Musculaire en neurale training

Musculaire en neurale training
Training is voor veel mensen direct gerelateerd aan weerstand en weerstand verhoging. Feitelijk beoogd trainen een prestatie verhoging. Met het vorderen der leeftijd is verhoging van de prestatie niet meer noodzakelijk, hier gaat het meer om vermogen behoud.

Hierbij moeten enkele kernpunten worden aangetekend. Ouderen hebben vaak jaren niet getraind en sommigen hebben zelfs slechts een minimum aan beweging. Alvorens ons programma op de mensen “los te laten” is het verantwoord de basis conditie en vooral de basis tonus van het musculaire systeem vast te leggen. Om dit te doen zijn er vele administratieve mogelijkheden. Wij beperken ons tot een die snel is toe te passen, makkelijk te onthouden en niet overbelastend.

Voor schouders voeren we de upright row, front raise en de lateral side raise met dumbells uit. We beginnen zonder gewicht en voeren de belasting per 500 gram op. Minimum aantal is 3 reps. Voor de benen Leg extention en leg curl uit met een minimum aan gewicht. Ook hierbij voeren we met 500 gram op. Als laatste een rug test dumbell bentover row en een deadlift. De gemeten gegevens leggen we vast in een controle tabel met datum en plaats.

Arnaud van der Veere heeft een heel eenvoudige trainingsvorm ontwikkeld om door middel van musculaire en neurale stimulatie de verouderende persoon zo veel mogelijk de reactionaire contractie en musculaire tonus te laten behouden.

Allereerst moeten een aantal vragen worden beantwoord.
1 / wat is musculaire training ?
2 / wat is neurale training ?

Musculaire training is gewoon het directe trainen van een spier of spiergroep door tonus verhogende oefeningen. Daarvoor kunnen allerlei weerstand biedende middelen gebruikt bijvoorbeeld van elastieken tot dumbells. Het doel is hierbij de basis tonus van de spier te verhogen. Een verhoogde tonus bevorderd doorbloeding en herstel. Ook gaat een verhoogde tonus afbraak tegen. Afbraak is veroudering en degeneratie. Voor geïnteresseerde kan ik een meer chemische beschrijving verschaffen. Echter ga ik er in dit vakblad vanuit dat er een goede kennis van zaken aanwezig is.

Neurale training verdiend meer uitleg. Bij neurale training gaan we uit van plotselinge weerstand verhoging vanuit een zo laag mogelijk spiertonus. Hierbij worden ook weerstandsmiddelen gebruikt die door middel van een instructeur in ondersteunende weerstandspositie worden gebracht. In de weerstandspositie neemt de instructeur de weerstand over (er is hier sprake van directe ondersteuning, de instructeur neemt alle weerstand van de cliënt over) en wordt de beoefenaar verzocht zich zo maximaal mogelijk te ontspannen. Vanuit deze ontspannen positie wordt onverwacht de weerstand tot maximaal opgevoerd. Dit opvoeren geschied door bijvoorbeeld het gewicht te laten vallen. De cliënt heeft de instructie dat het gewicht in de originele ondersteunde positie moet blijven terwijl de ondersteuning door de instructeur verwijderd wordt. Hierbij ontstaat een plotselinge totale musculaire contractie en een snelle tonus verhoging. De snelle tonus verhoging kan alleen gerealiseerd worden door een snelle impulsoverdracht via het neurologisch systeem.

Moeten de twee trainingsvormen (musculair / neurologisch) altijd gecombineerd worden ?
Het antwoord is JA. Bij verouderingsprocessen neemt de tonus gradueel af. Wanneer een tonus onder een bepaalde kritische grens komt neemt ook de neurale activiteit met een factor X af. Hierbij is geen sprake van een lineaire afname. E

Bij een normale leefstijl neemt de spiertonus af met een zekere hyperbole component. Hiervan moet bij training gebruik worden gemaakt. Door specifiek graduele toename van de tonus ontstaan een kleine toename van neurale transporten, wat direct een regeneratie tot gevolg heeft. Van belang hierbij is de specifieke training van bepaalde spiergroepen door weerstandstraining.

Wanneer de basis tonus is opgebouwd kunnen we door ontspanning / snelle aanspanning een versterking van het neurale systeem bewerkstelligen. Versnelde c.q. schokmatige inspanning maximaliseren de transmissie van neurotransmitters. Bij regelmatige stimulatie gaat de chemische productie omhoog. Verhoging stimuleert meer neurieden en dendrieten zodat meer oppervlakte tot functioneren gedwongen wordt. Deze oppervlakte vergroting levert toch weer een prestatie verbetering op, waardoor we weer terug komen bij het uitgangspunt training.