Rituelen

Rituelen

Iedereen heeft rituelen en neemt graag deel aan rituelen. Wanneer je dit leest rijst direct je vraag wat rituelen dan wel zijn. De meeste rituelen zijn handelingen die men verricht om zich geestelijk te hervinden, te richten of om uitdrukking te geven aan gevoelens, gedachten of geloofsovertuiging. Er bestaan veel soorten rituelen.

Wanneer een gewichtheffer zich klaar maakt voor zijn wedstrijd zal hij in de voorbereiding een aantal handelingen verrichten die tot doel hebben om een optimale prestatie neer te zetten. Het begint al in de ochtend. De kleren worden klaar gelegd bij de tas, er wordt goed gekeken of dat geluk shirt erbij ligt.  Is de geluk onderbroek er ook bij ? Bij aankomst op de wedstrijd locatie worden de spullen goed gecontroleerd en alles krijgt een eigen plaatsje. Het voorbereiden gaat verder met een aantal vaste rituelen zoals over een kruis zetteneen vast gebaren spel, het op een speciale manier heen en weer lopen of het gewicht bewerken. Kortom ieder heeft zijn eigen persoonlijke ritueel.

Rituelen hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Het doel van veel rituelen is mensen met elkaar te verbinden. Wanneer mensen het zelfde ritueel hebben ondergaan behoren ze tot dezelfde groep bijvoorbeeld het dopen in de kerk. Veel verenigingen kennen ook verbindende rituelen waardoor de leden zich sterker met elkaar verbonden voelen ook in een later stadium in hun leven.

Amerika (USA) is het land bij uitstek van rituelen. Bijna overal kom je de verbindingsrituelen tegen. Om er bij te horen moet je mee doen op scholen, sportclubs en sociale verenigingen aan nauwkeurig omschreven rituelen. Wanneer het een toetreding betreft spreken we over initiatie rituelen, voor velen onder ons ook en vooral bekend uit de studententijd waar de eerstejaars met drank en andere zaken werden ingewijd tot deelnemer van de studenten vereniging.

Hebben rituelen ook een aanwijsbare doelgerichte functie voor de mens ? Het antwoord is heel eenvoudig. We kunnen niet zonder rituelenEen ritueel is nodig om de geest uit de fles te krijgen, de concentratie te maximaliseren en bovenal explosieve krachten te ontwikkelingen. Voor de sport zijn dit allemaal belangrijke factoren en kunnen we er niet zonder.

Wat zijn de belangrijke factoren om je eigen rituelen te ontwikkelen ?

  • Het moet plaats onafhankelijk zijn
  • Het moet kort duren
  • Gebruik weinig materialen
  • Het moet doelgericht zijn
  • Je moet er echt diep in geloven

Een sport ritueel kan pas effectief zijn wanneer je het waar ook ter wereld kan uitvoeren. Wanneer een ritueel plaatsgebonden is kan je het niet meenemen naar wedstrijden die ergens anders plaatsvinden. Rituelen zijn juist heel erg belangrijk wanneer je de strijd moet aanbinden in plaatsen waar je niet thuis bent. Juist het onbekende blokkeert vaak een goede prestatie. Een goed ritueel laat je overal thuis voelen.

Wedstrijden hebben allemaal een tijdslimiet het is daarom belangrijk dat een ritueel niet lang duurt ter voorbereiding van een wedstrijd anders kan je wel eens de wedstrijd mislopen, je zou niet de eerste zijn.

Bij een goed sport ritueel gebruik je zo min mogelijk extern materiaal. Probeer een ritueel te ontwikkelen met het materiaal dat je gebruikt tijdens de wedstrijd, dat bind sterker en geeft vaak een nog groter vertrouwen op een goede afloop van de prestatie.

Een ritueel moet een doel hebben. Jouw doel is de geest te focussen op het resultaat. Het is van belang dat je zogezegd je naar binnen keert, je afsluit van de invloeden van de buiten wereld. Er moet een moment komen dat jij het contact met de buitenwereld zo sterk vernauwd dat slechts mensen die heel dicht bij je staan je nog kunnen benaderen. Alles wat je doet moet gericht zijn op de wedstrijdhandelingen die gaan volgen.

Een ritueel is anders dan een routine. Bij een routine handel je over het algemeen instinctmatig. Je denkt er niet echt meer bij na en handelt volgens de “automatische piloot”. Om een wedstrijd te doen moet je routine perfect zijn, daar moet niet meer over worden nagedacht. Het kan gesteld worden dat routine niets anders is dan een programmering van het onderbewuste. Bij een ritueel is wel sprake van een zekere routinematige serie van handelingen maar er komen een aantal aspecten bij.  De handelingen hebben tot doel elke vezel in je lichaam klaar te laten staan voor de explosie van de wedstrijd, het aangaan van competitie en confronteren met de tegenstanders. Je moet de geest en emoties in bedwang brengen en in goede banen leiden. Omdat elke situatie en plaats anders is zal een ritueel ook overal anders aanvoelen en er zullen aanpassingen moeten worden gedaan. Geloof is de kern van een ritueel, je moet volkomen overtuigd zijn van de reden en werking van je ritueel om er het beste uit te krijgen, enige wankeling kan het resultaat verzwakken.

Arnaud van der Veere