VROUWEN EN TRAINING DEEL 9

Wanneer we een willekeurige jonge man vragen wat zijn aspiraties zijn in de sport zal hij over het algemeen volmondig zeggen dat hij wereldkampioen wenst te worden. Voor een man doet het er niet toe of deze uiting gestoeld is op enig feit. Hij zal zich er ook helemaal niet druk om maken de uitspraak ooit gedaan te hebben.

 

Bij een vrouw is de reactie over het algemeen anders. Een vrouw zal eerst willen weten wat het doel van de vraag is. Zij wil graag meer informatie alvorens een antwoord te geven. Bij het geven van een antwoord zal ze zich eerst baseren op wat zij denkt dat mogelijk is met haar capaciteiten en meestal een zal het antwoord niet exact zijn maar gesteld worden in de “ik hoop ooit zover te komen” vorm.

 

Het stellen van doelen in de sport ligt bij de vrouw heel anders dan bij de man. Een vrouw is voorzichtiger. Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van iemands intellect en naïviteit. Bij hoger ontwikkelde vrouwen zal het doel veel lager gesteld worden dan bij mannen.

 

Een vrouw is hierbij over het algemeen realistischer en ziet eerder obstakels binnen een periodiek planning dan de man. Wanneer de man zegt ; hij gaat ervoor, bedoeld hij – ik weet zeker dat het moet lukken ! Echter wanneer de vrouw zegt – ik ga ervoor is de vertaling ; ik ga het proberen.

 

Een belangrijk trainings advies voor de vrouw  is om plannings termijnen relatief kort te houden. Een periode moet overzichtelijk verdeeld zijn. Wanneer een seizoens planning wordt gemaakt is het van belang het gehele seizoen in 3 , 4 of 6 weken cycli op te delen. Aan het eind van elke cyclus moet een meet punt zitten. Dit meetpunt ka van alles zijn waarbij er een prestatie geleverd moet worden en niet noodzakelijkerwijs een wedstrijd.

 

Gevechtssport wedstrijden zijn individueel van aard. Er is sprake van een op een situaties en met regelmaat valt er een tegenstander uit. De reden laat ik in het midden maar voor de vrouw die klaar staat is het uitermate frustrerend.

 

Ongeacht man of vrouw op zulke momenten heeft een trainer de handen vol aan her motivatie want op dat moment wordt zeker niet begrepen waarom het hem of haar moet overkomen. Echter is juist dit deel van een wedstrijd mentaliteit waar de echte “kampioenen” zich laten zien. De persoon die op zulke momenten weer de schouders eronder kan zetten en doorgaat toont de ware wedstrijd geest.

 

Voor een trainer is dit soort problemen in het doelstellingen programma bij voorbaat in te brengen en bij een duidelijke planning kan het uitvallen van een geplande wedstrijd gezien worden als een minder groot probleem.

 

De meeste trainers hebben geen enkele seizoens planning en werken van wedstrijd naar wedstrijd. Met grote regelmaat hoor ik de zinsnede ; laten we eerst maar eens deze wedstrijd “vechten” en dan zien we wel verder. Tja dan is de muur wel hard wanneer die ene geplande wedstrijd juist niet door gaat.

 

Om duidelijker te zijn grijp ik naar het trainings schema van fitness of body building atleten. Hierbij worden wedstrijden gepland als testmomenten naar een finale evenement. De trainer plant zo’n evenement op een strategies juist moment en een plaats waar het maximale voordeel voor de atleet kan worden behaald.

 

Een wedstrijd die niet doorgaat wordt vervangen door demonstraties waarbij de atleet gestimuleerd wordt toch maximale prestaties te leveren. Het niet doorgaan van de wedstrijd kan goed worden opgevangen door sparrings trainingen in “vreemde” sportscholen met alleen een trainer en begeleider. Door in een vreemde omgeving te moeten presteren wordt de sfeer van de wedstrijd enigszins nagebootst. De adrenaline van de competitie, de vreemde omgeving en toeschouwers alles werkt plaats vervangend.

 

Dit soort zaken is veel beter te plannen dan een daadwerkelijke wedstrijd. Op de vreemde school maakt het namelijk niet meer uit wie de “tegenstander” is want die kan in variatie van man of vrouw opduiken. Het verrassing element en de omgevingsverandering moeten goed in de seizoensplanning passen.

 

Een ander verschil tussen vrouw en man is de realistische doelstelling. Probeer het een en ander duidelijk op papier te krijgen. Kom iets overeen met elkaar. Als trainer zal je ervaren dat de vrouw die zich aan een schema wil vastleggen er ook bijna alles voorover heeft om het na te komen. De man neemt “commitments” minder serieus !

Arnaud van der Veere