De Professional Physical Trainer

De Professional Physical Trainer

Hij (of zij) word nog zelden in Nederland gesignaleerd , de Professional Physical Trainer! Wanneer je de naam hoort ontstaat direct het gevoel dat je de naam wel eerder gehoord hebt maar absoluut niet kan thuisbrengen.

In voorgaande artikelen beschreef ik de Personal Trainer en zijn functies. Voor de PPT’er zijn dit onderdelen van het totale werkterrein. Feitelijk is de positie van de PPT’er tussen arts en fysiotherapeut in. De arts diagnosticeert en verwijst voor training naar een PPT’er en voor specifieke behandeling naar de fysiotherapeut. De ideale situatie is de combinatie van PPT / Fysiotherapie.

Definitie van PPT ; een persoon die op professionele wijze zich bezighoud met de bestudering, effectuering en het organiseren van dagelijkse bewegingspatronen onder gebruikmaking van weerstand verhogende materialen (zie instrumenten) met als doel de verbetering van zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid. De PPT’er is de brug tussen de medische en sport wereld.
Doelstelling van de PPT’er maximalisatie van bewegingspatronen, kracht en algemene gezondheid, verbetering van de conditie.
Instrumenten van de PPT’er zijn alles wat met kracht en flexibiliteit te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn gewichten, elastieken en andere weerstand systemen.

Het verschil tussen de PPT’er en de fysiotherapeut is de op praktijk kennis gebaseerde aanpak van de PPT’er ten opzichte van de theoretisch praktische benadering van de fysiotherapeut. De PPT’er heeft zelf een grote onderbouwde ervaring in praktische krachttraining, functionele training en revalidatie praktijk. Feitelijk is de PPT’er een praktijk persoon met een beperkte theoretische achtergrond vergeleken met de fysiotherapeut.

Een PPT’er is zelf actief sporter geweest. De PPT’er is iemand die zelf veel praktijk ervaring heeft opgebouwd en een theoretische basis heeft verworven.
Ik sta een ervarings gerelateerde kennis sterk voor. Bij de PT (Personal Trainer) is het geen uitzondering dat er door mensen van 18 – 25 jaar instructies worden gegeven die alleen gebaseerd zijn op een korte opleiding. Bij deze mensen is er zelden voldoende praktijk ervaring aanwezig. In mijn opinie is het ontbreken van de eigen ervaring een handicap bij de juiste instructie van de cliënt. Vooral het gebrek aan blessure ervaring is een niet te onderschatten probleem.

Een der belangrijkste functies van de PPT is om een brug te slaan tussen sportieve en medische zaken. Dit zeggende komt direct het punt van de Preventieve Gezondheidszorg naar voren. Op dit moment is er nog een duidelijke scheiding tussen de sportscholen met een Preventieve gezondheidsaanpak en de medisch georiënteerde visie. Aan beide zijden worden pogingen ondernomen om het gat te dichten.

Vanuit de organisatie genaamd het “NIPED” worden Personal Trainers opgeleid tot Preventie Consulent (PC). Deze consulent kan helaas niets met zijn sportkennis doen omdat er tijdens de gesprekken met cliënten op de medische en lifestyle aspecten wordt ingegaan. Het spanningsveld blijft hierdoor bestaan.

In de sportscholen worden samenwerkingsverbanden met fysiotherapeuten en soms zelfs met sportartsen gelegd. Maar ook hier blijft het bij halve oplossingen. Op een sportschool mogen geen medische handelingen worden verricht. Voor diverse controles die door het NIPED worden verricht zijn speciale vergunningen nodig die niet beschikbaar zijn voor de sportscholen.

Door de samenwerking van Clup PT, Vitalavie en NIPED is het initiatief gelanceerd de Personal Trainer een plaats te geven om weer een brug te slaan. Binnen dit programma kan de PT’er nog niet zijn talenten verzilveren maar er is tenminste weer een stap gezet.

Conclusie , de PPT’er combineert de functies van PT en PC en kan deze direct praktisch implementeren wanneer de doorverwijzing van en naar de medische disciplines gerealiseerd is. Kortom de PPT’er is de toekomstige “missing link”.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere