HOOFDPIJN

asian_headache_compressed
HOOFDPIJN

Hoofdpijn en migraine lijken steeds vaker voor te komen. Ze werken belemmerend op het dagelijks functioneren en zijn een ellende bij de training.  In dit artikel ga ik in op het ontstaan, de gevolgen en geef aanwijzing voor verbetering of oplossing.

Hoofdpijn kan zomaar opkomen. Iedereen kan er last van krijgen. Migraine komt op en kondigt zich aan, je kan je er op voorbereiden als je de symptomen maar weet. Toch zijn er duidelijke overeenkomsten ook in de voorgaande fase die erop wijzen dat hoofdpijn en migraine in elkaar kunnen overgaan als er niet op tijd gehandeld wordt.

De oorzaken van hoofdpijn kunnen de volgende zaken zijn ;

  • te laag of te hoog bloedsuikergehalte, gaat vaak samen met duizelingen
  • te hoge bloeddruk, mensen krijgen vaak een rood hoofd of rode wangen
  • te weinig vocht binnenkrijgen (ingedikt bloed, dus weinig zuurstof)
  • stress, waardoor de spieren in nek , rug en schouders onder spanning blijven staan
  • slechte houding, komt veel voor bij computer gebruikers die naar beneden kijken
  • slaaptekort, slecht slapen of een verkeerde houding tijdens het slapen
  • kunstmatige straling (mobiel, computer, tv enzovoort)
  • te weinig of te veel lichamelijke beweging, maar kan ook verkeerd bewegen zijn
  • overmatig alcoholgebruik, roken of drug gebruik

 

 • trauma aan het hoofd bijvoorbeeld door een val of dat er iets op is gevallen
 • plotselinge temperatuurdaling denk maar aan het snel eten van een ijsje
 • maag en darm stoornissen, van opgeblazen darmen

Voor migraine komen er een aantal factoren bij die niet voor ‘gewone ‘ hoofdpijn gelden.

 • Verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Deze prikkels kunnen verschillend van aard zijn, dit kan bijvoorbeeld licht zijn maar ook geluid. De prikkelgrens kan erfelijk bepaald zijn.
 • Overmatige inspanning, dit kan zijn het tillen van voorwerpen of andere fysieke inspanning
 • Emotionele factoren zoals stress, zorgen, depressie e.d.
 • Hormonale factoren, zoals menstruatie, overgang of overmatig testosteron
 • Klimatologische omstandigheden zoals luchtdruk, zuurstof maar ook airconditioner

Zaken die wel veel aandacht krijgen maar waarvan het verband van individu tot individu verschilt en daardoor niet als een algemene factor vermeld mag worden zijn bijvoorbeeld ; voeding, allergie of medicijnen.

Een

zaak die

 zelden aandacht verdiend is de interne vergiftiging. Veel mensen krijgen implantaten zoals bij zware breuken of bescherming van lichaamsdelen. Al deze implantaten hebben een zekere chemische reactie met het lichaam. Per individu verschilt de gevoeligheid. Veel mensen met implantaten geven aan met enige regelmaat, meer dan voor ze de implantaten hadden, last te hebben van hoofdpijnen of migraine. Omdat de oorzaak door de medische wereld als ‘ongewenst ‘ wordt beschouwd is er geen onderzoek naar dit toenemende fenomeen. Er kan gesteld worden dat dit een grove fout van de medische wereld is !

In voorgaande ben ik ervanuit gegaan dat de oorzaak van de hoofdpijn niet van een ziektebeeld is. Er zijn een aantal ziektebeelden die hoofdpijn als alarm factor Hart- en vaataandoeningen ;  Hersentumor, Oorontsteking, Lever- en galkwalen of ook reumatische aandoeningen. De lijst is niet compleet maar het geeft inzicht in de variëteit van redenen en de manier waarop het lichaam reageert op alarm signalen.

De gevolgen van hoofdpijn op onze training kent iedereen. Volgens mij is geen enkel mens uitgezonderd van het hebben van hoofdpijn en zeker mensen die zwaar trainen lopen er kans op het vaker te hebben dan andere mensen. Zware training stimuleert veel van de al genoemde oorzaken voor het hebben van hoofdpijn. Maar er is ook een andere kant. Mensen

die niet trainen lopen veel meer kans op hoofdpijn daar regelmatige beweging ontspant en reguleert. Niet trainen geeft dus meer kans op hoofdpijn of migraine dan wel trainen.

Grote inspanning kan tot gevolg hebben dat bepaalde spiergroepen niet voldoende tot rust komen en daarmee tot ontspanning gebracht worden. Spiergroepen waar veel aandacht aan gegeven moet worden voor een juiste inspanning / ontspanningsbalans zijn ; schouders / nek en rug. Hierbij geld dat een maximale inspanning gevolgd moet worden door een

Middle_Aged_Asian_Woman_with_Headache

poging tot sub-maximale ontspanning. Het rekken en strekken van deze spiergroepen voor mensen met aanleg voor migraine is erg belangrijk. Hoofdpijn kan tijdens de training ontstaan door verkeerde ademhalingstechniek en persen. Met persen bedoel ik de adem inhouden terwijl met een oefening op maximale kracht aan het uitvoeren is. De interne druk van het lichaam kan zover oplopen dat er bloedvaatjes springen of dat er te veel druk op de bloedvaten komt te staan waardoor de zuurstof toevoer geminimaliseerd wordt en er een flauwte of hoofdpijn optreed.

Bij vrouwen is er het probleem van de menstruatie cyclus. Veel vrouwen ontwikkelen hoofdpijn en steeds vaker migraine gedurende de ovulatie en menstruatie tijd. Dit beïnvloed de kwaliteit van de training. Het slikken van bloed verdunnende pijnstellers zoals zuivere aspirine blijkt averechts te werken tijdens deze periode en is daarom af te raden.

Het verschil tussen hoofdpijn en migraine is de aankondigingstijd. Hoofdpijn komt op en gaat weer weg. Migraine wordt door het lichaam aangekondigd als de signalen goed worden gehoord en je naar je lichaam luistert, de beschreven fases gelden niet voor elk geval.

 • Waarschuwingsfase ;  in deze fase verdienen een aantal zaken extra aandacht
  • Stemmingsveranderingen, de persoonlijke stemming veranderd vaak naar depressie achtige gevoelens zoals somberheid, snellere irritatie en agitatie
  • Sterkere reactie op prikkelingen, pijn bij fel licht, gevoelig voor harder geluid, reageert feller bij harde spraak,
  • Veranderend gevoel bij trainingen, vertraging in de reactie tijd, niet in staat tot maximale krachtsinspanning, sneller vermoeid, slechtere concentratie, verminderde technische uitvoering
  • Veranderend voedingspatroon, gaat minder eten, meer drinken, vocht vast houden, voorkeur voor bepaald voedsel veranderd, smaak veranderd
  • Aura fase, in deze fase wordt het gezichtsvermogen ‘aangetast ‘ . De persoon gaat stralingskransen waarnemen om mensen en objecten. Het gevoel ontstaat dat alles extra energie uitstraalt en een aura ofwel energie krans draagt.
  • Hoofdpijn of aanval fase, gedurende deze fase wil de persoon alleen maar rust en zo min mogelijk prikkels. De pijn is meestal aan een kant van het hoofd en kan aa
   nvoelen alsof iemand constant met een hamer op het hoofd loopt te slaan. Migraine treed , anders dan gewone hoofdpijn , meestal maar aan een kant van het hoofd op. Gedurende deze fase is misselijk voelen, overgeven en niet willen eten of drinken heel gewoon.
  • Herstelfase, na een aanval heeft zowel het lichaam als de geest even tijd nodig om bij te komen, het is daarom niet mogelijk en ongewenst om onmiddellijk tot de orde van de dag of tot prestatie gericht werken over te gaan  direct na een aanval. Een migraine aanval kan gezien worden als een snelle sterke ontsteking van het lichaam, een acute aanval van een ziekte. Het lichaam heeft echt tijd nodig, meestal meerdere dagen, om zich te herstellen.

Het is niet mogelijk om te trainen met hoofdpijn of migraine. Toch zijn er uitzonderingen hierop. Wanneer de hoofdpijn spanning gerelateerd is zal er juist wel getraind moeten worden. Spanning hoofdpijnen beginnen vaak in de schouders of nek en worden veroorzaakt door stress of blessures. Het is van belang om te onderkennen wat precies een spanningshoofdpijn is en wanneer je wel of niet kan doortrainen.

Wanneer je begint met de training en je hebt hoofdpijn is het verstandig rustig te starten. Doe een rustige warming up zonder directe weerstand. Indien de hoofdpijn niet verergert kan er naar de volgende fase worden overgestapt. De eerste weerstand wordt gebruikt om te controleren hoe het lichaam reageert. Bij verhoging van de weerstand stijgt de bloeddruk en daardoor ook de druk in het hoofd. Ook hier is het van belang goed in de gaten te houden of er een toename, gelijk blijven of zelfs afname is. Bij een toename verminder je de weerstand en ga je door met de training om te zien of bij een lagere weerstand er toch kan worden door gegaan. Bij gelijk blijven of afname kan er met iets meer weerstand gewerkt worden, je moet constant bewust blijven van het pijn niveau en hoe goed je het verdraagt. Het is erg onverstandig om bij reële pijn toch door te gaan want je maakt meer kapot dan je opbouwt.

Na een migraine aanval is weerstand training niet verstandig. De eerste dagen is cardio gerelateerde lage weerstandstraining aan te bevelen om het lichaam en te laten herstellen en weer te wennen aan inspanning. Cardio bevorderd de bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen. Ondanks dat het nog steeds onbekend is hoeveel afvalstoffen en van welk soort bij de migraine aanval vrijkomen is deze methode belangrijk om de resten van medicamenten uit het lichaam te verdrijven.

De grote vraag is hoe we hoofdpijn en migraine kunnen voorkomen of hoe we er zo mee om kunnen leren gaan dat ze geen onoverkomelijk feit in ons leven vormen. Geen barrière om toch een goed en productief leven te leiden in het licht van een positief bestaan.

We moeten onderscheid maken in een aantal zaken alvorens een goed preventief beleid neer te kunnen zetten. Allereerst is er de medicatie. Veel medicatie maakt concentratie moei

lijk waardoor gerichte oefeningen soms niet meer mogelijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is ontspanningsoefeningen na inname van pijnstillers (o.a. de NSAID), bètablokkers en triptanen. Het blijkt bijna onmogelijk te zijn het zenuwstelsel nog nauwkeurig te controleren, laat staan aansturen, om met ontspanningsoefeningen resultaat te hebben. Na inname van medicijnen kan externe stimulatie, zoals massage, meer effect ressorteren.

Het is daarom te adviseren met ontspanningsoefeningen te beginnen in de periode waarin er geen hoofdpijn of migraine is. Bij deze oefeningen moet de concentratie vooral op de rug, nek en schoudergordel liggen. Visualisatie van ontspanning is hierbij vaak de beste methode. Yoga oefeningen kunnen helpen wanneer er geen sprake is van lang aanhoudende of overstrekkende bewegingen. Soms kan externe help bij deze oefeningen om enige beweging in de spieren te krijgen bevorderend helpen. Regelmatige hoofdpijn en migraine zorgen voor verkramping van de genoemde spiergroepen en daardoor verstijving van de gewrichten. Door deze bewegingsbeperking voelen mensen met regelmatige migraine zich niet aangetrokken tot beweging wat weer leid tot meerdere aanvallen. Een vicieus lijkende cirkel die doorbroken moet worden om resultaat en vermindering van

17288047-headache-southeast-asian-chinese-woman-holding-her-head-sitting-over-white-background

klachten te krijgen.

Wanneer er sprake is van migraine symptomen is het belangrijk de training aan te passen om een aanval uit te stellen of de ernst ervan te verminderen. Het is hierbij van belang dat binnen de krachttraining oefeningen zoals bankdrukken, squatten, legpress en deadlift vermeden of heel licht gedaan worden. Door het inhouden van de adem word er druk in het lichaam opgebouwd. Deze druk heeft een direct effect of de bloedbanen en kan daardoor druk verhogend werken waardoor een aanval versneld kan worden. Het oefenen van kleine spiergroepen met lichtere gewichten zal geen nadelige invloed hebben.

Wat minder bekend zijn preventieve behandelingen met o.a. accupunctuur en gebruik van diverse voedingssupplementen. Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat de volgende supplementen een positieve uitwerking (of vertraging) hebben;

–          Magnesium. Er is ontdekt dat ongeveer 600 mg magnesium voldoende was om de frequentie van migraine aanvallen te verlagen

–          B2 is onderzocht en bleek met 400 mg redelijke effecten te ressorteren

–          Visolie staat bekend om de verbetering van het geheugen maar blijkt ook effecten te hebben op de vertraging van migraine of hoofdpijnen, dit komt vooral door het EPA (eicosapentaeenzuur) en de DHA ( docosahexaeenzuur).

–          5-http of tryptofaan kan in hogere doseringen helpen om het nodige serotonine niveau te verhogen wat weer een direct effect heeft op de slaap en ontspanning

Hoofdpijn en migraine hoeven niet langer de tergende en zenuwslopende problemen te zijn die je van de training of een gewoon leven af houden. Door voorgaande goed in overweging te nemen kan je de problemen verminderen of zelfs weg nemen.

Meer vragen ? mail me