VROUWEN EN TRAINING DEEL 5

Vrouwen zijn over het algemeen meer emotioneel dan mannen. Echter valt er bij de begeleiding van vrouwen naar de wedstrijd ring voor de meeste trainers nog veel te leren.

 

De vrouw moet per definitie niet hetzelfde benaderd worden als een mannelijke vechter. Bij een vrouw heeft bevoordeeld het met de platte hand in het gezicht slaan niet dezelfde uitwerking. Voor de vrouw komt het beledigend over, het is kwetsend om zo geraakt te worden. Meestal speelt hier ook mee dat de vrouw er bij het naar de ring toegaan wel zo goed mogelijk wil blijven uitzien, hoe ze NA de wedstrijd eruit ziet is van later zorg.

 

Een vrouw bouwt agressie op een andere manier op. Het werkt over het algemeen niet door tegen haar te schreeuwen, ophitsende dingen te zeggen over de tegenstander of te schelden. Wat bijvoorbeeld wel werkt is tactiek en strategie doornemen. Een strijdplan uitzetten. Het gevecht visueel opbouwen. Proberen hoogte punten te creëren, een film van het gevecht maken. Je moet de vechtster in het verhaal meeslepen.

 

Vrouwen houden er niet zo van om in een drukke omgeving te moeten voorbereiden. Veel van de mannelijke vechters hebben al moeite zichzelf af te sluiten van de omgeving, maar vrouwen hebben het daar veel moeilijker mee. Mogelijk speelt de sociale status van de vrouw hier blijvend een rol.

 

In de voorbereiding moet de vrouw ook stap voor stap het gevecht worden binnen gepraat. Over het algemeen neemt een vrouw minder snel een beslissing dan de man. Zij overweegt de voor en na delen en kijkt naar andere opties indien die er zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de vrouw in haar overwegingen de menstruatie cyclus altijd moet meenemen. Voor een wedstrijd kan zij die besluiten uit te stellen. Wanneer het uitstel echter vervelende consequenties heeft zoals bijvoorbeeld vocht vasthouden, waardoor het lichaams gewicht omhoog gaat) of depressiviteit kan zij besluiten om anders op een wedstrijd te gaan voorbereiden.

 

Een trainer behoort binnen zijn wedstrijdplan voor de vrouw altijd de emotionele en fysieke kanten van pil gebruik, menstruatie cyclus, thuis situatie, culturele afkomst en sociale status mee te nemen. Bij jongens speelt vaak het vriendinnetje een belangrijke rol, bij de vrouw is de rol van de man veel kleiner.

 

Het blijkt maar al te vaak dat wanneer een vrouw besloten is wedstrijden te gaan vechten dit besluit rotsvast is. Voor een vrouw is de stap van recreant naar vechtster vele malen groter dan bij een man. Nog steeds is het vechten van een wedstrijd voor een man status verhogend maar voor een vrouw juist status verlagend. Men vergist zich sterk in de sociale isolatie waarin een vechtende vrouw soms terecht komt.

 

Gesteld mag worden dat hoe beter de sociale klasse van de vrouw hoe groter voor haar het risico van status verlies. Denk jezelf eens een dat een meisje komt op haar hockey vereniging en zegt dat zij volgende week de wedstrijd niet mee kan doen omdat zij een gevecht heeft. Kans is heel groot dat zij de volgende keren niet meer wordt opgesteld en door de trainer veel vaker zal worden beticht van hard spel !

Emancipatie van vechters in de wereld is er nog lang niet.

Arnaud van der Veere