Concurrentie in Preventie

Concurrentie in Preventie

Nederland is een commercieel georiënteerd land en wel tot in het extreme. In de zorg moet competitie zijn om de kwaliteit te bevorderen. Sinds dit is gebeurt zijn er meer zorg instellingen geconfronteerd met sluiting en problemen dan ooit eerder. De vraag reist nu of er niet gezorgd moet worden voor de zorg ?

In mijn vorige artikelen heb ik het nut en de mogelijkheden van onze professionele deelname aan de zorg uitgelegd. Hierop zijn veel reacties gekomen. De reacties hebben er toe geleid dat we nu bezig zijn om de Nederlandse Preventieve Gezondheidszorg methode naar het buitenland te exporteren.

Het exporteren van een formule is niet onbekend in de wereld, maar wanneer het om een gehele maatschappelijke verandering gaat kan er van een echt revolutionaire aanpak worden gesproken. Maar ook in het buitenland is er sprake van concurrentie in de preventieve zorg. Wat maakt onze aanpak interessant voor het buitenland ?

Ten eerste is er een groep Nederlanders die het hier “wel gezien heeft”. Het aantal sportscholen stijgt nog steeds en de concurrentie is moordend! Onze branche raakt overvol en een groot aantal ondernemers kijkt over de grenzen. Deze ondernemers hebben van de gemaakte fouten geleerd en willen het in de toekomst anders aanpakken. Er is een enorme exploitatie kennis opgebouwd die kan worden ingezet op plaatsen waar de ontwikkeling van de “Health industry” nog in volle gang is.

Ten tweede in Nederland heeft zich een onafhankelijke Preventieve Gezondheidszorg gedachte ontwikkeld die geen aansluiting heeft met onze “bewegingsindustrie”. Er is nu wel een beweging in gang gezet om dit gat te dichten door de diverse verzekeraars die nu ook roepen dat fitness verplicht moet worden voor alle werknemers.

Ten derde is er een – veel kleinere- groep die al voorgaande zaken geïntegreerd heeft en er zelfs een Lifestyle adviseur aan heeft toegevoegd. Deze groep heeft de kennis en ervaring van voorgaande partijen gebundeld en er een exportformule op gezet. Juist deze formule slaat in een aantal landen erg aan !

De vraag is nu of de ondernemers bereid zijn om samen te werken in deze onderneming en mee te gaan naar het buitenland (ik vermeld hier express het land niet om te zien of er mensen echt geïnteresseerd zijn !) om gezamenlijk met de medische partijen een revolutionaire Preventieve gezondheidsformule op landelijke schaal uit te zetten.

Bedenk zelf eens wat het betekend om de medische en fitness branche geheel te integreren met de steun van overheid en bedrijfsleven, te innoveren en implementeren van technische noviteiten en daarmee als trendsetter te werken om daarna mee te werken aan het uitzetten van deze gehele formule naar alle andere delen van de wereld. Je toekomst als “gewoon” ondernemer krijgt een heel andere wending !

Op 14 februari 2009 tijdens het EFAA congres ben ik van plan meer inzage in de heel concrete project plannen te geven. Bent u geïnteresseerd tot deelname aan ons export project meld dit direct – want er is maar een beperkt aantal plaatsen – arnaud@forceone.nl.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere