Mentalic

In uw organisatie is vraag naar het trainen van de ontspanningstraining. Deze vraag is er in elke gezonde onderneming. Groei vraagt inzet en vooral ontwikkeling. Mentale en fysieke ontwikkeling gaan hand in hand. Vaak word Yoga aangeraden als HET alternatief voor een spirituele benadering van stress en oefeningen. Maar Yoga kent veel gevaren voor de Westerling. Bij de fysiotherapeut komen regelmatig min of meer ernstig geblesseerde mensen van Yoga lessen.

Yoga is een typisch Aziatische vorm van fysieke beheersing om door speciale oefeningen de geestesgesteldheid te beïnvloeden. Het idee is perfect en het streven eerbaar. Echter is er een aantal grote verschillen tussen de Westerse en Oosterse wereld aan te wijzen. De belangrijkste zijn warmte en flexibiliteit. Externe warmte geeft een flexibeler musculatuur / ligament en daardoor veel minder kans op blessures. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat de warmte van natuurlijke oorsprong moet zijn en lang moet aanhouden m.a.w. van klimatologische origine. Een Westerling heeft niet dezelfde flexibiliteit in de gewrichten als de Aziaat. Overextentie van gewrichten is niet vanzelfsprekend waardoor sommige oefeningen moeilijk kunnen worden uitgevoerd. Een iets groter probleem is het lang aanhouden van een specifieke houding of positie. Door een lange statische spanning op een bepaald gewricht te houden kan deze overbelast raken.

Mentalic heeft actievere ademhalings – en fysieke belastbaarheid oefeningen binnen een rationeel didactisch kader geplaatst waardoor overbelasting niet voorkomt. Mentalic gaat uit van de Westerse benadering van de harmonie tussen lichaam en geest. Het zal u niet verbazen dat meditatie veelal gezien word als een typisch Oosters concept. Maar dit is niet correct. Ook in onze Westerse wereld word al honderden jaren gemediteerd. Een goed voorbeeld zijn de traditionele monniken die in de kloosters dagelijks specifieke oefeningen (waaronder bijvoorbeeld de Byzantijnse zang) deden als meditatie.

Bij Mentalic trainingen word “zang” en oefening gecombineerd. Het meditatieve aspect word verkregen door de herhalingfactor. De oefeningen volgen elkaar op in ritmische volgorde en lopen vloeiend in elkaar over. Voor de ingewijden heet dit “intuïtieve beweging”. Beweging word ondersteund door een correct ademhalingspatroon. Hierdoor ontstaat de drie-eenheid ; beweging / adem / geluid.

De trainingen bestaan uit drie delen. Het eerste deel kan gezien worden als een warming up. Wij nemen het stemmen, de groep komt op dezelfde golflengte. Nadat de stemming er goed inzit zet de trainer een beweging in waarna de groep volgt. Het bewegingspatroon straalt rust uit en door de combinatie met een zorgvuldig opgebouwde ademregulering raakt de groep in een ontspannen tranceachtige situatie. Een les wordt afgesloten door de ontspanning nog verder door te zetten in een meditatief einde. In harmonie worden mensen op elkaar afgestemd. Er bestaan verschillende eindmeditatie vormen. Geen enkele les is daarom hetzelfde.

Voor de sportscholen is deze vorm uniek omdat er een geheel nieuwe muziek tijdens de lessen wordt gedraaid, qua volume en vorm. Er komt een klassieke sfeer in de zalen, dit geeft weer direct de mogelijkheid om in de toekomst de dans te introduceren als fitness onderdeel. Ja u leest het goed de sportschool word concurrent van de dansschool, in een aantal landen is dit al standaard.

Mentalic opent nieuwe deuren en wegen, het levert een positieve aanvulling op de standaard activiteiten en brengt rust in de organisatie. De Mentalic trainers worden centrale figuren binnen de organisatie omdat zij de rust kunnen brengen in dynamische of hectische situaties. Mentalic is een must voor de moderne sportschool. Kortom in de toekomst is Mentalic niet meer weg te denken uit uw sportschool.

(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere

Age Control NL

Tijd neemt een belangrijke plaats in het mensenleven. Bijna alles wordt aan tijd gerelateerd. Echter is tijd toch een variabel begrip. Tijd is flexibel en er is plaats voor een persoonlijke beleving van het fenomeen. Toch weet iedereen dat een seconde ook echt een seconde is, onverbiddelijk loopt de klok verder.

U herinnerd zich nog wel de tijd dat een dag niet om leek te kunnen gaan. Als kind speelde je lang en tijd leek niet te bestaan. Tijdens de puberteit ravotten of juist urenlang lui liggen. Dagen leken wel jaren. Maar naarmate de leeftijd vordert, de verantwoordelijkheden toenemen, tijdsdruk een grotere rol gaan spelen neemt het begrip tijd een andere vorm aan. Een uur is te snel om, dagen zijn voorbij voor men er erg in heeft en er is altijd tijd tekort.

Tijds waarneming is voor lichaam en geest een verschillend begrip. Waar de geest tijd ruimtelijk kan interpreteren zal het lichaam met de daadwerkelijke tijd in de pas lopen. Dit proces wordt het “verouderings” proces genoemd. Hierop concentreren de researchers van het Age Control Research Center zich.

Op het gebied van het verouderings proces worden veel “ontdekkingen” gedaan en er is tevens een levendige handel in bijprodukten ontstaan. In Amerika hebben veel zogenaamde ANTI-AGING produkten een hoge vlucht genomen. In deze serie laat ik zowel de natuurlijke als “niet-natuurlijke” produkten de revue passeren.

Her verouderingsproces begint al bij de conceptie. Wanneer de bevruchting heeft plaatsgevonden gaan de cellen delen. Het is bekend dat voor de periode tussen conceptie en geboorte ongeveer veertig weken staan. Gedurende deze periode ontstaan de stamcellen die er voor zorgen dat een organisme kan ontstaan. Stamcellen kunnen nu in de toekomst bij de vertraging van het verouderings proces ook weer een belangrijke rol gaan spelen.

Veroudering is het proces waarbij de cel zijn functie aanpast, vertraagt of zelfs geheel opgeeft. De cel bestaat uit een aantal organellen die ieder een specifieke functie verrichten. Hierbij spelen vooral de mitochondrien een belangrijke rol. Mitochondrien zijn de zogenaamde “kacheltjes” van de cel. Zij zorgen voor de productie van energie zodat een cel kan functioneren. Zoals bij elke kachel moet er eens om de zoveel tijd schoongemaakt worden. Helaas schort het nogal eens aan dit schoonmaken en slippen de kanalen dicht. Wanneer er veel kanalen dichtslippen neemt de energie voorziening af en moet de cel zich qua functionaliteit gaan aanpassen aan de hoeveelheid beschikbare energie. Veroudering is dus voor een groot deel aanpassing aan de hoeveelheid beschikbare energie.

Wil men actief het verouderings proces bestrijden zal men eerst een duidelijke visie moeten ontwikkelen over hoe men energie kan blijven opwekken. Zoals bekend is er een wisselwerking tussen lichaam en geest. Tijdens de jeugd is er enige afstand tussen deze twee maar naarmate de tijd verstrekt vloeien beide meer samen.

Beweging, in welke vorm dan ook, zorgt voor een verhoging in de energie productie. Bij beweging ontstaat naast energie ook afvalproducten. Hierop gaan wij later uitvoerig in. Door het ontstaan van het afval wordt het eigen immuunsysteem geactiveerd. Dit zeer actieve systeem reinigt de kanalen en zorgt voor een normalisering van de productie van energie. Er vindt een positieve interactie plaats die het totale organisme in goede conditie houdt.

Ik eindig dit deel met de simpele tip ; vertraag veroudering door te bewegen, bijvoorbeeld  door sport activiteiten. Maar het kan ook goed door actief te tuinieren, met de hond te gaan spelen of lekker met de kinderen uit te gaan in de natuur.