Mentalic

In uw organisatie is vraag naar het trainen van de ontspanningstraining. Deze vraag is er in elke gezonde onderneming. Groei vraagt inzet en vooral ontwikkeling. Mentale en fysieke ontwikkeling gaan hand in hand. Vaak word Yoga aangeraden als HET alternatief voor een spirituele benadering van stress en oefeningen. Maar Yoga kent veel gevaren voor de Westerling. Bij de fysiotherapeut komen regelmatig min of meer ernstig geblesseerde mensen van Yoga lessen.

Yoga is een typisch Aziatische vorm van fysieke beheersing om door speciale oefeningen de geestesgesteldheid te beïnvloeden. Het idee is perfect en het streven eerbaar. Echter is er een aantal grote verschillen tussen de Westerse en Oosterse wereld aan te wijzen. De belangrijkste zijn warmte en flexibiliteit. Externe warmte geeft een flexibeler musculatuur / ligament en daardoor veel minder kans op blessures. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat de warmte van natuurlijke oorsprong moet zijn en lang moet aanhouden m.a.w. van klimatologische origine. Een Westerling heeft niet dezelfde flexibiliteit in de gewrichten als de Aziaat. Overextentie van gewrichten is niet vanzelfsprekend waardoor sommige oefeningen moeilijk kunnen worden uitgevoerd. Een iets groter probleem is het lang aanhouden van een specifieke houding of positie. Door een lange statische spanning op een bepaald gewricht te houden kan deze overbelast raken.

Mentalic heeft actievere ademhalings – en fysieke belastbaarheid oefeningen binnen een rationeel didactisch kader geplaatst waardoor overbelasting niet voorkomt. Mentalic gaat uit van de Westerse benadering van de harmonie tussen lichaam en geest. Het zal u niet verbazen dat meditatie veelal gezien word als een typisch Oosters concept. Maar dit is niet correct. Ook in onze Westerse wereld word al honderden jaren gemediteerd. Een goed voorbeeld zijn de traditionele monniken die in de kloosters dagelijks specifieke oefeningen (waaronder bijvoorbeeld de Byzantijnse zang) deden als meditatie.

Bij Mentalic trainingen word “zang” en oefening gecombineerd. Het meditatieve aspect word verkregen door de herhalingfactor. De oefeningen volgen elkaar op in ritmische volgorde en lopen vloeiend in elkaar over. Voor de ingewijden heet dit “intuïtieve beweging”. Beweging word ondersteund door een correct ademhalingspatroon. Hierdoor ontstaat de drie-eenheid ; beweging / adem / geluid.

De trainingen bestaan uit drie delen. Het eerste deel kan gezien worden als een warming up. Wij nemen het stemmen, de groep komt op dezelfde golflengte. Nadat de stemming er goed inzit zet de trainer een beweging in waarna de groep volgt. Het bewegingspatroon straalt rust uit en door de combinatie met een zorgvuldig opgebouwde ademregulering raakt de groep in een ontspannen tranceachtige situatie. Een les wordt afgesloten door de ontspanning nog verder door te zetten in een meditatief einde. In harmonie worden mensen op elkaar afgestemd. Er bestaan verschillende eindmeditatie vormen. Geen enkele les is daarom hetzelfde.

Voor de sportscholen is deze vorm uniek omdat er een geheel nieuwe muziek tijdens de lessen wordt gedraaid, qua volume en vorm. Er komt een klassieke sfeer in de zalen, dit geeft weer direct de mogelijkheid om in de toekomst de dans te introduceren als fitness onderdeel. Ja u leest het goed de sportschool word concurrent van de dansschool, in een aantal landen is dit al standaard.

Mentalic opent nieuwe deuren en wegen, het levert een positieve aanvulling op de standaard activiteiten en brengt rust in de organisatie. De Mentalic trainers worden centrale figuren binnen de organisatie omdat zij de rust kunnen brengen in dynamische of hectische situaties. Mentalic is een must voor de moderne sportschool. Kortom in de toekomst is Mentalic niet meer weg te denken uit uw sportschool.

(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere

Age Control NL

Tijd neemt een belangrijke plaats in het mensenleven. Bijna alles wordt aan tijd gerelateerd. Echter is tijd toch een variabel begrip. Tijd is flexibel en er is plaats voor een persoonlijke beleving van het fenomeen. Toch weet iedereen dat een seconde ook echt een seconde is, onverbiddelijk loopt de klok verder.

U herinnerd zich nog wel de tijd dat een dag niet om leek te kunnen gaan. Als kind speelde je lang en tijd leek niet te bestaan. Tijdens de puberteit ravotten of juist urenlang lui liggen. Dagen leken wel jaren. Maar naarmate de leeftijd vordert, de verantwoordelijkheden toenemen, tijdsdruk een grotere rol gaan spelen neemt het begrip tijd een andere vorm aan. Een uur is te snel om, dagen zijn voorbij voor men er erg in heeft en er is altijd tijd tekort.

Tijds waarneming is voor lichaam en geest een verschillend begrip. Waar de geest tijd ruimtelijk kan interpreteren zal het lichaam met de daadwerkelijke tijd in de pas lopen. Dit proces wordt het “verouderings” proces genoemd. Hierop concentreren de researchers van het Age Control Research Center zich.

Op het gebied van het verouderings proces worden veel “ontdekkingen” gedaan en er is tevens een levendige handel in bijprodukten ontstaan. In Amerika hebben veel zogenaamde ANTI-AGING produkten een hoge vlucht genomen. In deze serie laat ik zowel de natuurlijke als “niet-natuurlijke” produkten de revue passeren.

Her verouderingsproces begint al bij de conceptie. Wanneer de bevruchting heeft plaatsgevonden gaan de cellen delen. Het is bekend dat voor de periode tussen conceptie en geboorte ongeveer veertig weken staan. Gedurende deze periode ontstaan de stamcellen die er voor zorgen dat een organisme kan ontstaan. Stamcellen kunnen nu in de toekomst bij de vertraging van het verouderings proces ook weer een belangrijke rol gaan spelen.

Veroudering is het proces waarbij de cel zijn functie aanpast, vertraagt of zelfs geheel opgeeft. De cel bestaat uit een aantal organellen die ieder een specifieke functie verrichten. Hierbij spelen vooral de mitochondrien een belangrijke rol. Mitochondrien zijn de zogenaamde “kacheltjes” van de cel. Zij zorgen voor de productie van energie zodat een cel kan functioneren. Zoals bij elke kachel moet er eens om de zoveel tijd schoongemaakt worden. Helaas schort het nogal eens aan dit schoonmaken en slippen de kanalen dicht. Wanneer er veel kanalen dichtslippen neemt de energie voorziening af en moet de cel zich qua functionaliteit gaan aanpassen aan de hoeveelheid beschikbare energie. Veroudering is dus voor een groot deel aanpassing aan de hoeveelheid beschikbare energie.

Wil men actief het verouderings proces bestrijden zal men eerst een duidelijke visie moeten ontwikkelen over hoe men energie kan blijven opwekken. Zoals bekend is er een wisselwerking tussen lichaam en geest. Tijdens de jeugd is er enige afstand tussen deze twee maar naarmate de tijd verstrekt vloeien beide meer samen.

Beweging, in welke vorm dan ook, zorgt voor een verhoging in de energie productie. Bij beweging ontstaat naast energie ook afvalproducten. Hierop gaan wij later uitvoerig in. Door het ontstaan van het afval wordt het eigen immuunsysteem geactiveerd. Dit zeer actieve systeem reinigt de kanalen en zorgt voor een normalisering van de productie van energie. Er vindt een positieve interactie plaats die het totale organisme in goede conditie houdt.

Ik eindig dit deel met de simpele tip ; vertraag veroudering door te bewegen, bijvoorbeeld  door sport activiteiten. Maar het kan ook goed door actief te tuinieren, met de hond te gaan spelen of lekker met de kinderen uit te gaan in de natuur.

VROUWEN EN TRAINING DEEL 11

Uit deze test komt onmiddellijk het krachtsniveau, de stabiliteit van bekken, schouders en rug, de mate van balans en concentratie. Deze factoren zijn nodig om een schema neer te zetten waarbij het doel is om de prestaties te optimaliseren.

Voor een vrouw moet er binnen het schema met e volgende spiergroepen en factoren rekening gehouden anders ontstaan er problemen. Deze problemen zullen niet direct zichtbaar worden maar pas na enige tijd. Voorkomen is beter dan genezen.

Belangrijke aandachtspunten zijn ; de borstspieren, bil en heup, schouder en bovenarmen. Wanneer uit de test ook een hyper flexibiliteit naar voren komt moet er binnen het schema speciale anti-flex oefeningen komen. In de gevechtssport is overstrekking een hoofdoorzaak van knie en elleboog problemen.

Om dit soort blessures te voorkomen moeten vooral de buigers sterker getraind worden dan de strekkers.

Het trainen van de borstspieren bij de vrouw onder weerstand moet gebeuren met variabele weerstand (zoals elastiek) om zware top belasting te voorkomen. Bij de vrouw moet worden uitgekeken dat er geen sprake is van teveel vetverlies. Vetverlies uit de borst is ongezond en kan bij zwangerschap soms vervelende gevolgen hebben.

Op specifieke vrouwen blessures kom ik later terug.

Maximale kracht voor een v rouw is een gegeven dat sterker dan bij een man gerelateerd is aan het lichaams gewicht. De spiermassa van de vrouw is beter en sterker ontwikkeld bij grotere en zwaardere vrouwen. Kleine lichte vrouwen kunnen een daarom een lagere maximale kracht hebben.

Hoe bepaal je de Max Kracht van een vrouw ?

Anders dan bij mannen moet er een keuze worden gemaakt uit wat de doelstelling van de meting is. Voor mannen is er een bepaald aantal standaard oefeningen waarbij de Max kracht bepaald is. Bij vrouwen is dit helaas niet mogelijk. Dit komt doordat het morfe type (ecocomorf, endomorf of mesomorf) voor de vrouw aan veel grotere tegenstellingen bloot ligt .

DE Chinese Vrouw

De Chinese vrouw
Wanneer je rond vraagt naar zaken die de Chinese vrouw kenmerken komen termen als volgzaam, gedienstig, hard werkend en lief naar voren. Zelden hoor ik nieuwsgierig, ondernemend, zelfstandig of avontuurlijk. Wat hierbij vooral opvalt is dat de kenmerken van de vrouw veelal in de onderdanige sfeer vallen. Een Chinese vrouw moet nog steeds in een keurslijf passen. Maar klopt dit nog wel ?

Het antwoord op deze vraag is niet alleen ontkennend maar dat het tijd word de werkelijke aard van de hedendaagse Chinese vrouw aan de wereld duidelijk te maken. Laten we eerst eens een rondgang over de gehele academische wereld maken. Op alle top universiteiten treffen we Chinese vrouwen aan. Bij nadere bestudering komen we erachter dat ze uit eigen beweging uit het land van herkomst zijn weggegaan om zich in het betreffende land te vestigen en er, vaak geheel alleen, te werken aan de studie.

In de kunst treffen we steeds meer vooraanstaande Chinese vrouwen aan. Ze zijn niet alleen bekend als schrijfster maar ook als beeldende kunstenaar of uitvoerend artiest. Ga maar eens naar een ballet. Veel van de super getalenteerde hardwerkende dansers zijn de kleine, fragile maar oh zo sterke Chinese vrouwen. Ook in de orkesten, zang podia en op toneel verschijnen ze vaker. Het talent lijkt eindeloos te zijn.

Als zakenvrouw doen veel Chinese vrouwen het “te “ goed. Ze zijn veelal succesvol, hebben aanzien en zijn soms erg gefortuneerd. Maar of het hen ook daadwerkelijk heeft gebracht wat ze hadden gewenst is maar de vraag.

Tijdens mijn onderzoek bij het schrijven van mijn boek over “”Chinese relaties van vrouwen boven de dertig” heb ik veel vrouwen geïnterviewd. De meeste interviews gaven nieuwe en soms verbluffende inzichten in het leven van deze vrouwen. Het blijkt dat de Chinese vrouw, ondanks haar nog steeds terughoudende en zachte voorkomen, over het algemeen een smeulend vuur in zich mee draagt. De Chinese vrouw heeft een wereld beeld dat door de eeuwen heen nog steeds niet veranderd is ; zij voelt zich nog steeds verantwoordelijk en probeert zich ten alle tijden zorgzaam op te stellen.

Maar de huidige tijd heeft vooral de Chinese vrouw geleerd dat haar imago gebruikt moet worden om te bereiken wat ze wil met een ijzeren wil, een ontembaar doorzettingsvermogen en bovenal een onverschrokkenheid waarvan mannen nog veel kunnen leren.

Om dit te illustreren wil ik vooral een aantal praktijk voorbeelden geven. Wat mij vooral bij de academische vrouwen opviel is dat zij bijna altijd alleen de stap naar een ver vreemd land waagden. Anders dan hun Westerse geslachtsgenoten bereiden ze zich niet of nauwelijks voor op de te verwachten cultuur verschillen of omgevingsveranderingen. Ze passen zich supersnel en zonder enige klacht aan de omgeving aan en slaan alle veranderingen stil gade.

Het meest interessante van alles is dat ze zowel hun budget als eetgewoonte aan de verwachte leefomstandigheden maar op elke mogelijke manier vasthouden aan oude eetgewoonten en niet schromen lange afstanden te reizen om de juiste voeding te verzamelen. Met andere woorden ze lijken zich aan te passen maar in feite doen ze het niet. Anders dan vele buitenlanders worden zij de stille krachten van de maatschappij. Je hoort ze niet, ze vallen niet op maar zijn op de achtergrond sterk aanwezig. Vaak zijn ze de beste van de klas en de top van hun jaar maar willen zo min mogelijk opvallen. Groot eerbetoon word daarom zelden op prijs gesteld, dit in sterke tegenstelling tot andere studenten.

In de zakenwereld ben ik heel krachtige vrouwen tegen gekomen. Deze vrouwen zijn duidelijk aanwezig en “heersen” over het bedrijf. Over het algemeen zijn het geen aangename persoonlijkheden maar mensen die door veel schade en schande wijs zijn geworden. Zij verbergen de vrouw onder een harde bolster. Voor hen is het moeilijk om een man te vinden want een Chinese man zal maar heel moeilijk een vrouw aan zijn zijde accepteren die meer bereikt dan hij. Deze carrière jacht brengt eenzame vrouwen voort waarvan velen verbitteren. In hun zoektochten naar goede mannen botsen zij meestal op muren van bedrog en uitbuiting. De mannen die geïnteresseerd zijn in deze vrouwen zijn dit om het geld en de mogelijkheden en niet uit liefde voor de vrouw. Deze ervaringen maakt hen hard, soms heel hard. Voor een man als ik is het dan ook heel moeilijk de muur af te breken en tot een vertrouwens relatie te komen. Voor deze vrouwen geld de regel dat elke man iets van hen moet hebben. Het alleen bieden van vriendschap wekt wantrouwen.

Voor de succesvolle Chinese vrouw staat er vaak een eenzaam leven te verwachten op relationeel gebied. Velen wijken uit naar de Westerse wereld waarvan zij verwachten dat de zaken anders gaan. Echter komen ze vaak van een koude kermis thuis want de Westerse man die op de Chinese vrouw valt verwacht hetzelfde als de Chinese man, een gehoorzame , volgzame vrouw. Echter blijkt ook hier weer hoe buigzaam de vrouwen zijn en zich tijdelijk schikken in een onderdanige positie om toch te kunnen voldoen aan een maatschappelijke aanvaardbaarheid. Dat duurt echter nooit lang voor de geest weer uit de fles komt en zij initiatieven gaat ontplooien.

Alleen de artistieke Chinese vrouw blijkt vrij gemakkelijk relaties aan te kunnen leggen. Door de flexibele instelling en het idee dat er geen geld aan te pas komt word de vrouw al snel gezien als lief en aardig. Echter houd deze vrouw ook haar netwerk en financiële zaken strak in de hand om het maximum te verwerven, een verstandige keuze dunkt mij.

Er is dus een duidelijk verschil tussen de Chinese en Westerse vrouwen. Het gevecht om de zelfstandigheid en keuze vrijheid wordt in stilte gevoerd maar is desalniettemin niet minder effectief.

Arnaud van der Veere