Musculaire en neurale training

Musculaire en neurale training
Training is voor veel mensen direct gerelateerd aan weerstand en weerstand verhoging. Feitelijk beoogd trainen een prestatie verhoging. Met het vorderen der leeftijd is verhoging van de prestatie niet meer noodzakelijk, hier gaat het meer om vermogen behoud.

Hierbij moeten enkele kernpunten worden aangetekend. Ouderen hebben vaak jaren niet getraind en sommigen hebben zelfs slechts een minimum aan beweging. Alvorens ons programma op de mensen “los te laten” is het verantwoord de basis conditie en vooral de basis tonus van het musculaire systeem vast te leggen. Om dit te doen zijn er vele administratieve mogelijkheden. Wij beperken ons tot een die snel is toe te passen, makkelijk te onthouden en niet overbelastend.

Voor schouders voeren we de upright row, front raise en de lateral side raise met dumbells uit. We beginnen zonder gewicht en voeren de belasting per 500 gram op. Minimum aantal is 3 reps. Voor de benen Leg extention en leg curl uit met een minimum aan gewicht. Ook hierbij voeren we met 500 gram op. Als laatste een rug test dumbell bentover row en een deadlift. De gemeten gegevens leggen we vast in een controle tabel met datum en plaats.

Arnaud van der Veere heeft een heel eenvoudige trainingsvorm ontwikkeld om door middel van musculaire en neurale stimulatie de verouderende persoon zo veel mogelijk de reactionaire contractie en musculaire tonus te laten behouden.

Allereerst moeten een aantal vragen worden beantwoord.
1 / wat is musculaire training ?
2 / wat is neurale training ?

Musculaire training is gewoon het directe trainen van een spier of spiergroep door tonus verhogende oefeningen. Daarvoor kunnen allerlei weerstand biedende middelen gebruikt bijvoorbeeld van elastieken tot dumbells. Het doel is hierbij de basis tonus van de spier te verhogen. Een verhoogde tonus bevorderd doorbloeding en herstel. Ook gaat een verhoogde tonus afbraak tegen. Afbraak is veroudering en degeneratie. Voor geïnteresseerde kan ik een meer chemische beschrijving verschaffen. Echter ga ik er in dit vakblad vanuit dat er een goede kennis van zaken aanwezig is.

Neurale training verdiend meer uitleg. Bij neurale training gaan we uit van plotselinge weerstand verhoging vanuit een zo laag mogelijk spiertonus. Hierbij worden ook weerstandsmiddelen gebruikt die door middel van een instructeur in ondersteunende weerstandspositie worden gebracht. In de weerstandspositie neemt de instructeur de weerstand over (er is hier sprake van directe ondersteuning, de instructeur neemt alle weerstand van de cliënt over) en wordt de beoefenaar verzocht zich zo maximaal mogelijk te ontspannen. Vanuit deze ontspannen positie wordt onverwacht de weerstand tot maximaal opgevoerd. Dit opvoeren geschied door bijvoorbeeld het gewicht te laten vallen. De cliënt heeft de instructie dat het gewicht in de originele ondersteunde positie moet blijven terwijl de ondersteuning door de instructeur verwijderd wordt. Hierbij ontstaat een plotselinge totale musculaire contractie en een snelle tonus verhoging. De snelle tonus verhoging kan alleen gerealiseerd worden door een snelle impulsoverdracht via het neurologisch systeem.

Moeten de twee trainingsvormen (musculair / neurologisch) altijd gecombineerd worden ?
Het antwoord is JA. Bij verouderingsprocessen neemt de tonus gradueel af. Wanneer een tonus onder een bepaalde kritische grens komt neemt ook de neurale activiteit met een factor X af. Hierbij is geen sprake van een lineaire afname. E

Bij een normale leefstijl neemt de spiertonus af met een zekere hyperbole component. Hiervan moet bij training gebruik worden gemaakt. Door specifiek graduele toename van de tonus ontstaan een kleine toename van neurale transporten, wat direct een regeneratie tot gevolg heeft. Van belang hierbij is de specifieke training van bepaalde spiergroepen door weerstandstraining.

Wanneer de basis tonus is opgebouwd kunnen we door ontspanning / snelle aanspanning een versterking van het neurale systeem bewerkstelligen. Versnelde c.q. schokmatige inspanning maximaliseren de transmissie van neurotransmitters. Bij regelmatige stimulatie gaat de chemische productie omhoog. Verhoging stimuleert meer neurieden en dendrieten zodat meer oppervlakte tot functioneren gedwongen wordt. Deze oppervlakte vergroting levert toch weer een prestatie verbetering op, waardoor we weer terug komen bij het uitgangspunt training.

 

IS SPORT WEL VERANTWOORD ?

IS SPORT WEL VERANTWOORD ?

De maatschappij schreeuwt om mensen, die sporten en gezond leven. Een ieder die voldoet zou een bonus moeten krijgen, althans zo lijkt het. Zelf sport ik al ruim veertig jaar en begeleid vele mensen. Maar er is een schaduw zijde aan al dat sporten.

Sport is niet alleen maar gezond. Feitelijk is voor velen sport zelfs heel erg ongezond. Kijk maar eens naar de weekend sporter. Gedurende de week zit de persoon op het werk en ploegt door zijn dagelijkse beslommeringen. In de avond slaat de vermoeidheid van de dag toe en na een goede maaltijd zoekt hij of zij de televisie op. Gezellig voor de familie natuurlijk, maar verstandig is een ander begrip.

Toch is deze persoon heel sportief. Op zaterdag worden de loopschoenen onder gebonden en staat er jogging op het programma. Na een goede lunch op de fiets voor de noodzakelijke kilometers, lekker in de buitenlucht. ’s Avonds genieten van weer een goede maaltijd want er moet energie worden opgeladen voor de zondag. Ook de zondag bied een gevarieerd programma met diverse sportieve uitstapjes.

Kortom de persoon leeft gezond, toch ? Het antwoord is een eenvoudig ; absoluut niet. Door de zittende of sedatieve levensstijl van de persoon gedurende vijf dagen per week en de min of meer extreme sportstress in het weekend valt deze persoon in de hoge risico groep. Maar, zo is uw eerste gedachte, er wordt toch gesport ? Dat is gezond !

De feiten spreken dit tegen. Door de “sport stress” van de “weekend warrior” komt het lichaam plots onder een sterk verhoogde spanning te staan. Er is sprake van risico gedrag. Door de enorme spanningen die tijdens het sporten op de spieren (dus ook het hart) komen te staan treden er met regelmaat blessures op. Dit kan arbeids uitval tot gevolg hebben, vaker echter heeft het een prestatie verminderende werking. Deze wijze van sporten is contra productief.

Een ander voorbeeld is de met enige regelmaat trainende voetballer (kan ook elke andere bal teamsport zijn) die wekelijks een of twee keer traint en in het weekend de wedstrijd speelt. Dat de verruwing in alle balspelen heeft toegeslagen is genoegzaam bekend. Maar dat dit ook een direct gevolg heeft voor de arbeidsprestatie is sterk onderbelicht. Veel beoefenaren lopen schade op door handelingen van de “tegenstander”. Hierdoor ontstaat een groot aantal blessures waar de reguliere werkgever voor moet opdraaien.

Maar wat is verantwoord sporten ? U kent allemaal de regel van “beweeg dagelijks een minimaal een half uur meer of minder intensief”. Deze regel is een verplichting voor iedereen die gezonder oud wil worden. De intensiteit varieert per persoon. Binnen elk bedrijf zou minimaal een maal per maand een bewegingstherapeut moeten komen en de medewerkers instrueren over het bewust bewegen. Let op ! Bewust bewegen is heel iets anders dan sporten.

In onze maatschappij zijn veel mensen die helemaal niet willen sporten. Mensen die wel een verhoogd bedrijfsrisico geven maar die er niets aan willen doen. Door onze bedrijfsvoering kan dat. Feitelijk stimuleert de gehele maatschappij het sedatieve gedrag. Ga maar eens naar de dokter. In 90 % van de gevallen word rust aanbevolen. Maar rust roest is het eeuwen oude gezegde.

Door het koppelen van sedatieve levensstijl, weekend of risicosport aan bewust bewegen kan door de werkgever veel gedaan worden aan absentiepreventie. Uit voorgaande blijkt duidelijk dat binnen elk bedrijf sport en bewegen bespreekbaar moet zijn. Niet alleen op maandag morgen of na een populaire wedstrijd. Juist en vooral de persoonlijke sport belangen van de medewerkers.zijn voor de werkgever van belang. Door een goede inventarisatie van sport belangen en beoefening kan een werkgever calculeren welke werknemer een specifiek risico loopt. Hierbij kan persoonlijke sturing werken.

Sport is niet per definitie gezond. Niet sporten hoeft ook niet ongezond te zijn. Het gaat uitsluitend om een balans te creëren van iemands persoonlijke instelling, de activiteit op het werk, er buiten en de risico’s daarvan. Als Professional Personal Trainer (PPT’er) heb ik met enige regelmaat mensen geadviseerd om te stoppen met sporten maar bijvoorbeeld te gaan wandelen, een huis dier nemen,of, dat kan voor sommige mensen echt een goed alternatief zijn, een kind verzorgen. Het lichaam moet bewogen worden, actief blijven en wanneer dat gedaan word moet het plezierig zijn. Juist en vooral de positieve kant van plezier is de stimulerende werking op het algeheel welzijn van de mens.

Of sport dan ook een “must” is voor iedereen is maar de vraag !

Drs. Arnaud van der Veere
Professional Personal Trainer

Mentalic

In uw organisatie is vraag naar het trainen van de ontspanningstraining. Deze vraag is er in elke gezonde onderneming. Groei vraagt inzet en vooral ontwikkeling. Mentale en fysieke ontwikkeling gaan hand in hand. Vaak word Yoga aangeraden als HET alternatief voor een spirituele benadering van stress en oefeningen. Maar Yoga kent veel gevaren voor de Westerling. Bij de fysiotherapeut komen regelmatig min of meer ernstig geblesseerde mensen van Yoga lessen.

Yoga is een typisch Aziatische vorm van fysieke beheersing om door speciale oefeningen de geestesgesteldheid te beïnvloeden. Het idee is perfect en het streven eerbaar. Echter is er een aantal grote verschillen tussen de Westerse en Oosterse wereld aan te wijzen. De belangrijkste zijn warmte en flexibiliteit. Externe warmte geeft een flexibeler musculatuur / ligament en daardoor veel minder kans op blessures. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat de warmte van natuurlijke oorsprong moet zijn en lang moet aanhouden m.a.w. van klimatologische origine. Een Westerling heeft niet dezelfde flexibiliteit in de gewrichten als de Aziaat. Overextentie van gewrichten is niet vanzelfsprekend waardoor sommige oefeningen moeilijk kunnen worden uitgevoerd. Een iets groter probleem is het lang aanhouden van een specifieke houding of positie. Door een lange statische spanning op een bepaald gewricht te houden kan deze overbelast raken.

Mentalic heeft actievere ademhalings – en fysieke belastbaarheid oefeningen binnen een rationeel didactisch kader geplaatst waardoor overbelasting niet voorkomt. Mentalic gaat uit van de Westerse benadering van de harmonie tussen lichaam en geest. Het zal u niet verbazen dat meditatie veelal gezien word als een typisch Oosters concept. Maar dit is niet correct. Ook in onze Westerse wereld word al honderden jaren gemediteerd. Een goed voorbeeld zijn de traditionele monniken die in de kloosters dagelijks specifieke oefeningen (waaronder bijvoorbeeld de Byzantijnse zang) deden als meditatie.

Bij Mentalic trainingen word “zang” en oefening gecombineerd. Het meditatieve aspect word verkregen door de herhalingfactor. De oefeningen volgen elkaar op in ritmische volgorde en lopen vloeiend in elkaar over. Voor de ingewijden heet dit “intuïtieve beweging”. Beweging word ondersteund door een correct ademhalingspatroon. Hierdoor ontstaat de drie-eenheid ; beweging / adem / geluid.

De trainingen bestaan uit drie delen. Het eerste deel kan gezien worden als een warming up. Wij nemen het stemmen, de groep komt op dezelfde golflengte. Nadat de stemming er goed inzit zet de trainer een beweging in waarna de groep volgt. Het bewegingspatroon straalt rust uit en door de combinatie met een zorgvuldig opgebouwde ademregulering raakt de groep in een ontspannen tranceachtige situatie. Een les wordt afgesloten door de ontspanning nog verder door te zetten in een meditatief einde. In harmonie worden mensen op elkaar afgestemd. Er bestaan verschillende eindmeditatie vormen. Geen enkele les is daarom hetzelfde.

Voor de sportscholen is deze vorm uniek omdat er een geheel nieuwe muziek tijdens de lessen wordt gedraaid, qua volume en vorm. Er komt een klassieke sfeer in de zalen, dit geeft weer direct de mogelijkheid om in de toekomst de dans te introduceren als fitness onderdeel. Ja u leest het goed de sportschool word concurrent van de dansschool, in een aantal landen is dit al standaard.

Mentalic opent nieuwe deuren en wegen, het levert een positieve aanvulling op de standaard activiteiten en brengt rust in de organisatie. De Mentalic trainers worden centrale figuren binnen de organisatie omdat zij de rust kunnen brengen in dynamische of hectische situaties. Mentalic is een must voor de moderne sportschool. Kortom in de toekomst is Mentalic niet meer weg te denken uit uw sportschool.

(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere