Onderwerp ; Ontstressen door van je af te slaan.

Onderwerp ; Ontstressen door van je af te slaan.

Overal neemt de agressie toe. De huidige maatschappij dwingt mensen tot snelheid en dringt stramienen op. Dit alles veroorzaakt bij iedereen stress. Velen kunnen dit in het dagelijks leven niet meer afreageren en geven zich over aan minder positieve uitingen, zoals bijvoorbeeld verbaal geweld en in sommige gevallen erger.

De opbouw van al die spanningen veroorzaakt ook een chemische verandering in het lichaam. Het lichaam start met de productie van een aantal verschillende hormonen die allen een andere werking op het geheel uitoefenen. Adrenaline stuwt de bloeddruk omhoog en geeft een gejaagd gevoel, cortisoon breekt weefsel af en veroorzaakt spier spanningen en bijvoorbeeld insuline daalt of stijgt waardoor er veranderingen in de bloedsuiker spiegel ontstaan.

In de huidige dagelijkse voeding zitten veel stimulerende middelen die ook bijdragen tot een verhoogde bloed druk en suiker spiegel. Enkele voorbeelden zijn koffie, thee, sigaretten, alkohol maar ook kruiden als noodmuskaat, cheyenne pepers en vetisin. Bij gebruik van deze bijna onvermijdelijke produkten en de dagelijkse spanning gaat het lichaam op den duur reageren.

Spanning is voor jongeren een positieve impuls tot energie. Voor jongeren is een verhoogde hormoon spiegel goed omdat dit prestatie bevorderend werkt. Het opzoeken van spanning en aangaan van uitdagingen is eigenlijk noodzakelijk om de gewenste verhoogde hormoon spiegel te verkrijgen. Niet voor niets zeggen de Amerikanen over de puberteit “raging hormons from hell”.

Over het algemeen mag je concluderen dat er een direkt verband is te leggen is tussen stress, omgeving en dagelijkse voeding. Deze relatie wordt onder steunt door honderden wetenschappelijke onderzoeken. Nu men deze kennis heeft kan er mee gewerkt worden de negatieve aspecten van stress te beperken.

Gelukkig zijn er meer manieren om de negatieve energie om te zetten in positieve. Een manier waarmee ikzelf werk is het afreageren op een bokszak. Een bokszak is al lang geen onderdeel meer van de sportschool cultuur. Langzaam maar zeker kopen mensen er een om thuis te gebruiken. Maar wij hebben ook geconstateerd dat er bij bedrijven een steeds grotere belangstelling komt om als conflict vermijdend instrument dienst te doen.

Een leuke anekdote is het volgende. In 1994 kwam een zeer goed geklede dame mijn winkel binnen. Onze winkel is een sport speciaal zaak die zich in die tijd uitsluitend bezig hield met de actieve beoefenaren van fitness, body building en de vele “gevechtssporten”. Haar aanwezigheid was, ondanks het feit dat ook dagelijks vele ambtenaren tot en met ministers toe bij ons in de winkel kwamen, iets aparts.

Zij bleek door gestuurd te zijn door een bekende bokscoach die haar had geadviseerd eens contact met mij op te nemen als het om afreageren ging.

In het verleden had ik voor gemeente en overheid vele sociale projecten begeleid voor randgroep jongeren. Van deze jongeren was bekend dat ze door hun buitensporige gedrag veel schade toebrachten of hadden toegebracht aan derden. Doormiddel van stevige Thai Boxing trainingen en een persoonlijke begeleiding had ik goede resultaten geboekt. Tot op de dag van vandaag werk ik nog met deze groep jongeren en zijn de resultaten nog steeds positief.

De vrouw was een directie lid van een internationale laboratorium keten. In de diverse labs was het opgevallen dat er veel glasschades voorkwamen. De schades werden veroorzaakt door gewelds uitbarstingen van analisten waarbij de proeven mislukten. Na zo’n mislukking ging de arm over de tafel en sneuvelden de zeer kostbare erlenmeyers en retorten. Dit leverde het bedrijf jaarlijks een grote schade post op.Zij wilde weten of ik haar misschien aan een oplossing voor deze gewelds uitbarstingen kon helpen.

Het toeval wil dat mijn originele beroep biochemicus is. Door mijn achtergrond kon ik mij goed in de situatie inleven. Ik herinnerde mij nog goed dat ik een hoogoplopende ruzie kreeg toen de rector magnificus ontdekte dat ik een bokszak in de kelder van ons universiteits lab had neergehangen en hij onverhoeds binnen kwam. U kan zich het beeld wel voorstellen van een achteruit vliegende “nurt” nadat hij de bokszak in volle vaart tegen zich aan had gekregen. Tja op de deur had ik geschreven “NIET BINNEN ZONDER KLOPPEN”. Dit heeft mijn carrière als analist researcher op de universiteit zeker geen goed gedaan. De bokszak heb ik wel op de universiteit achter gelaten en ik heb vernomen dat hij tot op heden nog door het personeel gebruikt word om af te reageren.

Mijn voorstel was dan ook vrij simpel. Laten we een bokszak op een centrale plek hangen om de mensen de kans te geven zich af te reageren wanneer dat nodig mocht zijn. Het werd een onverdeeld succes. Het meest opvallende was dat vooral de vrouwen er optimaal gebruik van maakten.

Het bedrijf besloot daarna in alle laboratoria over de wereld hetzelfde concept toe te gaan passen. Na een jaar bleek dat het bedrijf enorme besparingen op glaswerk had gemaakt en het personeel lang niet meer zo gestresste op de werkvloer was.

Afreageren op een bokszak is een remedie die vele voordelen heeft. Het slaan zorgt er voor dat men energie bundelt met als doel een object (de bokszak) hard te raken. De impact van de klap geeft een zenuw prikkel aan de hand die naar de hersenen word gestuurd en daar een chemische reactie veroorzaakt. Het gevolg hiervan is dat bij de een er ontspanning op treed omdat de agressie afgereageerd is en bij de ander juist meer activiteit opwekt. Het gevolg is dat sommigen aan enkele klappen genoeg hebben en anderen wel een aantal minuten achter elkaar door gaan. In beide gevallen heeft het ontspanning tot gevolg.

In 2001 verkocht ik een bokszak aan een man in mijn winkel. Hij had goed naar mijn verhalen geluisterd en had het zelf ervaren toen hij eens een sportschool bezocht. Daar hij echter een kleine handicap had hij geen zin om in de “macho” sfeer van een boks school te gaan staan slaan op een bokszak. Dat wilde hij liever thuis doen.

Na afrekenen stop hij mij een beetje bedremmeld aan te kijken en stelde de belangrijke vraag ; “ Ik heb nu wel een bokszak gekocht, maar wat moet ik er nu meer doen ?” Het bleek een korte maar uiterst belangrijke vraag te zijn.

Onmiddellijk ben ik op internet gaan zoeken naar publicaties, films of wat al niet meer over het onderwerp “trainen op een bokszak”. Tot mijn niet geringe verbazing leverde mijn zoektocht van enkele dagen (ook bij de diverse bibliotheken die Den Haag rijk is) niets op ! Dit is op zich heel erg vreemd daar bokszakken al honderden jaren (misschien zelfs duizenden want ik meen mij te herinneren dat de oude Grieken al op zakken oefenden) in gebruik zijn. Was er dan nooit iemand op het simpele idee gekomen om de mensen goede instructies over het gebruik ervan te geven ? Het antwoord was dus NEE !

Met veel enthousiasme ging ik aan het werk om de eerste instructie film aller tijden over dit onderwerp te maken. De instructie film is nu klaar en de commentaren buitengewoon positief . Toch blijft het vreemd dat de winkels waar de zakken verkocht worden en de sportscholen geen of nauwelijks interesse tonen terwijl dezelfde vraag ook vele malen aan hen moet zijn gesteld. Misschien is het klantvriendelijkheid ??

Arnaud van der Veere
Tel. 0703625800