PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINER

A Personal Trainer (also known as ‘PT’) is your personal guide during training sessions.

What can a Personal Trainer do for you?
Your Personal Trainer will develop a fitness plan tailored to your wishes, goals and capabilities. A PT will help you to set realistic targets based on your exercise history, nutrition and your own availability.

The Personal Trainer
Each PT has their own area of expertise. A Force One PT is, in general, a person with a proven track record in (top-level) sport and has built up a great deal of experience in the field of exercise, injuries, treatments, training-intensity and recuperation. A Force One PT additionally has a strong educational background to better serve the client.

Who needs a Personal Trainer?
A PT primarily assesses the fitness needs and targets of the client. Anyone can be the client, no matter what your wishes or needs are. Beginning with the first training-session, you will realize that this is the best method of training as it is entirely tailored to your needs.

How long do I need a Personal Trainer?
In your first session with a PT, your goals and objectives are discussed. After evaluation you can decide whether to continue and for how long. Our experience is that a client’s requirement for a PT can vary from weeks to years.

Where do we train?
A PT owns a professional PT -Gym in the center of The Hague but we also promote home training and public schools events.

A Personal Trainer’s field of expertise
Each PT has their own field of expertise. This includes weight training, martial arts, cycling, running, fitness, walking and all other forms of individual sports. Some PTs also master different kinds of massage and/or physiotherapy. One trainer is specialized in female martial arts training (this is absolutely different of male training!)

What does a Personal Trainer cost you?
Depending on your wishes, needs and the type of program, the base rate is € 55 per hour for a one on one session. But we also offer alternative ratings if the amount of participants is higher.

If you wish to make an appointment with your own Personal Trainer you can contact us directly by phone (+31 70 3625800). It is possible to rent an International PT also, most of our PT can speak fluently English, some even other languages such as French, German, Papiamento, Chinese, Thai, Vietnamese, Spanish , Portuguese, Hindi etc.

Force One

Who is Force One?

Force One is a new name for an old company. For more than 25 years we have been the supplier of Martial Arts and Fitness equipment. Our former names were Bangkok (All Style Sports) and Eurasia.

Our company is and has been the promoter and initiator of several well-known trademarks such as All Style, Fairtex, Healthy ‘n Fit, Sandee and, above all, Force One. Our policy has always been to be the best quality and value for money.

We began at the central location on Spui 213 and moved from there to 202 and once more to 217 – 219 and recently opened a new facility in the Kranestraat 46, centre The Hague. In fact, we have never left the center of The Hague. The location of the shop is only a hundred meters away from the Town Hall and less than one kilometer from the Parliament buildings and both railway stations.

From the beginning, being a top specialist has been our goal. We want to be the best supplier of all Ring sport gear and other Martial Arts. Our motto is; If we do not have it, you do not want it!

Over the years, we have published books, articles, CD-ROMs and DVDs. Innovation in the exchange of knowledge and equipment remains our main cause and we are confident that future generations will remember the trademark and come to the shop!

The best way to learn more about us is to visit our websites and come to the shop. If you come from far away, please inform us and we will be sure to help you in arranging all possible facilities for every budget. We have inherited one virtue form our Asian partner; hospitality in every way, regardless of where you are coming from.

We welcome you !!

De Professional Physical Trainer

De Professional Physical Trainer

Hij (of zij) word nog zelden in Nederland gesignaleerd , de Professional Physical Trainer! Wanneer je de naam hoort ontstaat direct het gevoel dat je de naam wel eerder gehoord hebt maar absoluut niet kan thuisbrengen.

In voorgaande artikelen beschreef ik de Personal Trainer en zijn functies. Voor de PPT’er zijn dit onderdelen van het totale werkterrein. Feitelijk is de positie van de PPT’er tussen arts en fysiotherapeut in. De arts diagnosticeert en verwijst voor training naar een PPT’er en voor specifieke behandeling naar de fysiotherapeut. De ideale situatie is de combinatie van PPT / Fysiotherapie.

Definitie van PPT ; een persoon die op professionele wijze zich bezighoud met de bestudering, effectuering en het organiseren van dagelijkse bewegingspatronen onder gebruikmaking van weerstand verhogende materialen (zie instrumenten) met als doel de verbetering van zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid. De PPT’er is de brug tussen de medische en sport wereld.
Doelstelling van de PPT’er maximalisatie van bewegingspatronen, kracht en algemene gezondheid, verbetering van de conditie.
Instrumenten van de PPT’er zijn alles wat met kracht en flexibiliteit te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn gewichten, elastieken en andere weerstand systemen.

Het verschil tussen de PPT’er en de fysiotherapeut is de op praktijk kennis gebaseerde aanpak van de PPT’er ten opzichte van de theoretisch praktische benadering van de fysiotherapeut. De PPT’er heeft zelf een grote onderbouwde ervaring in praktische krachttraining, functionele training en revalidatie praktijk. Feitelijk is de PPT’er een praktijk persoon met een beperkte theoretische achtergrond vergeleken met de fysiotherapeut.

Een PPT’er is zelf actief sporter geweest. De PPT’er is iemand die zelf veel praktijk ervaring heeft opgebouwd en een theoretische basis heeft verworven.
Ik sta een ervarings gerelateerde kennis sterk voor. Bij de PT (Personal Trainer) is het geen uitzondering dat er door mensen van 18 – 25 jaar instructies worden gegeven die alleen gebaseerd zijn op een korte opleiding. Bij deze mensen is er zelden voldoende praktijk ervaring aanwezig. In mijn opinie is het ontbreken van de eigen ervaring een handicap bij de juiste instructie van de cliënt. Vooral het gebrek aan blessure ervaring is een niet te onderschatten probleem.

Een der belangrijkste functies van de PPT is om een brug te slaan tussen sportieve en medische zaken. Dit zeggende komt direct het punt van de Preventieve Gezondheidszorg naar voren. Op dit moment is er nog een duidelijke scheiding tussen de sportscholen met een Preventieve gezondheidsaanpak en de medisch georiënteerde visie. Aan beide zijden worden pogingen ondernomen om het gat te dichten.

Vanuit de organisatie genaamd het “NIPED” worden Personal Trainers opgeleid tot Preventie Consulent (PC). Deze consulent kan helaas niets met zijn sportkennis doen omdat er tijdens de gesprekken met cliënten op de medische en lifestyle aspecten wordt ingegaan. Het spanningsveld blijft hierdoor bestaan.

In de sportscholen worden samenwerkingsverbanden met fysiotherapeuten en soms zelfs met sportartsen gelegd. Maar ook hier blijft het bij halve oplossingen. Op een sportschool mogen geen medische handelingen worden verricht. Voor diverse controles die door het NIPED worden verricht zijn speciale vergunningen nodig die niet beschikbaar zijn voor de sportscholen.

Door de samenwerking van Clup PT, Vitalavie en NIPED is het initiatief gelanceerd de Personal Trainer een plaats te geven om weer een brug te slaan. Binnen dit programma kan de PT’er nog niet zijn talenten verzilveren maar er is tenminste weer een stap gezet.

Conclusie , de PPT’er combineert de functies van PT en PC en kan deze direct praktisch implementeren wanneer de doorverwijzing van en naar de medische disciplines gerealiseerd is. Kortom de PPT’er is de toekomstige “missing link”.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere