Functionele Training en Personal Training

Functionele Training en Personal Training

Fusion sports zijn de ideale instrumenten voor de Personal Training. In voorgaande artikelen ben ik hier al diep op ingegaan. Dit artikel levert stof tot inventief trainen op. We behandelen een weinig bekend onderwerp ; Trainings Creativiteit.

Lopend door de vele sportscholen moet je constateren dat het droef gesteld is met de variatie en creativiteit van beoefenaren. Tranen krijg je in de ogen wanneer je hoort dat mevrouw X al jaren een paar keer per week op de loopband springt en haar uurtje rent, meneer Y zijn rondje langs de apparaten maakt en Z gewoon alles maar door elkaar doet.

Maar, zo hoor ik de sportschoolmanager inbrengen, alle leden kunnen een programma aan de balie krijgen. Een goed gebalanceerd programma in verschillende niveau’s dus voor ieder wat wils. De school biedt alle mogelijkheden voor variatie. Een beetje sportschool heeft ook een groepsprogramma’s die voor de nodige “variatie” zorg dragen. Althans dat denkt men. Voor het gemak wordt vergeten dat groepsprogramma’s over het algemeen drie maanden lang hetzelfde zijn.

Voorgaande tekst is een constatering van feiten, geen nutteloze kritiek. De oplossing voor elke sportschool is de variatie trainer ! Wat is een variatie trainer ? Bij de introductie van deze trainer zie ik de gezichten van zuinige sportschoolhouders denkend aan een kostbare persoon die op het loon budget drukt. Maar nee ! Geachte directeuren een variatietrainer is een entertainment functional trainer die visueel – dus op uw beeldschermen – de sportschool opfleurt. Geen levende kostbare personen ! Uw eigen Variatie trainer dagelijks op het scherm van uw sportschool levert een creatieve sfeer met enthousiaste leden.

Wat laat de Variatie trainer zien ? In plaats van geanimeerde poppen ziet de cliënt een mens van vlees en bloed de oefeningen voordoen. Het begin van elke serie is de standaard fitness oefening in correcte uitvoering. Hierna volgen allerlei variaties op dezelfde oefening. De variaties zijn ook combinaties met andere oefeningen, versnellingen of juist vertraagde uitvoering en vooral alles gericht op de functionele toepassing van de beweging.

Wat zijn uw voordelen van de Variatie trainer op uw sportschool ?
Ten eerste brengt u door variatie een element van plezier, creativiteit, enthousiasme en bovenal trainingszin op de vloer. Ten tweede kan de Variatie trainer worden uitgedeeld aan uw cliënten. Bij de aankoop van een originele DVD koopt u ook de mogelijkheid een copy (bijvoorbeeld op memorie stick) aan de cliënt mee naar huis te geven. U bind hiermee de cliënt sterk aan de organisatie, want je geeft natuurlijk elke keer een deel van de oefeningen en net alles in een keer. Ten derde kan er van de variaties een groepsles door uw interne instructeurs worden gemaakt.

Conclusie ; om retentie te bevorderen en nieuwe leden aan te trekken moet de sportschool variatie bieden.

Voorgaande was voor een aantal ondernemers het signaal om met informatie zuilen op de merkt te komen. Deze mooie zuilen geven de bezoeker een schat aan informatie. Met de prachtige – bij enkele zelfs interactieve – afbeeldingen van wel of niet bewegende poppen worden de oefeningen getoond. Helaas heb ik moeten constateren dat in de meeste sportscholen de zuilen stofhappen en zelden worden gebruikt. Zonde van de investeringen.

Ook in dit geval ontbreekt de menselijke factor waarbij de PT en de PPT een belangrijke rol spelen. De informatiezuilen krijgen pas betekenis als naar het belang van de informatie door mensen word verwezen. De zuilen zijn de back-up voor de mensen, geen vervanging. Scholen die ze als vervanging plaatsen begrijpen niet dat ze een zinloze investering doen.

Let op ; de volgende artikelen gaan over de PPT’er. Een Professional Physical Trainer is de schakel tussen de sportschool, fysiotherapeut en arts.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere

FEMALE TRAINING 2

FEMALE TRAINING 2
(by Arnaud van der Veere, Netherlands)

Looking at the physic of a female the following things will be striking. First of all in general is het physical power less than of men. In weight based training the lifted kilograms per time is less than of men. But this can be compensated by more repetitions or series.

In general the woman has a good developed hips, lesser shoulders and back, good legs which, pitty enough, are in contact with often not very strong ankles. Weak ankles are often more due to the wrong footwear than of natural cause.

Nature desided to bring some extra topweight onto the female frame. The breast weight makes a womans balance during exercise completely different from that of men. Breast are mainly fattissue. But important fattisue with milkglands ready for breastfeeding. Training the breast will ften decrease the size but will not create a firmer breat. To get firmer breast a set of specific exercises is used. Good training for woman is shoulders and uppr belly. Using those will firm the area.

In Martial Arts we have many floor exercises such as push up, “vacuum cleaner”, oil pump and others. Due to the different balance a woman must start on her knees as supporters and not, like men, on the feet. When doing push ups the wrists are considered a weaker spot. When doing the exercise the wrist are not allowed to hurt. It is important to try different ways of hand setting. On the fist or in open position in different angles or even on the fingers. Pain for woman is STOP. The slogan ; no pain , no gain does not count for women !

In general static streching exercises are no longer promoted. It is proven that these static strachings do not promote flexibility, but again this accounts for men more than in case of female. The so called Menschendieck is a hysiotherapeutic form with treatment based on traditional ballet. Here we use static stretching exercises to heal and prevent injuries. Mensendieck was developed by woman and also is based on the female physics. Men applying static streching will hardly benefit of it but for women I only can promote it.

In fitness classes we slowly see Martial Arts movements coming in. In Martial Arts kicking is a major defense and attack weapon. Training a good technical way of kicking for a woman is in general easier than for the man.

Due to the bone structure in the hips a woman has more moving space. The hips are wider for pregnacy and delivery purpose. A wider movement range in the bonestructure makes the possibility for more angles in kicking and a more static movement possible. When practising women must bare in mind the flexibility of the joints. In some tribes (special in Asia) the flexibility of the joints promote injury when techniques are not applied the right way.

A very important part in female training is the differenciation of left and right. As instructor it is important to make students aware of this important fact. The right application of left and right is as important in fitness as in Martial Arts. In training of Martial Arts the risk of wrong doing are a little higher. Imagine what happens when we train the left kick and you block on the right side.

Musculaire en neurale training

Musculaire en neurale training
Training is voor veel mensen direct gerelateerd aan weerstand en weerstand verhoging. Feitelijk beoogd trainen een prestatie verhoging. Met het vorderen der leeftijd is verhoging van de prestatie niet meer noodzakelijk, hier gaat het meer om vermogen behoud.

Hierbij moeten enkele kernpunten worden aangetekend. Ouderen hebben vaak jaren niet getraind en sommigen hebben zelfs slechts een minimum aan beweging. Alvorens ons programma op de mensen “los te laten” is het verantwoord de basis conditie en vooral de basis tonus van het musculaire systeem vast te leggen. Om dit te doen zijn er vele administratieve mogelijkheden. Wij beperken ons tot een die snel is toe te passen, makkelijk te onthouden en niet overbelastend.

Voor schouders voeren we de upright row, front raise en de lateral side raise met dumbells uit. We beginnen zonder gewicht en voeren de belasting per 500 gram op. Minimum aantal is 3 reps. Voor de benen Leg extention en leg curl uit met een minimum aan gewicht. Ook hierbij voeren we met 500 gram op. Als laatste een rug test dumbell bentover row en een deadlift. De gemeten gegevens leggen we vast in een controle tabel met datum en plaats.

Arnaud van der Veere heeft een heel eenvoudige trainingsvorm ontwikkeld om door middel van musculaire en neurale stimulatie de verouderende persoon zo veel mogelijk de reactionaire contractie en musculaire tonus te laten behouden.

Allereerst moeten een aantal vragen worden beantwoord.
1 / wat is musculaire training ?
2 / wat is neurale training ?

Musculaire training is gewoon het directe trainen van een spier of spiergroep door tonus verhogende oefeningen. Daarvoor kunnen allerlei weerstand biedende middelen gebruikt bijvoorbeeld van elastieken tot dumbells. Het doel is hierbij de basis tonus van de spier te verhogen. Een verhoogde tonus bevorderd doorbloeding en herstel. Ook gaat een verhoogde tonus afbraak tegen. Afbraak is veroudering en degeneratie. Voor geïnteresseerde kan ik een meer chemische beschrijving verschaffen. Echter ga ik er in dit vakblad vanuit dat er een goede kennis van zaken aanwezig is.

Neurale training verdiend meer uitleg. Bij neurale training gaan we uit van plotselinge weerstand verhoging vanuit een zo laag mogelijk spiertonus. Hierbij worden ook weerstandsmiddelen gebruikt die door middel van een instructeur in ondersteunende weerstandspositie worden gebracht. In de weerstandspositie neemt de instructeur de weerstand over (er is hier sprake van directe ondersteuning, de instructeur neemt alle weerstand van de cliënt over) en wordt de beoefenaar verzocht zich zo maximaal mogelijk te ontspannen. Vanuit deze ontspannen positie wordt onverwacht de weerstand tot maximaal opgevoerd. Dit opvoeren geschied door bijvoorbeeld het gewicht te laten vallen. De cliënt heeft de instructie dat het gewicht in de originele ondersteunde positie moet blijven terwijl de ondersteuning door de instructeur verwijderd wordt. Hierbij ontstaat een plotselinge totale musculaire contractie en een snelle tonus verhoging. De snelle tonus verhoging kan alleen gerealiseerd worden door een snelle impulsoverdracht via het neurologisch systeem.

Moeten de twee trainingsvormen (musculair / neurologisch) altijd gecombineerd worden ?
Het antwoord is JA. Bij verouderingsprocessen neemt de tonus gradueel af. Wanneer een tonus onder een bepaalde kritische grens komt neemt ook de neurale activiteit met een factor X af. Hierbij is geen sprake van een lineaire afname. E

Bij een normale leefstijl neemt de spiertonus af met een zekere hyperbole component. Hiervan moet bij training gebruik worden gemaakt. Door specifiek graduele toename van de tonus ontstaan een kleine toename van neurale transporten, wat direct een regeneratie tot gevolg heeft. Van belang hierbij is de specifieke training van bepaalde spiergroepen door weerstandstraining.

Wanneer de basis tonus is opgebouwd kunnen we door ontspanning / snelle aanspanning een versterking van het neurale systeem bewerkstelligen. Versnelde c.q. schokmatige inspanning maximaliseren de transmissie van neurotransmitters. Bij regelmatige stimulatie gaat de chemische productie omhoog. Verhoging stimuleert meer neurieden en dendrieten zodat meer oppervlakte tot functioneren gedwongen wordt. Deze oppervlakte vergroting levert toch weer een prestatie verbetering op, waardoor we weer terug komen bij het uitgangspunt training.

 

VOEDINGSSUPPLEMENTEN EEN MUST OF EEN FABEL ?

VOEDINGSSUPPLEMENTEN EEN MUST OF EEN FABEL ?

Sport supplementen worden vaak gezien als wonder middelen. Beetje sporten, preparaatje en hup, resultaat. Wanneer we de commercie geloven is dat ook werkelijk waar.
Voor het gemak worden de voorgaande fases die werkelijk invloed hebben vergeten.

Alvorens een supplement te kopen zullen een aantal vragen moeten worden gesteld.
• Hoeveel trainingen per week
• Hoelang is de persoon al bezig
• Wat is de doelstelling
• Wat eet de persoon per dag

Voor resultaat moet er minimaal drie maal per week getraind worden met een goede intensiteit. Hieraan kan geen tijd, aantal series of andere zaken in algemeenheid worden gehangen. Inzet, indeling en resultaat zijn alle strikt persoonlijk. Alleen een trainings expert kan dat individueel beoordelen *.

Training verhoogt doorbloeding. Bloed transporteert nutriënten (de bestanddelen waar voeding uit bestaat) naar de spieren voor herstel en groei. Een goede doorbloeding ontstaat pas na voldoende inspanning genomen over een redelijke periode. Gemiddeld kan dit op ongeveer drie maanden gesteld worden.

Voor de “atleet” (ongeacht man of vrouw) is het van belang te leren gedurende deze periode meer en verspreider over de dag te gaan eten. Het aantal eetmomenten gaat hierbij van de traditionele drie maaltijden per dag naar vijf tot zes eetmomenten. Hierbij word een kleine portie voeding genomen waarvan de samenstelling een hoger eiwit dan koolhydraten heeft.

Veel “wetenschappelijke” studies richten zich op de juiste samenstelling van de dagelijkse voeding. – In een der vervolgdelen zal ik ingaan op de zogenaamde “etnisch culturele” achtergronden van voeding.- Deze studies zijn veelal uitgevoerd op een zeer beperkte groep waarbij ook geen grote variatie in sport beoefening werd aangetroffen.

Dagelijkse voeding is zogenaamd sportafhankelijk. Het is goed te begrijpen dat een marathon loper een geheel ander voedings patroon moet volgen dat een body builder. Maar dat er tussen een voetballer en een volleyballer een duidelijk verschil is zal op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend zijn.

Er zijn wel een aantal richtlijnen die ik in dit artikel wil meegeven. Eet zogenaamd cultuur afhankelijk. Een voorbeeld hiervan is de rijsteter die zijn hele leven al rijst heeft gegeten en nu wegens verhuizing is overgestapt op aardappelen. Voor zijn verterings en opname systeem is dit een enorme verandering die maanden of jaren nodig heeft om verwerkt te worden. Kijk naar wat je voorouders aten, jij bent het product van die evolutie en niet een alleen staand geheel.

Eet meer vis en gevogelte (eiwitrijk) en beperk de inname van koolhydraten tot wat noodzakelijk is. Bij het ouder worden moet de ratio koolhydraten / eiwitten verschuiven van koolhydraat georiënteerd naar eiwit rijk.

De verschuiving is afhankelijk van het dagelijks werk. Een bouwvakker heeft natuurlijk meer koolhydraten in de voeding nodig dan de zittende kantoorbediende. De stressende manager heeft weer veel meer vitaminen nodig dan de magazijn medewerker etc.

Wil je een keer een expert naar je voeding laten kijken ? Noteer dan een week lang wat je eet en drinkt, vul dit aan met je persoonlijke gegevens (naam / lengte / gewicht / vet % / leeftijd) en wat trainings gegevens. Mail dit naar de redactie van dit blad …………… en je krijgt antwoord van ons.

Arnaud van der Veere is Biochemicus en (nog steeds actief) sportman. Zijn achtergrond is kracht- en gevechtssport. Hierover zijn al 4 boeken van zijn hand verschenen..

AFVALLEN EN AANKOMEN, GEWOON HETZELFDE !

AFVALLEN EN AANKOMEN, GEWOON HETZELFDE !

In voorgaand deel ben ik ingegaan op de dagelijkse voeding. Hierop zijn veel reacties gekomen. Er waren vooral veel vragen over ;

  • Hoe word ik groter
  • Hoe val ik af
  • Hoe wordt ik en groter en val ik af

Daarnaast kwamen toch ook veel vragen over welke supplementen nu wel en welke niet werken.

Eerst wil ik iets op de voorgaand veelgestelde vragen ingaan en daarna (in de volgende artikelen) ga ik per keer een supplement behandelen.

Groter worden kan alleen door goede stabiele training en geduld. Goede gebalanceerde training in combinatie met goede voeding en het gebruik van de juiste supplementen zorgt voor groei van spieren. Deze groei is langzaam. In de eerste drie jaar van je training behaal je de beste resultaten. In het eerste jaar kan je zomaar tien tot vijftien kilogram droog aankomen!! Per jaar neemt dit af. Met het verstrijken der tijd wordt het steeds moeilijker de begeerde kilo’s erbij te krijgen.

Voor vele is het wachten op zichtbaar resultaat een frustratie. Het gevolg hiervan is dat er een levendige handel is ontstaan in steroïden. Deze chemische hulpstoffen jagen het metabolisme enorm op en het lichaam groeit enorm snel. Na het stoppen van de kuur verdwijnt de massa vaak weer even snel.  Het is een cycli effect. Je word groter en weer kleiner, je moet weer groter dus ga je weer gebruiken en zo verder.

Groei van spieren is een langzaam proces. Alleen door fitness (of body building) kan men dit effect bereiken. Geconcentreerde training, langzame setjes (bijvoorbeeld de   geadviseerde 2 tellen op en 4 tellen af) en een behoorlijke portie geduld zullen altijd voor resultaat zorgen. Ongeacht je basis bouw kan je met het juiste schema spiermassa winnen. Daarbij is de volgende drie eenheid van het grootste belang ;

  1. training
  2. voeding
  3. suppletie

In die volgorde van belangrijkheid en absoluut niet anders.

Afvallen is exact hetzelfde als aankomen. De training zal hier en daar anders zijn maar het principe is gelijk. Je MOET spiermassa kweken om vet te verbranden. Een training die voor het grootste deel uit cardio oefeningen (zoals lopen, fietsen, roeien e.d.) bestaat is zinloos voor mensen die willen afvallen. Cardio oefeningen zijn voor de conditie ofwel het conditioneren van het lichaam. Een training om af te vallen in vet moet maar voor maximaal 1/3 bestaan uit cardio oefeningen om de doorbloeding te bevorderen.

Hoe je moet afvallen en aankomen is eenvoudig te beantwoorden. Voorgaand heb ik al beschreven hoe het een en ander in zijn werk gaat. Na het kweken van de zogenaamde basis droge spiermassa ga je doorwerken met het uitbouwen ervan. In deze fase zijn supplementen een noodzaak geworden.

IS SPORT WEL VERANTWOORD ?

IS SPORT WEL VERANTWOORD ?

De maatschappij schreeuwt om mensen, die sporten en gezond leven. Een ieder die voldoet zou een bonus moeten krijgen, althans zo lijkt het. Zelf sport ik al ruim veertig jaar en begeleid vele mensen. Maar er is een schaduw zijde aan al dat sporten.

Sport is niet alleen maar gezond. Feitelijk is voor velen sport zelfs heel erg ongezond. Kijk maar eens naar de weekend sporter. Gedurende de week zit de persoon op het werk en ploegt door zijn dagelijkse beslommeringen. In de avond slaat de vermoeidheid van de dag toe en na een goede maaltijd zoekt hij of zij de televisie op. Gezellig voor de familie natuurlijk, maar verstandig is een ander begrip.

Toch is deze persoon heel sportief. Op zaterdag worden de loopschoenen onder gebonden en staat er jogging op het programma. Na een goede lunch op de fiets voor de noodzakelijke kilometers, lekker in de buitenlucht. ’s Avonds genieten van weer een goede maaltijd want er moet energie worden opgeladen voor de zondag. Ook de zondag bied een gevarieerd programma met diverse sportieve uitstapjes.

Kortom de persoon leeft gezond, toch ? Het antwoord is een eenvoudig ; absoluut niet. Door de zittende of sedatieve levensstijl van de persoon gedurende vijf dagen per week en de min of meer extreme sportstress in het weekend valt deze persoon in de hoge risico groep. Maar, zo is uw eerste gedachte, er wordt toch gesport ? Dat is gezond !

De feiten spreken dit tegen. Door de “sport stress” van de “weekend warrior” komt het lichaam plots onder een sterk verhoogde spanning te staan. Er is sprake van risico gedrag. Door de enorme spanningen die tijdens het sporten op de spieren (dus ook het hart) komen te staan treden er met regelmaat blessures op. Dit kan arbeids uitval tot gevolg hebben, vaker echter heeft het een prestatie verminderende werking. Deze wijze van sporten is contra productief.

Een ander voorbeeld is de met enige regelmaat trainende voetballer (kan ook elke andere bal teamsport zijn) die wekelijks een of twee keer traint en in het weekend de wedstrijd speelt. Dat de verruwing in alle balspelen heeft toegeslagen is genoegzaam bekend. Maar dat dit ook een direct gevolg heeft voor de arbeidsprestatie is sterk onderbelicht. Veel beoefenaren lopen schade op door handelingen van de “tegenstander”. Hierdoor ontstaat een groot aantal blessures waar de reguliere werkgever voor moet opdraaien.

Maar wat is verantwoord sporten ? U kent allemaal de regel van “beweeg dagelijks een minimaal een half uur meer of minder intensief”. Deze regel is een verplichting voor iedereen die gezonder oud wil worden. De intensiteit varieert per persoon. Binnen elk bedrijf zou minimaal een maal per maand een bewegingstherapeut moeten komen en de medewerkers instrueren over het bewust bewegen. Let op ! Bewust bewegen is heel iets anders dan sporten.

In onze maatschappij zijn veel mensen die helemaal niet willen sporten. Mensen die wel een verhoogd bedrijfsrisico geven maar die er niets aan willen doen. Door onze bedrijfsvoering kan dat. Feitelijk stimuleert de gehele maatschappij het sedatieve gedrag. Ga maar eens naar de dokter. In 90 % van de gevallen word rust aanbevolen. Maar rust roest is het eeuwen oude gezegde.

Door het koppelen van sedatieve levensstijl, weekend of risicosport aan bewust bewegen kan door de werkgever veel gedaan worden aan absentiepreventie. Uit voorgaande blijkt duidelijk dat binnen elk bedrijf sport en bewegen bespreekbaar moet zijn. Niet alleen op maandag morgen of na een populaire wedstrijd. Juist en vooral de persoonlijke sport belangen van de medewerkers.zijn voor de werkgever van belang. Door een goede inventarisatie van sport belangen en beoefening kan een werkgever calculeren welke werknemer een specifiek risico loopt. Hierbij kan persoonlijke sturing werken.

Sport is niet per definitie gezond. Niet sporten hoeft ook niet ongezond te zijn. Het gaat uitsluitend om een balans te creëren van iemands persoonlijke instelling, de activiteit op het werk, er buiten en de risico’s daarvan. Als Professional Personal Trainer (PPT’er) heb ik met enige regelmaat mensen geadviseerd om te stoppen met sporten maar bijvoorbeeld te gaan wandelen, een huis dier nemen,of, dat kan voor sommige mensen echt een goed alternatief zijn, een kind verzorgen. Het lichaam moet bewogen worden, actief blijven en wanneer dat gedaan word moet het plezierig zijn. Juist en vooral de positieve kant van plezier is de stimulerende werking op het algeheel welzijn van de mens.

Of sport dan ook een “must” is voor iedereen is maar de vraag !

Drs. Arnaud van der Veere
Professional Personal Trainer

Mentalic

In uw organisatie is vraag naar het trainen van de ontspanningstraining. Deze vraag is er in elke gezonde onderneming. Groei vraagt inzet en vooral ontwikkeling. Mentale en fysieke ontwikkeling gaan hand in hand. Vaak word Yoga aangeraden als HET alternatief voor een spirituele benadering van stress en oefeningen. Maar Yoga kent veel gevaren voor de Westerling. Bij de fysiotherapeut komen regelmatig min of meer ernstig geblesseerde mensen van Yoga lessen.

Yoga is een typisch Aziatische vorm van fysieke beheersing om door speciale oefeningen de geestesgesteldheid te beïnvloeden. Het idee is perfect en het streven eerbaar. Echter is er een aantal grote verschillen tussen de Westerse en Oosterse wereld aan te wijzen. De belangrijkste zijn warmte en flexibiliteit. Externe warmte geeft een flexibeler musculatuur / ligament en daardoor veel minder kans op blessures. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat de warmte van natuurlijke oorsprong moet zijn en lang moet aanhouden m.a.w. van klimatologische origine. Een Westerling heeft niet dezelfde flexibiliteit in de gewrichten als de Aziaat. Overextentie van gewrichten is niet vanzelfsprekend waardoor sommige oefeningen moeilijk kunnen worden uitgevoerd. Een iets groter probleem is het lang aanhouden van een specifieke houding of positie. Door een lange statische spanning op een bepaald gewricht te houden kan deze overbelast raken.

Mentalic heeft actievere ademhalings – en fysieke belastbaarheid oefeningen binnen een rationeel didactisch kader geplaatst waardoor overbelasting niet voorkomt. Mentalic gaat uit van de Westerse benadering van de harmonie tussen lichaam en geest. Het zal u niet verbazen dat meditatie veelal gezien word als een typisch Oosters concept. Maar dit is niet correct. Ook in onze Westerse wereld word al honderden jaren gemediteerd. Een goed voorbeeld zijn de traditionele monniken die in de kloosters dagelijks specifieke oefeningen (waaronder bijvoorbeeld de Byzantijnse zang) deden als meditatie.

Bij Mentalic trainingen word “zang” en oefening gecombineerd. Het meditatieve aspect word verkregen door de herhalingfactor. De oefeningen volgen elkaar op in ritmische volgorde en lopen vloeiend in elkaar over. Voor de ingewijden heet dit “intuïtieve beweging”. Beweging word ondersteund door een correct ademhalingspatroon. Hierdoor ontstaat de drie-eenheid ; beweging / adem / geluid.

De trainingen bestaan uit drie delen. Het eerste deel kan gezien worden als een warming up. Wij nemen het stemmen, de groep komt op dezelfde golflengte. Nadat de stemming er goed inzit zet de trainer een beweging in waarna de groep volgt. Het bewegingspatroon straalt rust uit en door de combinatie met een zorgvuldig opgebouwde ademregulering raakt de groep in een ontspannen tranceachtige situatie. Een les wordt afgesloten door de ontspanning nog verder door te zetten in een meditatief einde. In harmonie worden mensen op elkaar afgestemd. Er bestaan verschillende eindmeditatie vormen. Geen enkele les is daarom hetzelfde.

Voor de sportscholen is deze vorm uniek omdat er een geheel nieuwe muziek tijdens de lessen wordt gedraaid, qua volume en vorm. Er komt een klassieke sfeer in de zalen, dit geeft weer direct de mogelijkheid om in de toekomst de dans te introduceren als fitness onderdeel. Ja u leest het goed de sportschool word concurrent van de dansschool, in een aantal landen is dit al standaard.

Mentalic opent nieuwe deuren en wegen, het levert een positieve aanvulling op de standaard activiteiten en brengt rust in de organisatie. De Mentalic trainers worden centrale figuren binnen de organisatie omdat zij de rust kunnen brengen in dynamische of hectische situaties. Mentalic is een must voor de moderne sportschool. Kortom in de toekomst is Mentalic niet meer weg te denken uit uw sportschool.

(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere

Pad Workout

Pad work out

De zaal is gevuld met mensen die allemaal kussens aan de armen dragen. Snelle trappen knallen op de kussens direct gevolgd door een serie flitsende stoten. Lekker harde muziek schalt door de zaal en je ziet het plezier er af stralen.

Boksen + is geen gevechtssport maar een echte Fusion vorm van traditionele Thaise trainings methoden, lekkere muziek, goede didactische opbouw en cardio training. De lessen zijn geheel volgens de tijdsgeest ingericht. Een korte warming up direct gevolgd door de werkelijke work out. Geen urenlange techniek trainingen, duidelijke korte instructies en een enthousiaste leraar die rondloopt en soms mee doet.

Boksen + is het geesteskind van Arnaud van der Veere en heeft dit uitgewerkt met Chris.van Veen, Jerel Wolfjager en Sportschool Houwaart in Den Haag.

Wat is Boksen + precies ?
Er word getraind in paren. Beide personen dragen de speciaal daarvoor ontwikkelde lichte “paws” ofwel trapkussens. Met deze kussens word zowel “gevangen” als “gestoten”. De lessen zijn heel dynamisch. Een les verloopt volgens een didactisch model waarbij de perfecte uitvoering van een techniek langzaam word aangeleerd. De focus van een les ligt op de actieve deelname. Door de deelnemer direct te laten schoppen, stoten en knieën krijgt deze een praktisch inzicht in de uitvoering van de techniek. Corrigeren door de docent geschied tijdens de les.

Boksen+ heeft een zelfde opbouw als een goede aerobic georiënteerde training. De verschillen liggen vooral in de kracht en interval momenten. Het trappen en stoten gebeurt, al naar gelang de instructies van de trainer, in een variërende snelheid en kracht. Tijdens de Boksen+ lessen word niet gespard of aan een andere vorm van direct lichaams contact gedaan.

Wat maakt het Boksen+ aantrekkelijk voor deelname ?
De aantrekkingskracht is er op mensen die “klaar zijn” met de bokszaktrainingen en weer een nieuwe uitdaging zoeken maar geen direct lichamelijk contact wensen. De Kick / Thai boxing training is een brug te ver. Voor deze groep is het trappen op een kussen de veilige oplossing. Een andere groep zijn de gevechtssporters die de conditie willen verbeteren. Op veel van mijn lessen komen gevechtssporters meedoen die op de eigen sportschool niet of nauwelijks de “pad training” krijgen. Dit is een sterk groeiende groep.

Een andere belangrijke doelgroep zijn de zogenaamde “probleem jongeren”. Voor deze groep is direct fysiek contact uit den boze. Sporten als Kick / Thai Boxing kan tot problemen leiden. Het directe fysieke contact is voor veel mensen te confronterend. Met Boksen+ word een tussenstap toegevoegd. Dank zij het niet directe confronterende fysieke contact kan er heel hard getraind worden zonder blessures en gevaar voor escalaties.

Boksen+ is gebaseerd op een sterk didactisch skelet. Voor de trainer zijn er per les duidelijke realiseerbare doelen te stellen en met eindcontroles. Het valt mij op dat veel fitnesslessen zonder dit skelet plaatsvinden. Feitelijk zijn de meeste lessen doelloos entertainment. Er is geen duidelijk doel aan het begin van een les. Controle op behaald resultaat is er niet, dus progressie meting van deelnemers onmogelijk.

Conclusie ; Boksen+ is een sterk programma voor sportscholen waar de Les Mills, Kick Fun/Fit etc. en Tae Bo lessen gegeven worden. De toegevoegde waarde en vervolg mogelijkheden levert ledenbehoud en het aantrekken van nieuwe doelgroepen. “Boksen+ is cool”

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal http://www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere