Functionele Training en Personal Training

Functionele Training en Personal Training

In de serie artikelen over Fusion Sports zijn de woorden Functionele Training en Personal Training aan de orde gekomen. Nu volgen en aantal artikelen over echt functionele training en de toepassing ervan door o.a. de Personal Trainer.

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij een grote fitness keten. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij de keten wordt het nieuwe lid sterk geadviseerd gebruik te maken van een speciaal opgeleide Personal Trainer (PT) die gespecialiseerd is in Functionele Training.

Natuurlijk wil ik dan goed geïnformeerd worden over de inhoud van de training. De functionaliteit bestond uit het trainen met de Bosu bal, grote “skippy” ballen, elastiek en meer weerstand biedend materiaal. Feitelijk was al het gebodene te catalogiseren onder laag weerstand- en stabilisatie training. Helaas vallen deze zaken onder revalidatie en niet onder Functionele training.

Vraag bij het toepassen van functionele training is ; gebruik ik deze beweging in het dagelijks leven , bij mijn werk of uitvoering van sportieve activiteiten ? Er zijn, naar mijn weten, heel weinig mensen die in het dagelijks leven zich bezighouden met een evenwichtsoefening, fitness ballen of elastieken. De training mag daarom gerust als onpraktisch en niet-functioneel gekwalificeerd worden. De klant gooit zijn geld over de balk. Daarbij nog aangetekend dat deze Personal Trainers vaak slechts een opleiding van enkele dagen achter de rug hebben.

Een Personal Trainer behoord in mijn optiek een grondige training te hebben gehad, een sterke theoretische kennis van zowel anatomie als fysiologie te hebben en bovenal zelf een praktiserend sporter te zijn. Voor de lezer allemaal normale standaard eisen waaraan slechts 10 % (of minder) van de nu aangeboden Personal Trainers voldoet ! Dit heeft tot gevolg dat er een negatief beeld is ontstaan van de PT. Het beeld veel geld voor weinig resultaat dringt zich op.

Een Personal Trainer is vooral een Fusion Trainer. Hij of zij moet vooral sporten effectief combineren. De klant wil in een korte tijd zo effectief mogelijk getraind worden en resultaten bereiken op de korte termijn. Resultaat stimuleert. Administratie van de resultaten is een klein onderdeel van de begeleiding.

Sporten is gebaseerd op routine bewegingen. Herhaling verbeterd de beweging en opent daardoor weer wegen naar nieuwe bewegingen. Binnen een training laat ik dezelfde beweging in veel verschillende vormen terugkomen. In voorgaande artikelen heb ik de fusie tussen gevechtssport en fitness aangegeven. Dagelijkse bewegingsfunctionaliteit is gebaseerd op repetitionerende bewegingspatronen. Kijk zelf maar eens hoe vaak je een beweging per dag herhaald. Een der bekendste ziekten van repetitie is RSI.

Personal Training is een vak waarbij de PT’er een enorme verantwoordelijkheid op zich neemt. Alvorens je een client aanneemt moet je goed beseffen dat jouw werk in zekere zin belangrijker is dan die van de dokter. Een PT’er krijgt een relatief gezond persoon om mee te werken en moet daarmee een positief gezond resultaat bereiken. Sterker nog je werk moet de gezondheid verbeteren ! Een dokter krijgt alleen de ziekte persoon voor zich en moet deze proberen te genezen. Dat is, in relatieve zin, gemakkelijker dan de taak van de PT’er. Een PT’er heeft ook verwijs en constaterings plicht ! Als een client iets vertoont waarvan jij denkt dat het een ziekte of blessure is moet je medisch advies laten inwinnen. Wanneer je hierbij ingebreke blijft kan je zelfs verantwoordelijk voor de gevolgen worden gehouden, zeker in het buitenland.

Conclusie ; De sleutel tot een goed functionerend fitness centrum is de verkoop van effectieve programma’s en echte professionele begeleiding. Gebruik al het aanwezige materiaal en laat de bewegingsvormen zo dicht mogelijk bij de persoon staan. Start vanuit een dag-tot-dag visie en verbreed dit stapsgewijs.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere