Functionele Training en Personal Training

Functionele Training en Personal Training

Fusion sports zijn de ideale instrumenten voor de Personal Training. In voorgaande artikelen ben ik hier al diep op ingegaan. Dit artikel levert stof tot inventief trainen op. We behandelen een weinig bekend onderwerp ; Trainings Creativiteit.

Lopend door de vele sportscholen moet je constateren dat het droef gesteld is met de variatie en creativiteit van beoefenaren. Tranen krijg je in de ogen wanneer je hoort dat mevrouw X al jaren een paar keer per week op de loopband springt en haar uurtje rent, meneer Y zijn rondje langs de apparaten maakt en Z gewoon alles maar door elkaar doet.

Maar, zo hoor ik de sportschoolmanager inbrengen, alle leden kunnen een programma aan de balie krijgen. Een goed gebalanceerd programma in verschillende niveau’s dus voor ieder wat wils. De school biedt alle mogelijkheden voor variatie. Een beetje sportschool heeft ook een groepsprogramma’s die voor de nodige “variatie” zorg dragen. Althans dat denkt men. Voor het gemak wordt vergeten dat groepsprogramma’s over het algemeen drie maanden lang hetzelfde zijn.

Voorgaande tekst is een constatering van feiten, geen nutteloze kritiek. De oplossing voor elke sportschool is de variatie trainer ! Wat is een variatie trainer ? Bij de introductie van deze trainer zie ik de gezichten van zuinige sportschoolhouders denkend aan een kostbare persoon die op het loon budget drukt. Maar nee ! Geachte directeuren een variatietrainer is een entertainment functional trainer die visueel – dus op uw beeldschermen – de sportschool opfleurt. Geen levende kostbare personen ! Uw eigen Variatie trainer dagelijks op het scherm van uw sportschool levert een creatieve sfeer met enthousiaste leden.

Wat laat de Variatie trainer zien ? In plaats van geanimeerde poppen ziet de cliënt een mens van vlees en bloed de oefeningen voordoen. Het begin van elke serie is de standaard fitness oefening in correcte uitvoering. Hierna volgen allerlei variaties op dezelfde oefening. De variaties zijn ook combinaties met andere oefeningen, versnellingen of juist vertraagde uitvoering en vooral alles gericht op de functionele toepassing van de beweging.

Wat zijn uw voordelen van de Variatie trainer op uw sportschool ?
Ten eerste brengt u door variatie een element van plezier, creativiteit, enthousiasme en bovenal trainingszin op de vloer. Ten tweede kan de Variatie trainer worden uitgedeeld aan uw cliënten. Bij de aankoop van een originele DVD koopt u ook de mogelijkheid een copy (bijvoorbeeld op memorie stick) aan de cliënt mee naar huis te geven. U bind hiermee de cliënt sterk aan de organisatie, want je geeft natuurlijk elke keer een deel van de oefeningen en net alles in een keer. Ten derde kan er van de variaties een groepsles door uw interne instructeurs worden gemaakt.

Conclusie ; om retentie te bevorderen en nieuwe leden aan te trekken moet de sportschool variatie bieden.

Voorgaande was voor een aantal ondernemers het signaal om met informatie zuilen op de merkt te komen. Deze mooie zuilen geven de bezoeker een schat aan informatie. Met de prachtige – bij enkele zelfs interactieve – afbeeldingen van wel of niet bewegende poppen worden de oefeningen getoond. Helaas heb ik moeten constateren dat in de meeste sportscholen de zuilen stofhappen en zelden worden gebruikt. Zonde van de investeringen.

Ook in dit geval ontbreekt de menselijke factor waarbij de PT en de PPT een belangrijke rol spelen. De informatiezuilen krijgen pas betekenis als naar het belang van de informatie door mensen word verwezen. De zuilen zijn de back-up voor de mensen, geen vervanging. Scholen die ze als vervanging plaatsen begrijpen niet dat ze een zinloze investering doen.

Let op ; de volgende artikelen gaan over de PPT’er. Een Professional Physical Trainer is de schakel tussen de sportschool, fysiotherapeut en arts.

Wordt vervolgd
(zie voor beeldmateriaal www.forceone.nl)
Arnaud van der Veere