intolerantie zijn darm krampen, diaree, “zure maag”, oprispingen, gasvorming en ga zo maar door. Calcium casienaat is geschikt voor mensen die een hoge stof wisseling hebben of mensen die zeer zwaar trainen om het in te nemen net voor het slapen gaan.

casein

Calcium casienaat wordt heel langzaam door het lichaam afgebroken en dus opgenomen. Gemiddeld duurt dit 4 uur.Het verlies aan
Whey eiwitt is feitelijk enzymatisch (bacteriologisch) verwerkte calcium caseinaat. Het melksuiker lactose is tijdens dit proces verbruikt. Dit eiwit is dus uitstekend voor de mensen met een lactose intolerantie.materiaal kan oplopen tot wel 60 %. Dit eiwit product is dus niet geschikt voor inname direkt na een training omdat er binnen een uur na de training behoefte is aan “snelle”eiwitten om een maximaal herstel te genereren.

Wat is er nog meer gebeurt met de eiwit structuur ? De bewerking heeft de heel erg lange eiwit ketens van het calcium casienaat afgebroken tot veel kleinere ketens. Hierdoor heeft het menselijk lichaam minder werk om het te verteren en zogenaamd opname gereed te maken. Whey eiwitten die bewerkt zijn via de enzymatische processen zijn over het algemeen duurder dan de anders bewerkte.

Er zijn ook nog andere whey producten op de markt. Helaas hebben de Amerikanen ook hier weer een zogenaamde “smoke screen” opgeworpen. Het gebruik van veel verschillende filter methoden zoals micro filter, ultra mega super filter etc. zou het produkt nog beter en zuiverder maken. Indien het feitelijk zou worden toegepast kunnen bepaalde filter methoden het product zuiveren van niet gewenste bestanddelen.

Buiten filtratie methoden is er de Ion Exchange behandeling. Hierbij worden de ketens een min of meer constante elektrische lading gegeven waardoor ze door uitwisseling van elektronen gemakkelijker door de cel worden opgenomen.

Ei eiwitten zijn kwa structuur net even anders dan melkeiwitten en worden ook iets minder snel opgenomen. Toch is deze langzame opname niet slecht. Er is veel minder werkelijk verlies (25 – 30 %) en de amino spiegel is ideaal voor het menselijk lichaam. Toch wordt het gebruik van alleen ei eiwit af geraden. Dit komt mede omdat onbekend is hoe de cholesterol spiegel gaat reageren bij mensen die het over een langere periode met regelmaat innemen. Mijn advies is het daarom te combineren met de whey of het calcium caseinaat. Hierbij heeft het een versterkende werking.

Een soja eiwit wordt ook wel het eiwit der armen genoemd. Het lijkt onterecht maar er zit een grond van waarheid in. Soja eiwit heeft een onvolledige amino spiegel en is daardoor niet geschikt voor een optimaal herstel van de spier. De spier heeft na beschadiging behoefte aan essentiële eiwitten. Hierbij is vooral de aangevoerde combinatie essentieel en niet-essentieel van groot belang voor maximale opname. Wanneer er ook maar de kleinste samenstellings “fout” in zit, wijst het lichaam

universal milk and egg

het product resoluut af.
Het eiwit is dan niet verloren. Het zal door het lichaam op minder vitale plaatsen worden ingezet en heeft een goede invloed op de algemene gezondheid.

Dit stukje wil ik beëindigen met er op aan te dringen dat men allereerst de eiwitbronnen moet zoeken bij vis en gevogelte. Pas nadat aan deze behoefte is voldaan ga je Supplementeren met eiwitten. Vraag raad aan een deskundige welke voor jouw van toepassing is.

Arnaud van der Veere is Biochemicus en (nog steeds actief) sportman. Zijn achtergrond is kracht- en gevechtssport. Hierover zijn al 4 boeken van zijn hand verschenen.. Je kan hem persoonlijk bereiken via arnaud@forceone.nl

Preventieve Gezondheidszorg

Preventieve Gezondheidszorg

Onze gezondheidszorg is te duur geworden. Een alom gehoorde klacht. De politiek buigt zich over de oplossingen. Er blijft gekeken worden in dezelfde richting. Het lijkt wel of de medische zorg blind is voor nieuwe effectieve oplossingen. Maar de oplossing van het probleem is al lang in gang gezet.

Medische zorg is curatief, het lost problemen op wanneer ze zich voordoen. Het kan geen problemen voorkomen. De mens probeert zich te beschermen. Gebruik van allerhande voedingssupplementen, diëten, gezondheidsbevorderende kuren of te toenemende stroom aan gezondheidsapparaten probeert de opkomende markt van de preventieve gedachte te vullen.
Vanuit het bedrijfsleven komen meer gestructureerde initiatieven. In mijn vorig artikel noemde ik al het www.niped.nl en het www.nationaalgezondheidsplan.nl of de EFAA die allen deel initiatieven ontplooien om de kerngedachte van de Preventieve gezondheidszorg vorm te geven.
De Preventieve Gezondheidszorg legt de verantwoordelijkheid voor gezondheid voor een groot deel bij de persoon waarbij deze hoort – de eigen verantwoordelijkheid. Kortom iedereen is verplicht het te leen gekregen lichaam zo goed mogelijk te onderhouden. Over het algemeen waakt de mens over een goed onderhoud van elk bezit. De auto krijgt regelmatig een beurt, het huis geschilderd en zaken worden verzekerd tegen gevaar. Zaken die dan toch onverwacht beschadigd raken worden herstelt of vervangen.
Maar er zit een groot verschil tussen goed en uw eigen lichaam. Ieder mens wordt ziek, aan ieder persoon mankeert wel eens wat. Zoals onze Robert Long eens zong ; “van leven ga je dood”. Dat is waar, dat is helemaal waar. Om even bij de zanger te blijven, hij gaf aan dat mensen veel angst kennen, zich verschuilen en liever niet geconfronteerd willen worden met zichzelf. Nu wachten wij allen tot we ziek worden alvorens aandacht te geven aan de gezondheid.
Sportscholen proberen mensen te motiveren om te bewegen. Op televisie wordt er dagelijks tijd besteed aan het noodzakelijke half uur bewegen per dag. Er is aandacht voor bewegen maar er wordt geen direct verband gelegd met de verantwoordelijkheid voor het eigen lichaam. Het hete hangijzer wordt ver weg gehouden.

Preventie van de eigen gezondheid moet niet alleen gepromoot worden. Mensen moeten bewust gemaakArthur_hoogrechtsvoort worden van de eigen verantwoordelijkheid. En hoe doe je dat dan ?
1 / iedereen moet elk jaar (of in twee jaar) een algehele medische keuring ondergaan
2 / bij een positieve algemene score is de directe beloning een korting op de verzekeringspremie
3 / mensen bouwen een no-claimkorting op bij de verzekeringsmaatschappij (hiervoor kunnen ook spaarregelingen worden aangeboden voor bijvoorbeeld bezoeken aan gezondheidsresorts)

Gezondheid bouwt men om het te behouden. Het is belangrijk om zo jong mogelijk te starten om een sterk fundament te verkrijgen. In het publieksbewustzijn moet de gezondheid bescherming als een natuurlijk streven worden aanvaard. Misbruik van het lichaam moet gezien worden als een eigen verantwoordelijkheid. De gevolgen ervan moeten door de “overtreder” zelf worden gedragen.

Daarentegen moet ziekte ook als een natuurlijk deel worden beschouwd. Wanneer men ziek is moeten alle partijen werken aan een goed en snel herstel. Ziek worden is normaal, een ieder levend wezen ondergaat deze fysieke stressfactor. Het mag daarom nooit een schandaal worden ! Men moet het doel van beter worden anders definiëren. Verbeteren en behouden van de gezondheid is om levensvreugde te verkrijgen. Een langer gezond leven is nu het doel. Vele jaren gezond oud worden en een steeds kleiner wordend aantal verspilde jaren door ouderdomskwalen is het streven van onze samenwerking.

Gezond leven moet als positief worden ervaren. Het moet een natuurlijk proces zijn gericht op de toekomst en niet alleen op het heden. Goede gezondheid moet een zekere status geven zonder enig neerkijken op een ziek persoon. Feitelijk moet de gezonde persoon zich automatisch inzetten voor een ieder die ziek is, dat moet weer een sociale eigenschap worden een menselijke verantwoordelijkheid. Maar dat is wel weer heel optimistische toekomst muziek, de sociale samenleving is nog ver weg.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere

VOEDINGSSUPPLEMENTEN EEN MUST OF EEN FABEL ?

VOEDINGSSUPPLEMENTEN EEN MUST OF EEN FABEL ?

Sport supplementen worden vaak gezien als wonder middelen. Beetje sporten, preparaatje en hup, resultaat. Wanneer we de commercie geloven is dat ook werkelijk waar.
Voor het gemak worden de voorgaande fases die werkelijk invloed hebben vergeten.

Alvorens een supplement te kopen zullen een aantal vragen moeten worden gesteld.
• Hoeveel trainingen per week
• Hoelang is de persoon al bezig
• Wat is de doelstelling
• Wat eet de persoon per dag

Voor resultaat moet er minimaal drie maal per week getraind worden met een goede intensiteit. Hieraan kan geen tijd, aantal series of andere zaken in algemeenheid worden gehangen. Inzet, indeling en resultaat zijn alle strikt persoonlijk. Alleen een trainings expert kan dat individueel beoordelen *.

Training verhoogt doorbloeding. Bloed transporteert nutriënten (de bestanddelen waar voeding uit bestaat) naar de spieren voor herstel en groei. Een goede doorbloeding ontstaat pas na voldoende inspanning genomen over een redelijke periode. Gemiddeld kan dit op ongeveer drie maanden gesteld worden.

Voor de “atleet” (ongeacht man of vrouw) is het van belang te leren gedurende deze periode meer en verspreider over de dag te gaan eten. Het aantal eetmomenten gaat hierbij van de traditionele drie maaltijden per dag naar vijf tot zes eetmomenten. Hierbij word een kleine portie voeding genomen waarvan de samenstelling een hoger eiwit dan koolhydraten heeft.

Veel “wetenschappelijke” studies richten zich op de juiste samenstelling van de dagelijkse voeding. – In een der vervolgdelen zal ik ingaan op de zogenaamde “etnisch culturele” achtergronden van voeding.- Deze studies zijn veelal uitgevoerd op een zeer beperkte groep waarbij ook geen grote variatie in sport beoefening werd aangetroffen.

Dagelijkse voeding is zogenaamd sportafhankelijk. Het is goed te begrijpen dat een marathon loper een geheel ander voedings patroon moet volgen dat een body builder. Maar dat er tussen een voetballer en een volleyballer een duidelijk verschil is zal op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend zijn.

Er zijn wel een aantal richtlijnen die ik in dit artikel wil meegeven. Eet zogenaamd cultuur afhankelijk. Een voorbeeld hiervan is de rijsteter die zijn hele leven al rijst heeft gegeten en nu wegens verhuizing is overgestapt op aardappelen. Voor zijn verterings en opname systeem is dit een enorme verandering die maanden of jaren nodig heeft om verwerkt te worden. Kijk naar wat je voorouders aten, jij bent het product van die evolutie en niet een alleen staand geheel.

Eet meer vis en gevogelte (eiwitrijk) en beperk de inname van koolhydraten tot wat noodzakelijk is. Bij het ouder worden moet de ratio koolhydraten / eiwitten verschuiven van koolhydraat georiënteerd naar eiwit rijk.

De verschuiving is afhankelijk van het dagelijks werk. Een bouwvakker heeft natuurlijk meer koolhydraten in de voeding nodig dan de zittende kantoorbediende. De stressende manager heeft weer veel meer vitaminen nodig dan de magazijn medewerker etc.

Wil je een keer een expert naar je voeding laten kijken ? Noteer dan een week lang wat je eet en drinkt, vul dit aan met je persoonlijke gegevens (naam / lengte / gewicht / vet % / leeftijd) en wat trainings gegevens. Mail dit naar de redactie van dit blad …………… en je krijgt antwoord van ons.

Arnaud van der Veere is Biochemicus en (nog steeds actief) sportman. Zijn achtergrond is kracht- en gevechtssport. Hierover zijn al 4 boeken van zijn hand verschenen..

AFVALLEN EN AANKOMEN, GEWOON HETZELFDE !

AFVALLEN EN AANKOMEN, GEWOON HETZELFDE !

In voorgaand deel ben ik ingegaan op de dagelijkse voeding. Hierop zijn veel reacties gekomen. Er waren vooral veel vragen over ;

 • Hoe word ik groter
 • Hoe val ik af
 • Hoe wordt ik en groter en val ik af

Daarnaast kwamen toch ook veel vragen over welke supplementen nu wel en welke niet werken.

Eerst wil ik iets op de voorgaand veelgestelde vragen ingaan en daarna (in de volgende artikelen) ga ik per keer een supplement behandelen.

Groter worden kan alleen door goede stabiele training en geduld. Goede gebalanceerde training in combinatie met goede voeding en het gebruik van de juiste supplementen zorgt voor groei van spieren. Deze groei is langzaam. In de eerste drie jaar van je training behaal je de beste resultaten. In het eerste jaar kan je zomaar tien tot vijftien kilogram droog aankomen!! Per jaar neemt dit af. Met het verstrijken der tijd wordt het steeds moeilijker de begeerde kilo’s erbij te krijgen.

Voor vele is het wachten op zichtbaar resultaat een frustratie. Het gevolg hiervan is dat er een levendige handel is ontstaan in steroïden. Deze chemische hulpstoffen jagen het metabolisme enorm op en het lichaam groeit enorm snel. Na het stoppen van de kuur verdwijnt de massa vaak weer even snel.  Het is een cycli effect. Je word groter en weer kleiner, je moet weer groter dus ga je weer gebruiken en zo verder.

Groei van spieren is een langzaam proces. Alleen door fitness (of body building) kan men dit effect bereiken. Geconcentreerde training, langzame setjes (bijvoorbeeld de   geadviseerde 2 tellen op en 4 tellen af) en een behoorlijke portie geduld zullen altijd voor resultaat zorgen. Ongeacht je basis bouw kan je met het juiste schema spiermassa winnen. Daarbij is de volgende drie eenheid van het grootste belang ;

 1. training
 2. voeding
 3. suppletie

In die volgorde van belangrijkheid en absoluut niet anders.

Afvallen is exact hetzelfde als aankomen. De training zal hier en daar anders zijn maar het principe is gelijk. Je MOET spiermassa kweken om vet te verbranden. Een training die voor het grootste deel uit cardio oefeningen (zoals lopen, fietsen, roeien e.d.) bestaat is zinloos voor mensen die willen afvallen. Cardio oefeningen zijn voor de conditie ofwel het conditioneren van het lichaam. Een training om af te vallen in vet moet maar voor maximaal 1/3 bestaan uit cardio oefeningen om de doorbloeding te bevorderen.

Hoe je moet afvallen en aankomen is eenvoudig te beantwoorden. Voorgaand heb ik al beschreven hoe het een en ander in zijn werk gaat. Na het kweken van de zogenaamde basis droge spiermassa ga je doorwerken met het uitbouwen ervan. In deze fase zijn supplementen een noodzaak geworden.

IS SPORT WEL VERANTWOORD ?

IS SPORT WEL VERANTWOORD ?

De maatschappij schreeuwt om mensen, die sporten en gezond leven. Een ieder die voldoet zou een bonus moeten krijgen, althans zo lijkt het. Zelf sport ik al ruim veertig jaar en begeleid vele mensen. Maar er is een schaduw zijde aan al dat sporten.

Sport is niet alleen maar gezond. Feitelijk is voor velen sport zelfs heel erg ongezond. Kijk maar eens naar de weekend sporter. Gedurende de week zit de persoon op het werk en ploegt door zijn dagelijkse beslommeringen. In de avond slaat de vermoeidheid van de dag toe en na een goede maaltijd zoekt hij of zij de televisie op. Gezellig voor de familie natuurlijk, maar verstandig is een ander begrip.

Toch is deze persoon heel sportief. Op zaterdag worden de loopschoenen onder gebonden en staat er jogging op het programma. Na een goede lunch op de fiets voor de noodzakelijke kilometers, lekker in de buitenlucht. ’s Avonds genieten van weer een goede maaltijd want er moet energie worden opgeladen voor de zondag. Ook de zondag bied een gevarieerd programma met diverse sportieve uitstapjes.

Kortom de persoon leeft gezond, toch ? Het antwoord is een eenvoudig ; absoluut niet. Door de zittende of sedatieve levensstijl van de persoon gedurende vijf dagen per week en de min of meer extreme sportstress in het weekend valt deze persoon in de hoge risico groep. Maar, zo is uw eerste gedachte, er wordt toch gesport ? Dat is gezond !

De feiten spreken dit tegen. Door de “sport stress” van de “weekend warrior” komt het lichaam plots onder een sterk verhoogde spanning te staan. Er is sprake van risico gedrag. Door de enorme spanningen die tijdens het sporten op de spieren (dus ook het hart) komen te staan treden er met regelmaat blessures op. Dit kan arbeids uitval tot gevolg hebben, vaker echter heeft het een prestatie verminderende werking. Deze wijze van sporten is contra productief.

Een ander voorbeeld is de met enige regelmaat trainende voetballer (kan ook elke andere bal teamsport zijn) die wekelijks een of twee keer traint en in het weekend de wedstrijd speelt. Dat de verruwing in alle balspelen heeft toegeslagen is genoegzaam bekend. Maar dat dit ook een direct gevolg heeft voor de arbeidsprestatie is sterk onderbelicht. Veel beoefenaren lopen schade op door handelingen van de “tegenstander”. Hierdoor ontstaat een groot aantal blessures waar de reguliere werkgever voor moet opdraaien.

Maar wat is verantwoord sporten ? U kent allemaal de regel van “beweeg dagelijks een minimaal een half uur meer of minder intensief”. Deze regel is een verplichting voor iedereen die gezonder oud wil worden. De intensiteit varieert per persoon. Binnen elk bedrijf zou minimaal een maal per maand een bewegingstherapeut moeten komen en de medewerkers instrueren over het bewust bewegen. Let op ! Bewust bewegen is heel iets anders dan sporten.

In onze maatschappij zijn veel mensen die helemaal niet willen sporten. Mensen die wel een verhoogd bedrijfsrisico geven maar die er niets aan willen doen. Door onze bedrijfsvoering kan dat. Feitelijk stimuleert de gehele maatschappij het sedatieve gedrag. Ga maar eens naar de dokter. In 90 % van de gevallen word rust aanbevolen. Maar rust roest is het eeuwen oude gezegde.

Door het koppelen van sedatieve levensstijl, weekend of risicosport aan bewust bewegen kan door de werkgever veel gedaan worden aan absentiepreventie. Uit voorgaande blijkt duidelijk dat binnen elk bedrijf sport en bewegen bespreekbaar moet zijn. Niet alleen op maandag morgen of na een populaire wedstrijd. Juist en vooral de persoonlijke sport belangen van de medewerkers.zijn voor de werkgever van belang. Door een goede inventarisatie van sport belangen en beoefening kan een werkgever calculeren welke werknemer een specifiek risico loopt. Hierbij kan persoonlijke sturing werken.

Sport is niet per definitie gezond. Niet sporten hoeft ook niet ongezond te zijn. Het gaat uitsluitend om een balans te creëren van iemands persoonlijke instelling, de activiteit op het werk, er buiten en de risico’s daarvan. Als Professional Personal Trainer (PPT’er) heb ik met enige regelmaat mensen geadviseerd om te stoppen met sporten maar bijvoorbeeld te gaan wandelen, een huis dier nemen,of, dat kan voor sommige mensen echt een goed alternatief zijn, een kind verzorgen. Het lichaam moet bewogen worden, actief blijven en wanneer dat gedaan word moet het plezierig zijn. Juist en vooral de positieve kant van plezier is de stimulerende werking op het algeheel welzijn van de mens.

Of sport dan ook een “must” is voor iedereen is maar de vraag !

Drs. Arnaud van der Veere
Professional Personal Trainer

Mentalic

In uw organisatie is vraag naar het trainen van de ontspanningstraining. Deze vraag is er in elke gezonde onderneming. Groei vraagt inzet en vooral ontwikkeling. Mentale en fysieke ontwikkeling gaan hand in hand. Vaak word Yoga aangeraden als HET alternatief voor een spirituele benadering van stress en oefeningen. Maar Yoga kent veel gevaren voor de Westerling. Bij de fysiotherapeut komen regelmatig min of meer ernstig geblesseerde mensen van Yoga lessen.

Yoga is een typisch Aziatische vorm van fysieke beheersing om door speciale oefeningen de geestesgesteldheid te beïnvloeden. Het idee is perfect en het streven eerbaar. Echter is er een aantal grote verschillen tussen de Westerse en Oosterse wereld aan te wijzen. De belangrijkste zijn warmte en flexibiliteit. Externe warmte geeft een flexibeler musculatuur / ligament en daardoor veel minder kans op blessures. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat de warmte van natuurlijke oorsprong moet zijn en lang moet aanhouden m.a.w. van klimatologische origine. Een Westerling heeft niet dezelfde flexibiliteit in de gewrichten als de Aziaat. Overextentie van gewrichten is niet vanzelfsprekend waardoor sommige oefeningen moeilijk kunnen worden uitgevoerd. Een iets groter probleem is het lang aanhouden van een specifieke houding of positie. Door een lange statische spanning op een bepaald gewricht te houden kan deze overbelast raken.

Mentalic heeft actievere ademhalings – en fysieke belastbaarheid oefeningen binnen een rationeel didactisch kader geplaatst waardoor overbelasting niet voorkomt. Mentalic gaat uit van de Westerse benadering van de harmonie tussen lichaam en geest. Het zal u niet verbazen dat meditatie veelal gezien word als een typisch Oosters concept. Maar dit is niet correct. Ook in onze Westerse wereld word al honderden jaren gemediteerd. Een goed voorbeeld zijn de traditionele monniken die in de kloosters dagelijks specifieke oefeningen (waaronder bijvoorbeeld de Byzantijnse zang) deden als meditatie.

Bij Mentalic trainingen word “zang” en oefening gecombineerd. Het meditatieve aspect word verkregen door de herhalingfactor. De oefeningen volgen elkaar op in ritmische volgorde en lopen vloeiend in elkaar over. Voor de ingewijden heet dit “intuïtieve beweging”. Beweging word ondersteund door een correct ademhalingspatroon. Hierdoor ontstaat de drie-eenheid ; beweging / adem / geluid.

De trainingen bestaan uit drie delen. Het eerste deel kan gezien worden als een warming up. Wij nemen het stemmen, de groep komt op dezelfde golflengte. Nadat de stemming er goed inzit zet de trainer een beweging in waarna de groep volgt. Het bewegingspatroon straalt rust uit en door de combinatie met een zorgvuldig opgebouwde ademregulering raakt de groep in een ontspannen tranceachtige situatie. Een les wordt afgesloten door de ontspanning nog verder door te zetten in een meditatief einde. In harmonie worden mensen op elkaar afgestemd. Er bestaan verschillende eindmeditatie vormen. Geen enkele les is daarom hetzelfde.

Voor de sportscholen is deze vorm uniek omdat er een geheel nieuwe muziek tijdens de lessen wordt gedraaid, qua volume en vorm. Er komt een klassieke sfeer in de zalen, dit geeft weer direct de mogelijkheid om in de toekomst de dans te introduceren als fitness onderdeel. Ja u leest het goed de sportschool word concurrent van de dansschool, in een aantal landen is dit al standaard.

Mentalic opent nieuwe deuren en wegen, het levert een positieve aanvulling op de standaard activiteiten en brengt rust in de organisatie. De Mentalic trainers worden centrale figuren binnen de organisatie omdat zij de rust kunnen brengen in dynamische of hectische situaties. Mentalic is een must voor de moderne sportschool. Kortom in de toekomst is Mentalic niet meer weg te denken uit uw sportschool.

(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere

VROUWEN EN TRAINING DEEL 11

Uit deze test komt onmiddellijk het krachtsniveau, de stabiliteit van bekken, schouders en rug, de mate van balans en concentratie. Deze factoren zijn nodig om een schema neer te zetten waarbij het doel is om de prestaties te optimaliseren.

Voor een vrouw moet er binnen het schema met e volgende spiergroepen en factoren rekening gehouden anders ontstaan er problemen. Deze problemen zullen niet direct zichtbaar worden maar pas na enige tijd. Voorkomen is beter dan genezen.

Belangrijke aandachtspunten zijn ; de borstspieren, bil en heup, schouder en bovenarmen. Wanneer uit de test ook een hyper flexibiliteit naar voren komt moet er binnen het schema speciale anti-flex oefeningen komen. In de gevechtssport is overstrekking een hoofdoorzaak van knie en elleboog problemen.

Om dit soort blessures te voorkomen moeten vooral de buigers sterker getraind worden dan de strekkers.

Het trainen van de borstspieren bij de vrouw onder weerstand moet gebeuren met variabele weerstand (zoals elastiek) om zware top belasting te voorkomen. Bij de vrouw moet worden uitgekeken dat er geen sprake is van teveel vetverlies. Vetverlies uit de borst is ongezond en kan bij zwangerschap soms vervelende gevolgen hebben.

Op specifieke vrouwen blessures kom ik later terug.

Maximale kracht voor een v rouw is een gegeven dat sterker dan bij een man gerelateerd is aan het lichaams gewicht. De spiermassa van de vrouw is beter en sterker ontwikkeld bij grotere en zwaardere vrouwen. Kleine lichte vrouwen kunnen een daarom een lagere maximale kracht hebben.

Hoe bepaal je de Max Kracht van een vrouw ?

Anders dan bij mannen moet er een keuze worden gemaakt uit wat de doelstelling van de meting is. Voor mannen is er een bepaald aantal standaard oefeningen waarbij de Max kracht bepaald is. Bij vrouwen is dit helaas niet mogelijk. Dit komt doordat het morfe type (ecocomorf, endomorf of mesomorf) voor de vrouw aan veel grotere tegenstellingen bloot ligt .