Morphship

Morphship

De relatie tussen lichaam en aantrekkingskracht voor de andere sexe.

Onze relaties vormen zich schijnbaar spontaan. Toch zal het je wel eens zijn opgevallen dat mooie mensen elkaar vaak opzoeken, dat er veel koppels zijn waarvan er een dik en de ander dun en dat relaties kapot lopen wanneer de lichamen veranderen.

Over het laatste word zelden na gedacht. Schedingen op basis van morfologische factoren.  Hier begint direct mijn theorie. Door jaren praktijk en theorie ervaring als consulent in zowel de gezondheids zorg en sport leerde ik dat mensen anderen oordelen en veroordelen op basis van het lichaam.

Zoals bijna iedereen weet kennen we drie basis lichaamstypen. Ectomorf, mesaomorf en endomorf. Het blijkt dat ons lichaamstype ook een bepaalde aantrekkingskracht heeft op de andere sexe. Hierbij moet ik duidelijk melden dat ik geen enkele aanwijzing heb gevonden dat mijn theorie ook geld voor gelijkslachtige relaties daar hier sprake is van andere natuurlijke factoren.

Als je om je heel kijkt zie je veel dunne mensen met dikkere mensen. Een ectomorph met een endomorph. Bij het lichaamstype hoort vaak ook een bepaald activiteitsniveau. Een ectomof type is vaak energiek en actief terwijl de endomorf rustiger en minder actief is. De energie niveau’s hebben een zekere compenserende werking op elkaar.

Tijdens de studie komt naar voren dar beide morphologische typen een relatie willen aangaan met een mesomorf. Dit soort relaties bestaan hoofdzakelijk uit sexuele aantrekkingskracht en zijn niet gericht op het stichten van een gezin. Hierin moeten we een duidelijk onderscheid maken bij de studie van aantrekkingskracht.

Exueel zijn alle lichaamstypen zogenaamd cross related. Voor het hebben van sex blijkt dat er zelden naar een lichaamtype wordt gekregen. De draagredenen voor het hebben van sex is vooral ‘de mogelijkheid om het te hebben’. Er is vaak niet eens sprake van een echte keuze maar de zin en beschikbaarheid van het moment. Tevens komt naar voren dat sex niet de drijfveer is om een gezin te vormen. Het is een leuke bijkomstigheid. Het gevoel van ‘in balans te zijn ‘ met de partner blijkt belangrijker.  Dit in balans is niet zo zweverig als vaak gedacht wordt.

Gaan we dieper in de verschillende lichaamstypen kijken komen we een geheel ander verloop van het gebruik van energie tegen. De ecto verbruikt veel energie bij allerlei activiteiten waar de endo liefst zo min mogelijk verbruikt. Hier ligt het balans zoeken. Er wordt gestreeft naar een energie nul punt. Binnen zo’n gezin zijn er kinderen die ook aan dit balans verschil voldoen, de een is actiever dan de ander soms wel tot in het extreme.

Het blijkt dat wanneer een der lichaamstypen tijdens de relatie veranderd er ook een energie verandering optreed en de relatie veranderingen ondergaat. Een belangrijk voorbeeld is dat wanneer het lichaamstype veranderd naar een mesomorf de persoon vaker vreemd gaat. Een veranderend lichaamstype brengt ook gedrags verandering mee. Een persoon die hard moet werken om een bepaald lichaamstype te bereiken (met name het mesomorf) ondergaat een mentaliteits verandering en daardoor veranderd ook zijn of haar energie verbruik. Dit verbruik wordt vertaald door de thuis situatie naar een onbalans en en ontstaan problemen. De eerste problemen ontstaan door gebrek aan aantrekkings kracht wat direct gevolgd wordt door sterke verandering in intimiteiten. Dit wordt gezien als afwijzing wat weer tot spanningen leid.  De niet veranderde persoon voelt dat er een afstand is.

De mesomorf kiest vaak voor een relatie met een mesomorf. Het gebeurt zeker dat er buiten het lichaamstypen gekozen wordt maar zelden zijn dit langdurige relaties. De meeste relaties tussen ectomorf en mesomorf staan bol van de competatieve spanningen omdat er door de meso geen rust gebracht kan worden door het eigen hoge energetisch niveau. Een relatie met een endomorf trekt de mesomorf vaak naar een fysieke verandering en hij of zij wordt zelf meer mesomorf. Echter kan geconstateerd worden dat hierbij het energetisch niveau van de voormalige meso onder het niveau van de endo komt. Je krijgt de bankliggers. Het atletisch vermogen gaat naar een actieve beleving van sport prestaties door anderen. Dit is een gevaarlijke situatie voor de gezondheid van de persoon doordat het hart en de hersenen nog steeds gebaseerd zijn op een meso type waardoor vooral het hart overbelast wordt en de stress niveau’s in het lijf vaker tot piek hoogtes stijgt. Bij deze groep komt veel stress, overwerktheid en burn out syndroom voor.

De hier weergegeven feiten zijn slechts een verkorte weergave van de studie. Het is echter interessant te werten dat ook u mee kan werken aan de opbouw van de theorie van Morphship door de eigen ervaringen te delen. Het doel van de studie is mensen meer inzicht te geven in hun eigen beslissingen tot het hebben van sex of het bouwen van een relatie en vooral hoe een goede gezondheid te houden gedurende het gehele leven.

Arnaud van der Veere

arnaudvanderveere@yahoo.com