Preventieve Gezondheidszorg

Preventieve Gezondheidszorg

Onze gezondheidszorg is te duur geworden. Een alom gehoorde klacht. De politiek buigt zich over de oplossingen. Er blijft gekeken worden in dezelfde richting. Het lijkt wel of de medische zorg blind is voor nieuwe effectieve oplossingen. Maar de oplossing van het probleem is al lang in gang gezet.

Medische zorg is curatief, het lost problemen op wanneer ze zich voordoen. Het kan geen problemen voorkomen. De mens probeert zich te beschermen. Gebruik van allerhande voedingssupplementen, diëten, gezondheidsbevorderende kuren of te toenemende stroom aan gezondheidsapparaten probeert de opkomende markt van de preventieve gedachte te vullen.
Vanuit het bedrijfsleven komen meer gestructureerde initiatieven. In mijn vorig artikel noemde ik al het www.niped.nl en het www.nationaalgezondheidsplan.nl of de EFAA die allen deel initiatieven ontplooien om de kerngedachte van de Preventieve gezondheidszorg vorm te geven.
De Preventieve Gezondheidszorg legt de verantwoordelijkheid voor gezondheid voor een groot deel bij de persoon waarbij deze hoort – de eigen verantwoordelijkheid. Kortom iedereen is verplicht het te leen gekregen lichaam zo goed mogelijk te onderhouden. Over het algemeen waakt de mens over een goed onderhoud van elk bezit. De auto krijgt regelmatig een beurt, het huis geschilderd en zaken worden verzekerd tegen gevaar. Zaken die dan toch onverwacht beschadigd raken worden herstelt of vervangen.
Maar er zit een groot verschil tussen goed en uw eigen lichaam. Ieder mens wordt ziek, aan ieder persoon mankeert wel eens wat. Zoals onze Robert Long eens zong ; “van leven ga je dood”. Dat is waar, dat is helemaal waar. Om even bij de zanger te blijven, hij gaf aan dat mensen veel angst kennen, zich verschuilen en liever niet geconfronteerd willen worden met zichzelf. Nu wachten wij allen tot we ziek worden alvorens aandacht te geven aan de gezondheid.
Sportscholen proberen mensen te motiveren om te bewegen. Op televisie wordt er dagelijks tijd besteed aan het noodzakelijke half uur bewegen per dag. Er is aandacht voor bewegen maar er wordt geen direct verband gelegd met de verantwoordelijkheid voor het eigen lichaam. Het hete hangijzer wordt ver weg gehouden.

Preventie van de eigen gezondheid moet niet alleen gepromoot worden. Mensen moeten bewust gemaakArthur_hoogrechtsvoort worden van de eigen verantwoordelijkheid. En hoe doe je dat dan ?
1 / iedereen moet elk jaar (of in twee jaar) een algehele medische keuring ondergaan
2 / bij een positieve algemene score is de directe beloning een korting op de verzekeringspremie
3 / mensen bouwen een no-claimkorting op bij de verzekeringsmaatschappij (hiervoor kunnen ook spaarregelingen worden aangeboden voor bijvoorbeeld bezoeken aan gezondheidsresorts)

Gezondheid bouwt men om het te behouden. Het is belangrijk om zo jong mogelijk te starten om een sterk fundament te verkrijgen. In het publieksbewustzijn moet de gezondheid bescherming als een natuurlijk streven worden aanvaard. Misbruik van het lichaam moet gezien worden als een eigen verantwoordelijkheid. De gevolgen ervan moeten door de “overtreder” zelf worden gedragen.

Daarentegen moet ziekte ook als een natuurlijk deel worden beschouwd. Wanneer men ziek is moeten alle partijen werken aan een goed en snel herstel. Ziek worden is normaal, een ieder levend wezen ondergaat deze fysieke stressfactor. Het mag daarom nooit een schandaal worden ! Men moet het doel van beter worden anders definiëren. Verbeteren en behouden van de gezondheid is om levensvreugde te verkrijgen. Een langer gezond leven is nu het doel. Vele jaren gezond oud worden en een steeds kleiner wordend aantal verspilde jaren door ouderdomskwalen is het streven van onze samenwerking.

Gezond leven moet als positief worden ervaren. Het moet een natuurlijk proces zijn gericht op de toekomst en niet alleen op het heden. Goede gezondheid moet een zekere status geven zonder enig neerkijken op een ziek persoon. Feitelijk moet de gezonde persoon zich automatisch inzetten voor een ieder die ziek is, dat moet weer een sociale eigenschap worden een menselijke verantwoordelijkheid. Maar dat is wel weer heel optimistische toekomst muziek, de sociale samenleving is nog ver weg.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere