Functionele Training en Personal Training

Functionele Training en Personal Training

In de serie artikelen over Fusion Sports zijn de woorden Functionele Training en Personal Training aan de orde gekomen. Nu volgen er een aantal artikelen over echt functionele training en de toepassing ervan door o.a. de Personal Trainer.

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij een grote fitness keten. Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt het nieuwe lid sterk geadviseerd gebruik te maken van een speciaal opgeleide Personal Trainer (PT) gespecialiseerd in Functionele Training. Mijn interesse was gewekt en natuurlijk wilde ik goed geïnformeerd worden over de inhoud van de training. De functionaliteit bestond uit het trainen met de Bosu bal, grote “skippy” ballen, elastiek en meer weerstand biedend materiaal. Feitelijk was al het gebodene te catalogiseren onder laag weerstand- en stabilisatie training.

Een belangrijke vraag bij het toepassen van functionele training is ; gebruik ik deze beweging in het dagelijks leven , bij mijn werk of uitvoering van sportieve activiteiten ? Er zijn, naar mijn weten, heel weinig mensen die in het dagelijks leven zich bezighouden met een evenwichtsoefening, fitness ballen of elastieken. De training kan als onpraktisch en niet-functioneel gekwalificeerd worden. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de Personal Trainers van deze keten vaak slechts een opleiding van enkele dagen achter de rug hebben.

Een Personal Trainer behoord, in mijn optiek, een grondige training te hebben gehad, een goede theoretische kennis van zowel anatomie als fysiologie te hebben en bovenal zelf een praktiserend sporter te zijn. Voor de lezer allemaal normale standaard eisen waaraan helaas slechts 10 % (of minder) van de nu aangeboden Personal Trainers voldoet ! Dit heeft tot gevolg dat er een negatief beeld is ontstaan van de PT. Een Personal Trainer is een Fusion Trainer. Hij of zij moet sporten combineren. De klant wil in een korte tijd zo effectief mogelijk resultaten bereiken. Resultaat stimuleert. Administratie van de resultaten is een klein onderdeel van de begeleiding.

Sporten is gebaseerd op routine bewegingen. Herhaling verbeterd de beweging en opent daardoor weer wegen naar nieuwe bewegingen. Binnen een training laat ik dezelfde beweging in veel verschillende vormen terugkomen. In voorgaande artikelen heb ik de fusie tussen gevechtssport en fitness aangegeven. Dagelijkse bewegingsfunctionaliteit is gebaseerd op repetitionerende bewegingspatronen. Kijk zelf maar eens hoe vaak je een beweging per dag herhaald. Een der bekendste ziekten van repetitie is RSI.

Personal Training is een vak waarbij de PT’er een enorme verantwoordelijkheid op zich neemt. Alvorens een cliënt wordt aangenomen moet er goed beseft worden dat het werk in zekere zin belangrijker is dan van de dokter. Een PT’er krijgt een relatief gezond persoon om mee te werken en moet daarmee een positief gezond resultaat bereiken. Sterker nog je werk moet de gezondheid verbeteren ! Een dokter krijgt alleen de ziekte persoon bij zich en moet deze proberen te genezen. Dat is, in relatieve zin, gemakkelijker dan de taak van de PT’er. Een PT’er heeft ook verwijs en constateringspicht ! Als een cliënt iets vertoont waarvan jij denkt dat het een ziekte of blessure is moet je medisch advies inwinnen. Wanneer je hierbij ingebreke blijft kan je zelfs verantwoordelijk voor de gevolgen worden gehouden, zeker in het buitenland.

Lopend door de vele sportscholen moet je constateren dat het droef gesteld is met de variatie en creativiteit van beoefenaren. Tranen krijg je in de ogen wanneer je hoort dat mevrouw X al jaren een paar keer per week op de loopband springt en haar uurtje rent, meneer Y zijn rondje langs de apparaten maakt en Z gewoon alles maar door elkaar doet.

Maar, zo hoor ik de sportschoolmanager inbrengen, alle leden kunnen een programma aan de balie krijgen. Een goed gebalanceerd programma in verschillende niveaus dus voor ieder wat wils. De school biedt alle mogelijkheden voor variatie. Een beetje sportschool heeft ook een groepsprogramma’s die voor de nodige “variatie” zorg dragen. Althans dat denkt men. Voor het gemak wordt vergeten dat groepsprogramma’s over het algemeen drie maanden lang hetzelfde zijn.

Voorgaande tekst is een constatering van feiten, geen nutteloze kritiek. De oplossing voor elke sportschool is de variatie trainer ! Wat is een variatie trainer ? Bij de introductie van deze trainer zie ik de gezichten van zuinige sportschoolhouders denkend aan een kostbare persoon die op het loon budget drukt. Maar nee ! Geachte directeuren een variatietrainer is een entertainment functional trainer die visueel – dus op uw beeldschermen – de sportschool opfleurt. Geen levende kostbare personen ! Uw eigen Variatie trainer dagelijks op het scherm van uw sportschool levert een creatieve sfeer met enthousiaste leden. Denk eens aan de massa’s mensen die mee doen aan de gym programma’s op TV in de vroege morgen.

Wat laat de Variatie trainer zien ? In plaats van geanimeerde poppen ziet de cliënt een mens van vlees en bloed de oefeningen voordoen. Het begin van elke serie is de standaard fitness oefening in correcte uitvoering. Hierna volgen allerlei variaties op dezelfde oefening. De variaties zijn ook combinaties met andere oefeningen, versnellingen of juist vertraagde uitvoering en vooral alles gericht op de functionele toepassing van de beweging.

Wat zijn uw voordelen van de Variatie trainer op uw sportschool ?

Ten eerste brengt u door variatie een element van plezier, creativiteit, enthousiasme en bovenal trainingszin terug op de trainingsvloer. Ten tweede kan de Variatie trainer worden uitgedeeld aan uw cliënten. Bij de aankoop van een originele DVD koopt u ook de mogelijkheid een copy (bijvoorbeeld op memorie stick) aan de cliënt mee naar huis te geven.

Voorgaande was voor een aantal ondernemers het signaal om met informatie zuilen op de markt te komen. Deze mooie zuilen geven de bezoeker een schat aan informatie. Met de prachtige – bij enkele zelfs interactieve – afbeeldingen van wel of niet bewegende poppen worden de oefeningen getoond. Helaas heb ik moeten constateren dat op de meeste sportscholen de zuilen stofhappen en zelden worden gebruikt. Zonde van de investeringen.

Ook in dit geval ontbreekt de menselijke factor waarbij de PT en de PPT een belangrijke rol spelen. De informatiezuilen krijgen pas betekenis als het belang van de informatie door mensen kenbaar word gemaakt. De zuilen zijn de back-up voor de mensen, geen vervanging. Scholen die ze als vervanging plaatsen begrijpen niet dat ze een zinloze investering doen.

De Professional Physical Trainer

In voorgaande beschreef ik de Personal Trainer en zijn functies. Voor de PPT’er zijn dit onderdelen van het totale werkterrein. De positie van de PPT’er is tussen arts en fysiotherapeut. De arts diagnosticeert en verwijst voor training naar een PPT’er en voor specifieke behandeling naar de fysiotherapeut. De ideale situatie is de combinatie van PPT / Fysiotherapie.

Definitie van PPT ; een persoon die op professionele wijze zich bezighoud met de bestudering, effectuering en het organiseren van dagelijkse bewegingspatronen onder gebruikmaking van weerstand verhogende materialen (zie instrumenten) met als doel de verbetering van zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid. De PPT’er is de brug tussen de medische- en sport wereld.

Doelstelling van de PPT’er maximalisatie van bewegingspatronen, kracht en algemene gezondheid, verbetering van de conditie.

Instrumenten van de PPT’er zijn alles wat met kracht en flexibiliteit te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn gewichten, elastieken en andere weerstand systemen.

Het verschil tussen de PPT’er en de fysiotherapeut is de op praktijk kennis gebaseerde aanpak van de PPT’er ten opzichte van de theoretisch praktische benadering van de fysiotherapeut. De PPT’er heeft zelf een grote onderbouwde ervaring in praktische krachttraining, functionele training en revalidatie praktijk. Feitelijk is de PPT’er een praktijk persoon met een beperkte theoretische achtergrond vergeleken met de fysiotherapeut.

Een PPT’er is zelf actief sporter geweest. De PPT’er is iemand met veel praktijk ervaring, opgebouwd over de jaren en aangevuld met een theoretische achtergrond.

Ik sta een ervarings gerelateerde kennis  sterk voor. Bij de PT (Personal Trainer) is het geen uitzondering dat er door mensen van 18 – 25 jaar instructies worden gegeven die gebaseerd zijn op een korte opleiding. Bij deze mensen is er zelden voldoende praktijk ervaring aanwezig. Het ontbreken van de eigen ervaring is een handicap bij juiste instructie van de cliënt.  Vooral het gebrek aan blessure ervaring is een niet te onderschatten probleem.

Een der belangrijkste functies van de PPT is om een brug te slaan tussen sportieve en medische zaken. Dit zeggende komt direct het punt van de Preventieve Gezondheidszorg naar voren (lees voorgaande S&F’s). Op dit moment is er nog een duidelijke scheiding tussen de sportscholen met een Preventieve gezondheidsaanpak en de medisch georiënteerde visie. Aan beide zijden worden pogingen ondernomen om het gat te dichten.

Vanuit de diverse (semi) medische organisaties worden Personal Trainers benaderd om opgeleid te worden tot Preventie Consulent (PC). In de sportscholen worden samenwerkingsverbanden met fysiotherapeuten en soms zelfs met sportartsen gelegd. Ook dit zijn halve oplossingen. Op een sportschool mogen geen medische handelingen worden verricht. Voor diverse medische controles zijn speciale vergunningen nodig die niet beschikbaar zijn voor de sportscholen.

In Taiwan zijn we nu bezig om een complete integratie te verkrijgen van een medische en een beweging georiënteerde aanpak. Wij hebben een stichting opgericht om langzaam sportieve praktijken om te zetten tot zogenaamde PHYSICAL ACTIVITIES. Mijn doel is om onze Nederlandse kennis meer in te gaan zetten in het buitenland en hiervan een export product naar de groeimarkt in Azië te maken.

Azie is de echte groeimarkt als het gaat om sport in de toekomst. Vooral de Olympische spelen in China hebben vele mensen doen realiseren dat sport niet alleen een vrije tijds besteding is maar tevens een bron van inkomsten en gezondheid. Op dit moment zijn wij een “Fight Channel” op te zetten voor de nationale TV in mainland China. Voor dit kanaal zoeken wij mensen die daadwerkelijk vernieuwende fitness en gevechtstrainingen kunnen laten zien. Ben jij ook geïnteresseerd reageer nu want wij werven mensen over de gehele wereld.

Wordt vervolgd

(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)

Arnaud van der Veere